Minister Crevits kent investeringsbedrag goed voor nieuwbouw Cirkant in Zedelgem

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe voor de bouw van een nieuw centraal gebouw van het Orthoagogisch Centrum Cirkant in de Aartrijkestraat Zedelgem. Het gaat om een bedrag van 133.000 euro dat over een lange termijn jaarlijks zal worden toegekend.  

Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits:”Cirkant hecht veel belang aan inclusie en combineert de zorg van mensen met een verstandelijke beperking met een aanbod van sociale zorgflats voor kwetsbare mensen. De bedoeling is om de maatschappij in de voorziening te brengen. Er wordt uitgegaan van het principe dat wonen een afzonderlijke functie op het terrein vormt en dat de bewoners van hun woning naar de therapie en dagbesteding gaan. Het nieuwe gebouw dat het aftandse gebouw vervangt, zal tegemoetkomen aan de moderne noden in het belang van de bewoners en het personeel.”

 

Cirkant staat in Zedelgem in voor de zorg van 130 residentiële volwassenen met een verstandelijke beperking en er is ook een dagcentrum voor 15 personen. De voorbije jaren is er geïnvesteerd in de wooninfrastructuur voor de bewoners. Nu wordt er werk gemaakt van een nieuw centraal energiezuinig gebouw dat het oude afgeleefde gebouw van begin de jaren ’60 zal vervangen.  

Het nieuwe gebouw biedt ruimte voor therapie en dagbesteding, keuken, restaurant, voorraad en ook ruimtes voor de administratieve diensten. Tegelijk wordt er in meer open ruimte en groenaanleg voorzien. In een eerste fase van de bouwwerken wordt slechts een deel van de bestaande gebouwen afgebroken om de werking blijvend te garanderen. Op de vrijgekomen plaats wordt het nieuwe hoofdgebouw opgetrokken. In de tweede fase worden de overblijvende oude gebouwen afgebroken. Zij maken plaats voor sociale huisvesting van woonmaatschappij Vivendo. Dit vormt het sluitstuk in de ontwikkeling van de intersectorale zorgsite in Aartrijke, een innovatief project waar wonen, zorg en welzijn hand in hand gaan.  

De totale kostprijs van het nieuwe gebouw voor centrale diensten van Cirkant wordt geraamd op 6,3 miljoen euro. De Vlaamse investering via een jaarlijks bedrag over een lange termijn van 133.000 euro gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De aanbesteding wordt in november 2023 gepubliceerd zodat de werken in het voorjaar van 2024 van start kunnen gaan. De ingebruikname wordt voorzien tegen begin 2026.  

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.