Minister Crevits verhoogt toezicht voor commerciële groep Korian

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Departement Zorg plaatst vandaag enkele woonzorgcentra die onder de Groep Korian vallen onder verhoogd toezicht. Er vindt ook een risicoanalyse van de voorzieningen van Korian plaats. Vorige week maakte de Groep Korian in Frankrijk bekend dat ze voor de activiteiten in België en Nederland een overnemer zoekt. Om een goede zorg voor de bewoners te kunnen garanderen, wil Minister Crevits daarom naast het bestaande toezicht extra waarborgen  inbouwen en vraagt ze aan de rechtbank om ook een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen.

“De zorg voor bewoners in de woonzorgcentra is zeer belangrijk en prioritair. De verkoop van voorzieningen mag op geen enkele moment een negatieve impact  hebben op de bewoners en hun omgeving. Om daar mee op toe te zien, zal ik vragen om een voorlopig bewindvoerder aan te stellen. Op die manier kunnen de belangen van de bewoners en de overheid  bewaakt worden. Daarnaast gebeurt er ook een risicoanalyse van alle voorzieningen van Korian om meer zekerheid te krijgen over de zorg voor de bewoners. Want er zijn vandaag 3 voorzieningen onder verhoogd toezicht geplaatst, wat het totaal op 5 brengt.” -  Hilde Crevits

Verhoogd toezicht

Korian heeft momenteel 78 woonzorgcentra in Vlaanderen, wat overeenkomt met ongeveer 9% van alle erkende Vlaamse woonzorgcentra. Eerder stonden al 2 voorzieningen onder verhoogd toezicht, vandaag komen daar 3 voorzieningen bij. Het gaat om aanhoudende tekorten op vlak van de zorg voor de bewoners waarvoor de voorzieningen een remediëringsplan voor moeten indienen. Dat wordt verder opgevolgd door het Departement Zorg.

Minister Crevits liet daarom ook een risicoanalyse uitvoeren van alle voorzieningen. Op basis daarvan gebeurden vandaag 11 bijkomende inspecties in enkele voorzieningen.

Bewindvoerder

Een overname of verkoop zorgt voor onzekerheid, daarom wil de minister een extra paar onafhankelijke ogen toevoegen om toe te zien op de belangen van de bewoners en de overheid. Daartoe zal de minister aan de rechtbank vragen om een voorlopig bewindvoerder te laten aanstellen die toezicht kan houden. De focus moet liggen op de kwaliteit van de zorg en de belangen van de bewoners.

Een recente financiële inspectie heeft geen verontrustende signalen gegeven, maar minister Crevits voorziet wel dat de groep verder nauwgezet opgevolgd wordt via het bestaande systeem van (financiële) knipperlichten. Als er een indicatie is, zal opnieuw een financiële inspectie uitgevoerd worden.

Er is geen sprake van sluiting of overnames van voorzieningen. We willen evenwel de vinger aan de pols houden en zullen indien nodig vragen aan het departement om extra maatregelen op te leggen.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.