Minister Crevits kent investeringsbedrag goed voor nieuwbouw Cirkant in Zedelgem

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe voor de bouw van een nieuw centraal gebouw van het Orthoagogisch Centrum Cirkant in de Aartrijkestraat Zedelgem. Het gaat om een bedrag van 133.000 euro dat over een lange termijn jaarlijks zal worden toegekend.  

Vlaams minister van Welzijn Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits:”Cirkant hecht veel belang aan inclusie en combineert de zorg van mensen met een verstandelijke beperking met een aanbod van sociale zorgflats voor kwetsbare mensen. De bedoeling is om de maatschappij in de voorziening te brengen. Er wordt uitgegaan van het principe dat wonen een afzonderlijke functie op het terrein vormt en dat de bewoners van hun woning naar de therapie en dagbesteding gaan. Het nieuwe gebouw dat het aftandse gebouw vervangt, zal tegemoetkomen aan de moderne noden in het belang van de bewoners en het personeel.”

 

Cirkant staat in Zedelgem in voor de zorg van 130 residentiële volwassenen met een verstandelijke beperking en er is ook een dagcentrum voor 15 personen. De voorbije jaren is er geïnvesteerd in de wooninfrastructuur voor de bewoners. Nu wordt er werk gemaakt van een nieuw centraal energiezuinig gebouw dat het oude afgeleefde gebouw van begin de jaren ’60 zal vervangen.  

Het nieuwe gebouw biedt ruimte voor therapie en dagbesteding, keuken, restaurant, voorraad en ook ruimtes voor de administratieve diensten. Tegelijk wordt er in meer open ruimte en groenaanleg voorzien. In een eerste fase van de bouwwerken wordt slechts een deel van de bestaande gebouwen afgebroken om de werking blijvend te garanderen. Op de vrijgekomen plaats wordt het nieuwe hoofdgebouw opgetrokken. In de tweede fase worden de overblijvende oude gebouwen afgebroken. Zij maken plaats voor sociale huisvesting van woonmaatschappij Vivendo. Dit vormt het sluitstuk in de ontwikkeling van de intersectorale zorgsite in Aartrijke, een innovatief project waar wonen, zorg en welzijn hand in hand gaan.  

De totale kostprijs van het nieuwe gebouw voor centrale diensten van Cirkant wordt geraamd op 6,3 miljoen euro. De Vlaamse investering via een jaarlijks bedrag over een lange termijn van 133.000 euro gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. De aanbesteding wordt in november 2023 gepubliceerd zodat de werken in het voorjaar van 2024 van start kunnen gaan. De ingebruikname wordt voorzien tegen begin 2026.  

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.