Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

“Zonnebeke was er enkele jaren geleden als de kippen bij om zich kandidaat te stellen als Zorgzame Buurt. Jong en oud helpen er elkaar en solidariteit en een sterk sociaal weefsel staan er centraal. Met de realisatie van een lokaal dienstencentrum zet de gemeente een belangrijke nieuwe stap voor haar inwoners. Het wordt een warme ontmoetingsplaats voor jong en oud met vooral aandacht voor zij die meest kwetsbaar zijn.” Hilde Crevits

 

Zonnebeke heeft momenteel geen lokaal dienstencentrum. Dat verandert, want de plannen voor een gastvrij en toegankelijk lokaal dienstencentrum zijn nu heel concreet. Het doel is om tot meer buurtgerichte zorg te komen en zeker kwetsbare mensen te bereiken. Iedereen zal er welkom zijn. Buurtbewoners of voorbijgangers om er de krant te lezen of een kopje koffie te drinken, senioren voor workshops, vrijwilligers van het zorgnetwerk die er een vaste stek krijgen, de jeugd voor cursussen of optredens, koppeltjes die er willen trouwen enz.

Er is met Villa Zonnedaele gekozen voor het mooie, historische pand in het kasteeldomein in de Berten Pilstraat in Zonnebeke. De villa is wel in slechte staat en een grondige renovatie dringt zich op. Er komen een buurtsalon, gespreksruimtes, ruimtes voor workshops, een ceremoniële ruimte , bergruimtes, sanitair enz. De uitbreiding is beperkt gehouden tot één bouwlaag en ontworpen als een lichte houten aanbouw dat past in bij het geheel van het landhuis. Het imposante landhuis wordt zo ingericht tot een warm en open huis. Het is centraal gelegen dicht bij gemeentelijke voorzieningen en openbaar vervoer.

De kosten van de werken wordt geraamd op bijna 2,6 miljoen euro. Via het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden kent Vlaams minister Hilde Crevits een investeringssteun toe van 756.000 euro toe.

De werkzaamheden aan het gebouw zullen begin 2024 starten. Het is de doelstelling om in de loop van de zomer van 2025 het vernieuwde gebouw in gebruik te nemen.

“We zijn de minister dankbaar voor deze ondersteuning vanuit het Vlaams Infrastructuurfonds. Het betekent dat de Vlaamse Overheid de renovatie van het landhuis tot een warme en laagdrempelige ontmoetingsplek sterk waardeert. De ondersteuning geeft de herbestemming van de statige villa (financieel) een sterke duw in de rug. Na de realisatie komt het gebouw echt ten volle ten dienste van onze inwoners te staan. Zonder twijfel wordt het één van de warme ankerpunten in onze gemeente.” aldus schepen voor sociale zaken, Joachim Jonckheere.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.