Minister Crevits pleit in Vigo voor realisme voor energie-transitie in de visserij

Publicatiedatum

Tags

Visserij

Deel dit artikel

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits pleit in het Spaanse Vigo voor realisme voor de energie-transitie in de visserij. Dat thema staat vandaag centraal op de informele raad met de Europese visserijministers. Sinds begin deze maand is Spanje voorzitter van de Raad van de Europese Unie voor Visserij. Het doel is dat de Europese vissersvloot tegen 2050 klimaatneutraal zal zijn. Minister Crevits beklemtoont dat ons land voorstander is en initiatiefnemer om de sector te verduurzamen, ook op het vlak van energie. Maar ze wijst haar collega’s tegelijk op het feit dat er nog belangrijke technologische en financiële drempels moeten worden weggewerkt.

“De transitie van de vissersvloot is een grote uitdaging omdat er een hoge kostprijs aan vasthangt. Voor de installatie van nieuwe motoren zouden de meeste van de 64 vaartuigen van onze vloot moeten worden omgebouwd. Daarenboven maken de huidige voorwaarden om van Europa steun te krijgen het zo goed als onmogelijk om vaartuigen langer dan 24 meter hierbij financieel te ondersteunen en is de technologie om de vaartuigen van de Belgische vloot te elektrificeren momenteel nog niet beschikbaar. En er is ook nog een wetgevend kader nodig. We verwachten dan ook dat er vanuit Europa initiatieven komen om die energietransitie te ondersteunen.”

Vanochtend vroeg voor de start van de vergaderingen brachten de ministers van Visserij al een bezoek aan de haven en de vismijn van de Spaanse stad. De vismijn veilt dagelijks meer dan 120 ton vis en maakt werk van de vermindering van de CO2-uitstoot van de schepen.

Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits heeft van de vergadering in Spanje haar collega’s ook gebruik gemaakt om hen al uit te nodigen voor een bezoek aan Brugge en de kust op 24 en 25 maart 2024. Na Spanje neemt ons land op 1 januari 2024 onder leiding van minister Crevits het voorzitterschap van de Raad Visserij over en is zo dus nu inkomend voorzitter. Vlaanderen zal tijdens haar Europees voorzitterschap de focus leggen op de toekomst van kleine vloten zoals die van Vlaanderen en over mogelijkheden tot investeringssteun voor nieuwe vaartuigen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.