Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Eksel

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een jaarlijkse investeringssteun toe voor 2 projecten van het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth in Peer. Vooreerst is er een jaarlijkse steun op lange termijn van 352.993 euro voor een nieuwbouw voor 78 volwassenen en een dagcentrum voor 100 plaatsen (waarvan 78 uit de parkvilla’s/studio’s en 22 externen) in Eksel. Daarnaast gaat het om een investeringssteun van bijna 1,8 miljoen euro voor een nieuwbouw voor jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele stoornissen op de campus in Wijchmaal.

“Het Limburgse Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth heeft nood aan nieuwe accommodatie zowel voor de woon- en de dagondersteuning van volwassenen en jongeren in Eksel en Wijchmaal. Voor beide groepen komt er nieuwe infrastructuur, aangepast aan de huidige noden. De projecten zullen ervoor zullen zorgen dat de bewoners via een vraaggestuurd zorgaanbod de beste zorg kunnen krijgen van de vele medewerkers.” - Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

 

Project Eksel

 

Het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth heeft verschillende vestigingen. Het is de bedoeling om de huidige infrastructuur voor de volwassenen op de campus in Wijchmaal in te zetten voor de minderjarigenwerking. Voor de volwassenen komt er een nieuwe locatie aan het Marktplein van Eksel. Daar zullen 78 personen kunnen wonen in 3 parkvilla’s en 18 individuele studio’s. Bij de ontwikkeling van deze site gaat veel aandacht uit naar duurzaamheid en het behoud van de landschapselementen, het groene karakter van het gebied en het contact met de lokale gemeenschap. Het biedt ook een meerwaarde voor mensen met een persoonsvolgende financiering waarbij de zorgvragers zelf meer keuzes kunnen maken. Het domein zal een open en toegankelijk karakter vertonen. Zo zal er ook een publieke cafetaria met terras voorzien worden.  

 

Op de site komen 3 parkvilla’s voor telkens 20 mensen.  De bouw bestaat per parkvilla uit 4 units telkens voor 5 personen met 2 bouwlagen. Zo komt het Begeleidingscentrum tegemoet aan aangepaste woonondersteuning in groepswerking voor de volwassen zorggebruikers die hier nood aan hebben. Daarnaast komt er een gebouw voor dagondersteuning met atelierruimtes voor de zorggebruikers met 18 studio’s op de 1ste verdieping voor zij die meer zelfstandig kunnen wonen. Er worden eveneens een aantal burelen en spreekruimtes voorzien op de tweede verdieping.

 

De aanvang van de werken zijn voorzien rond deze periode. De ingebruikname van de campus is gepland voor 2026. De kostprijs van dit project wordt geraamd op 14,5 miljoen euro. Via het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap kent minister Crevits een jaarlijkse investeringssteun op lange termijn toe van 352.993 euro. Die steun wordt toegekend vanaf de ingebruikname.

 

Project GES ‘Aandacht voor zorg en veiligheid’ in Wijchmaal

 

Voor de huisvesting van 20 GES-jongeren, waarbij GES staat voor gedrags- en emotionele stoornis, zal het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth een nieuwbouw realiseren op de campus in Wijchmaal. Dit omdat de vraag naar opvang van GES-jongeren toeneemt, maar de huidige infrastructuur verouderd is en niet meer voldoet om de gepaste begeleiding aan deze jongeren te kunnen bieden.

De nieuwbouw, die ter vervanging van de huidige infrastructuur geldt, zal bestaan uit twee gelijkvloerse gebouwen. Elk gebouw zal plaats bieden aan 2 leefgroepen van 5 personen waarbij elke jongere zal beschikken over een eigen kamer met een   sanitaire cel. De twee gebouwen worden met elkaar verbonden via een centraal middenplein en via een verbindingsvleugel met daarin een snoezelruimte waarin de jongeren de rust kunnen opzoeken. De nadruk van dit project zal liggen op het bieden van gepaste begeleiding met aandacht voor voldoende veiligheid en bescherming.

 

Deze werken zullen starten in 2024.  De kostprijs van dit project wordt geraamd op 3 miljoen euro. Minister Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van bijna 1,8 miljoen euro toe. 

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.