Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuw ziekenhuis in Tienen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen kan rekenen op investeringssteun voor de bouw van een nieuw ziekenhuis. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist. Het gaat om een jaarlijks strategisch forfait van ruim 4 miljoen euro.

“In Tienen liggen de plannen klaar voor een nieuw ziekenhuis op één locatie dicht bij het centrum. Er is daarvoor een zorgstrategisch plan voorgelegd. Voor de nieuwbouw krijgt het ziekenhuis een jaarlijks strategisch forfait van ruim 4 miljoen euro. Dat is een bedrag als tegemoetkoming van de kosten die gepaard gaan met de investeringen. In samenwerking met de stad wordt dit een plek van integratie van zorgorganisaties, kennisoverdracht en multidisciplinair overleg. In het ziekenhuis zelf wordt de huisartsenwachtpost geïntegreerd met de spoedgevallendienst. Dit is voor de stad een belangrijke realisatie in het belang van de zorg van zoveel patiënten en voor de vele medewerkers.” Hilde Crevits

Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen maakt deel uit van het Plexus-ziekenhuisnetwerk, samen met het Algemeen Ziekenhuis Diest, Heilig Hart Leuven en Universitair Ziekenhuis Leuven. Dat netwerk beschikt over een goedgekeurd regionaal zorgstrategisch plan. In zo’n plan worden de regionale noden vastgelegd in het belang van de patiënten. Het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen heeft op basis van dit regionaal zorgstrategisch plan ook een goedgekeurd individueel zorgstrategisch plan, wat nodig is om in aanmerking te komen voor een strategisch forfait.

In Tienen komt er een totale nieuwbouw met 238 bedden, 69 plaatsen in het dagziekenhuis en 6 operatiezalen op de site St.-Jan. In juni werd de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Volgens de planning zullen de werken starten in 2024 en zal het nieuwe ziekenhuis in 2028 klaar zijn. Voor dit project staat Vlaanderen in voor een jaarlijks strategisch forfait van ruim 4 miljoen euro, de totale kost van het project wordt geraamd op 180 miljoen euro. Het eerste forfait wordt ten vroegste toegekend in het jaar van ingebruikname.

“Door de toestand van onze huidige infrastructuur is de bouw van een nieuw ziekenhuis noodzakelijk om tegemoet te blijven komen aan de groeiende zorgvraag in de regio. Zoals in het zorgstrategisch plan beschreven zal de nieuwe campus ook een belangrijk middel zijn om onze rol van Community Hospital samen met de eerste lijn en geestelijke gezondheidszorg waar te maken.” - Dr. Hans Struyven – algemeen directeur RZ Tienen

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.