Minister Crevits kent ruim 900.000 euro investeringssteun toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Kalmthout

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 900 000 euro voor de bouw van het lokaal dienstencentrum De Groten Uitleg in Kalmthout. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd wordt in het nieuwe gemeentehuis.

“Ook in Kalmthout staat in de zorgvisie dat het de bedoeling is om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Uit cijfers blijkt dat er duidelijk sprake is van een vergrijzing. Tegen 2025 wordt al een toename van het aantal 65-plussers verwacht tussen 10 en 30 procent. Ook de groep mensen die een mantelzorgfunctie vervult, zal groter worden. Het huidige lokaal dienstencentrum staat dus voor grote uitdagingen de komende jaren. Vandaar de plannen voor een nieuw, modern en energiezuinig gebouw.” Hilde Crevits

 In Kalmthout ligt het huidige dienstencentrum wat achterin waardoor de drempel om erlangs te gaan verhoogt. Het was een bewuste keuze om het dienstencentrum onder te brengen in het nieuwe gemeentehuis. Burgemeester Lukas Jacobs: “Door het dienstencentrum te integreren zorgen we voor een zorg- en vrijetijdsaanbod binnen een ruimer aanbod van gemeentelijke dienstverlening en verlagen we de drempel in beide richtingen. Daar zal ruimte zijn voor leslokalen, een cafetaria, gespreks- en personeelsruimtes enz. In tegenstelling tot nu is er meer parkeerruimte en ruimte voor fietsenstallingen. Het nieuwe gebouw zal duurzaam zijn via het gebruik van onder meer warmtepompen, zonnepanelen en ventilatie. Op die manier kunnen ouderen, mantelzorgers en kwetsbare personen er op een betere opvang en begeleiding rekenen.”

 De kostprijs van het dienstencentrum bedraagt zo’n 1,9 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden een investeringssteun van ruim 900 000 euro toe.

“Ons lokaal Dienstencentrum integreren in ons nieuwe gemeentehuis is een grote troef”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Het brengt ruimte voor ontmoeting en gezelligheid, binnenin het kloppende hart van onze dienstverlening. En door alle diensten te centraliseren, krijgen zowel het gemeentehuis als het dienstencentrum niet enkel een administratieve functie, maar worden ze ook een plek voor ontmoeting voor jong en oud.”

De werken aan het nieuwe gemeentehuis en dienstencentrum starten op 4 december. De hele bouw zal ongeveer twee jaar in beslag nemen. Het lokaal bestuur Kalmthout hoopt haar inwoners na de zomer van 2025 in het gloednieuwe gebouw te kunnen ontvangen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.