Minister Crevits tevreden met transparantie van Vlaamse ziekenhuizen rond de borstkankerzorg

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag publiceren het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ) en de Vlaamse ziekenhuizen de geactualiseerde resultaten rond de kwaliteitsindicatoren voor borstkanker. Deze indicatoren geven resultaten over het aantal van nieuwe diagnoses, de behandeling en de overleving per Vlaams ziekenhuis. Deze publicatie moet bijdragen tot een beter inzicht in de kwaliteit en de zorg voor borstkanker, zowel voor het beleid als de burger. Minister Crevits is tevreden dat ziekenhuizen op deze manier transparant willen zijn en wil dat borstkankerzorg enkel nog mogelijk wordt in erkende borstklinieken.

“De resultaten van deze indicatoren herbevestigen, net zoals de eerdere studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg, dat het er toe doet waar je je laat behandelen voor borstkanker. Elke patiënt moet dezelfde toegang tot de best mogelijke kwaliteit van zorg hebben. Daarom zijn de nodige maatregelen in voorbereiding die ervoor moeten zorgen dat borstkankerzorg enkel nog georganiseerd kan worden vanuit erkende borstklinieken. Die erkenningen moeten een echte hefboom worden voor betere kwaliteit door de uitoefening en de financiering daaraan te koppelen. Met bijgestuurde normen, en een aangepaste procedure en handhaving kunnen we zo een wezenlijk verschil betekenen voor de borstkankerpatiënt.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

In maart 2023 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg (KCE) een belangrijke studie naar borstkankerzorg in ons land. Deze KCE-studie toonde aan op welke manier ziekenhuizen en artsen kunnen werken aan een betere borstkankerzorg. Het legde ook een duidelijk verband tussen het aantal nieuwe diagnoses en de kansen op overleving. Vrouwen hebben in niet-erkende borstklinieken in België 30% meer kans om aan borstkanker te sterven, wat bijzonder hoog is.

Naar aanleiding van de publicatie van de KCE-studie kondigde minister Vandenbroucke aan om de terugbetaling voor de behandeling van borstkanker buiten de erkende borstklinieken stop te zetten. Dit is al langer een vraag van Vlaanderen. Minister Crevits hoopt dat de federale minister deze maatregel spoedig kan realiseren.

Enkel nog borstkankerzorg vanuit erkende borstklinieken

Minister Crevits streeft ernaar dat borstkankerzorg enkel nog verleend wordt vanuit erkende borstklinieken, zoals aanbevolen door het KCE. De minister gaat in overleg met de ziekenhuizen die nu de norm niet halen op basis van de cijfers van het VIKZ. De erkende borstklinieken die een aantal belangrijke onderdelen van borstkankerzorg (behandeling, chirurgie) aanbieden, zullen aan de hoogste volumenormen moeten voldoen. Het belang van correcte cijfers is daarbij essentieel. Ziekenhuizen zullen daarom hun cijfers over borstkankerzorg steeds moeten aanvullen door cijfers gevalideerd door het Kankerregister. Dat betekent dat als ziekenhuizen een erkenning willen aanvragen, dan moet blijken dat de norm behaald wordt op basis van gevalideerde data van minstens de drie meest recente jaren die beschikbaar zijn bij het Kankerregister aangevuld met de meest recente data waarover het ziekenhuis beschikt. Als dat niet het geval is, zal het ziekenhuis geen erkenning krijgen.

Erkenningen voor borstkankerzorg zullen ook niet langer automatisch doorlopen tot er formeel een inbreuk is vastgesteld. Vroeger werd dit toegekend voor onbepaalde duur. Minister Crevits zal aan de Vlaamse Regering voorstellen om zorgprogramma’s, waarin er een volumenorm geldt, te beperken in de tijd. Tot slot gaat minister Crevits ook na of er Vlaamse sancties mogelijk zijn als ziekenhuizen zonder erkenning alsnog behandelingen aanbieden.

Belang van transparantie

Het is een positieve stap dat de Vlaamse ziekenhuizen een voortrekkersrol opnemen om via het VIKZ transparantie te bieden naar de burger. Elke vergelijking heeft beperkingen, zoals het VIKZ zelf duidelijk aangeeft, maar de burger heeft recht op de beschikbare kwaliteitsinformatie. De resultaten bieden een voldoende betrouwbare indicatie alsook een vertrekbasis voor interne reflectie en opvolging door de ziekenhuizen. Minister Crevits wil ook de transparantie over de kwaliteitsindicatoren via het VIKZ en de eigen website opnemen als erkenningsvoorwaarde.

Meer informatie

De publicatie is terug te vinden via https://zorgkwaliteit.be. Persbericht van het VIKZ over de indicatoren is ook terug te vinden op de website.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.