Minister Crevits verhoogt toezicht voor commerciële groep Korian

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Departement Zorg plaatst vandaag enkele woonzorgcentra die onder de Groep Korian vallen onder verhoogd toezicht. Er vindt ook een risicoanalyse van de voorzieningen van Korian plaats. Vorige week maakte de Groep Korian in Frankrijk bekend dat ze voor de activiteiten in België en Nederland een overnemer zoekt. Om een goede zorg voor de bewoners te kunnen garanderen, wil Minister Crevits daarom naast het bestaande toezicht extra waarborgen  inbouwen en vraagt ze aan de rechtbank om ook een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen.

“De zorg voor bewoners in de woonzorgcentra is zeer belangrijk en prioritair. De verkoop van voorzieningen mag op geen enkele moment een negatieve impact  hebben op de bewoners en hun omgeving. Om daar mee op toe te zien, zal ik vragen om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen. Op die manier kunnen de belangen van de bewoners en de overheid  bewaakt worden. Daarnaast gebeurt er ook een risicoanalyse van alle voorzieningen van Korian om meer zekerheid te krijgen over de zorg voor de bewoners. Want er zijn vandaag 3 voorzieningen onder verhoogd toezicht geplaatst, wat het totaal op 5 brengt.” -  Hilde Crevits

Verhoogd toezicht

Korian heeft momenteel 78 woonzorgcentra in Vlaanderen, wat overeenkomt met ongeveer 9% van alle erkende Vlaamse woonzorgcentra. Eerder stonden al 2 voorzieningen onder verhoogd toezicht, vandaag komen daar 3 voorzieningen bij. Het gaat om aanhoudende tekorten op vlak van de zorg voor de bewoners waarvoor de voorzieningen een remediëringsplan voor moeten indienen. Dat wordt verder opgevolgd door het Departement Zorg.

Minister Crevits liet daarom ook een risicoanalyse uitvoeren van alle voorzieningen. Op basis daarvan gebeurden vandaag 11 bijkomende inspecties in enkele voorzieningen.

Bewindvoerder

Een overname of verkoop zorgt voor onzekerheid, daarom wil de minister een extra paar onafhankelijke ogen toevoegen om toe te zien op de belangen van de bewoners en de overheid. Daartoe zal de minister aan de rechtbank vragen om een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen die toezicht kan houden. De focus moet liggen op de kwaliteit van de zorg en de belangen van de bewoners.

Een recente financiële inspectie heeft geen verontrustende signalen gegeven, maar minister Crevits voorziet wel dat de groep verder nauwgezet opgevolgd wordt via het bestaande systeem van (financiële) knipperlichten. Als er een indicatie is, zal opnieuw een financiële inspectie uitgevoerd worden.

Er is geen sprake van sluiting of overnames van voorzieningen. We willen evenwel de vinger aan de pols houden en zullen indien nodig vragen aan het departement om extra maatregelen op te leggen.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.