Minister Crevits tevreden met transparantie van Vlaamse ziekenhuizen rond de borstkankerzorg

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag publiceren het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en de Vlaamse ziekenhuizen de geactualiseerde resultaten rond de kwaliteitsindicatoren voor borstkanker. Deze indicatoren geven resultaten over het aantal van nieuwe diagnoses, de behandeling en de overleving per Vlaams ziekenhuis. Deze publicatie moet bijdragen tot een beter inzicht in de kwaliteit en de zorg voor borstkanker, zowel voor het beleid als de burger. Minister Crevits is tevreden dat ziekenhuizen op deze manier transparant willen zijn en wil dat borstkankerzorg enkel nog mogelijk wordt in erkende borstklinieken.

“De resultaten van deze indicatoren herbevestigen, net zoals de eerdere studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg, dat het er toe doet waar je je laat behandelen voor borstkanker. Elke patiënt moet dezelfde toegang tot de best mogelijke kwaliteit van zorg hebben. Daarom zijn de nodige maatregelen in voorbereiding die ervoor moeten zorgen dat borstkankerzorg enkel nog georganiseerd kan worden vanuit erkende borstklinieken. Die erkenningen moeten een echte hefboom worden voor betere kwaliteit door de uitoefening en de financiering daaraan te koppelen. Met bijgestuurde normen, en een aangepaste procedure en handhaving kunnen we zo een wezenlijk verschil betekenen voor de borstkankerpatiënt.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

In maart 2023 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg (KCE) een belangrijke studie naar borstkankerzorg in ons land. Deze KCE-studie toonde aan op welke manier ziekenhuizen en artsen kunnen werken aan een betere borstkankerzorg. Het legde ook een duidelijk verband tussen het aantal nieuwe diagnoses en de kansen op overleving. Vrouwen hebben in niet-erkende borstklinieken in België 30% meer kans om aan borstkanker te sterven, wat bijzonder hoog is.

Naar aanleiding van de publicatie van de KCE-studie kondigde minister Vandenbroucke aan om de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stop te zetten. Dit is al langer een vraag van Vlaanderen. Minister Crevits hoopt dat de federale minister deze maatregel spoedig kan realiseren.

Enkel nog borstkankerzorg vanuit erkende borstklinieken

Minister Crevits streeft ernaar dat borstkankerzorg enkel nog verleend wordt vanuit erkende borstklinieken, zoals aanbevolen door het KCE. De minister gaat in overleg met de ziekenhuizen die nu de norm niet halen op basis van de cijfers van het VIKZ. De erkende borstklinieken die een aantal belangrijke onderdelen van borstkankerzorg (behandeling, chirurgie) aanbieden, zullen aan de hoogste volumenormen moeten voldoen. Het belang van correcte cijfers is daarbij essentieel. Ziekenhuizen zullen daarom hun cijfers over borstkankerzorg steeds moeten aanvullen door cijfers gevalideerd door het Kankerregister. Dat betekent dat als ziekenhuizen een erkenning willen aanvragen, dan moet blijken dat de norm behaald wordt op basis van gevalideerde data van minstens de drie meest recente jaren die beschikbaar zijn bij het Kankerregister aangevuld met de meest recente data waarover het ziekenhuis beschikt. Als dat niet het geval is, zal het ziekenhuis geen erkenning krijgen.

Erkenningen voor borstkankerzorg zullen ook niet langer automatisch doorlopen tot er formeel een inbreuk is vastgesteld. Vroeger werd dit toegekend voor onbepaalde duur. Minister Crevits zal aan de Vlaamse Regering voorstellen om zorgprogramma’s, waarin er een volumenorm geldt, te beperken in de tijd. Tot slot gaat minister Crevits ook na of er Vlaamse sancties mogelijk zijn als ziekenhuizen zonder erkenning alsnog behandelingen aanbieden.

Belang van transparantie

Het is een positieve stap dat de Vlaamse ziekenhuizen een voortrekkersrol opnemen om via het VIKZ transparantie te bieden naar de burger. Elke vergelijking heeft beperkingen, zoals het VIKZ zelf duidelijk aangeeft, maar de burger heeft recht op de beschikbare kwaliteitsinformatie. De resultaten bieden een voldoende betrouwbare indicatie alsook een vertrekbasis voor interne reflectie en opvolging door de ziekenhuizen. Minister Crevits wil ook de transparantie over de kwaliteitsindicatoren via het VIKZ en de eigen website opnemen als erkenningsvoorwaarde.

Meer informatie

De publicatie is terug te vinden via https://zorgkwaliteit.be. Persbericht van het VIKZ over de indicatoren is ook terug te vinden op de website.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.