Minister Crevits kent ruim 900.000 euro investeringssteun toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Kalmthout

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 900 000 euro voor de bouw van het lokaal dienstencentrum De Groten Uitleg in Kalmthout. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd wordt in het nieuwe gemeentehuis.

“Ook in Kalmthout staat in de zorgvisie dat het de bedoeling is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Uit cijfers blijkt dat er duidelijk sprake is van een vergrijzing. Tegen 2025 wordt al een toename van het aantal 65-plussers verwacht tussen 10 en 30 procent. Ook de groep mensen die een mantelzorgfunctie vervult, zal groter worden. Het huidige lokaal dienstencentrum staat dus voor grote uitdagingen de komende jaren. Vandaar de plannen voor een nieuw, modern en energiezuinig gebouw.” Hilde Crevits

 In Kalmthout ligt het huidige dienstencentrum wat achterin waardoor de drempel om erlangs te gaan verhoogt. Het was een bewuste keuze om het dienstencentrum onder te brengen in het nieuwe gemeentehuis. Burgemeester Lukas Jacobs: “Door het dienstencentrum te integreren zorgen we voor een zorg- en vrijetijdsaanbod binnen een ruimer aanbod van gemeentelijke dienstverlening en verlagen we de drempel in beide richtingen. Daar zal ruimte zijn voor leslokalen, een cafetaria, gespreks- en personeelsruimtes enz. In tegenstelling tot nu is er meer parkeerruimte en ruimte voor fietsenstallingen. Het nieuwe gebouw zal duurzaam zijn via het gebruik van onder meer warmtepompen, zonnepanelen en ventilatie. Op die manier kunnen ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen er op een betere opvang en begeleiding rekenen.”

 De kostprijs van het dienstencentrum bedraagt zo’n 1,9 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van ruim 900 000 euro toe.

“Ons lokaal Dienstencentrum integreren in ons nieuwe gemeentehuis is een grote troef”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Het brengt ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, binnenin het kloppende hart van onze dienstverlening. En door alle diensten te centraliseren, krijgen zowel het gemeentehuis als het dienstencentrum niet enkel een administratieve functie, maar worden ze ook een plek voor ontmoeting voor jong en oud.”

De werken aan het nieuwe gemeentehuis en dienstencentrum starten op 4 december. De hele bouw zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Het lokaal bestuur Kalmthout hoopt haar inwoners na de zomer van 2025 in het gloednieuwe gebouw te kunnen ontvangen.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.