Nieuwe campagne over gebruik en gevaar van cocaïne

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Vandaag lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) een campagne over cocaïne. Via filmpjes kom je te weten wat cocaïne is, wat de risico’s van cocaïnegebruik zijn, waarom stoppen moeilijk is en wat je kan doen als je bezorgd bent over iemand die cocaïne gebruikt. De bedoeling is om de filmpjes gericht bij specifieke doelgroepen te verspreiden.  

“Naast de grote aandacht en de vele middelen die gaan naar veiligheid en criminaliteitsbestrijding is het belangrijk om aandacht te hebben voor het welzijn van de mensen die cocaïne gebruiken. VAD/De Druglijn is de geschikte partner om hen te informeren, en als dat nodig is verder op weg te helpen richting zorg. Vandaag lanceren we enkele filmpjes die mensen informeren en sensibiliseren over cocaïne, over de witte lijn. De groep mensen die cocaïne gebruikt, is erg divers. Er is dan ook gekozen voor een brede aanpak, om de uiteenlopende mensen die cocaïne gebruiken te bereiken.” Hilde Crevits  

Het gebruik van cocaïne in Vlaanderen neemt toe. De vangsten van cocaïne in havens zoals Antwerpen en Rotterdam kent ook een stijgende lijn. Door de drugcriminaliteit en het geweld dat daarmee gepaard gaat, kwam de cocaïne problematiek de afgelopen maanden sterk in de aandacht. Dat maakt dat veel mensen met vragen en bezorgdheden zitten. 

Drie belangrijke motieven om cocaïne te gebruiken 

In Vlaanderen staat het Vlaams Expertisecentrum alcohol en andere drugs (VAD) in voor de preventie rond illegale drugs Eind vorig jaar is een preventieproject rond cocaïne gestart. Daarvoor loopt vanaf vandaag een campagne op sociale media, die we zoveel mogelijk bij de juiste doelgroep proberen te krijgen. Het onderzoek naar cocaïnegebruik blijft evolueren, maar wat we vandaag weten is dat het cocaïnegebruik het hoogst ligt bij 25-34-jarigen. Mannen in die leeftijdsgroep gebruiken 8 keer vaker cocaïne dan vrouwen. Zij gebruiken cocaïne om verschillende redenen.  

Met de campagne zetten we in op drie profielen van cocaïnegebruikers, met drie belangrijke motivaties om te gebruiken: kunnen beantwoorden aan een hoge werk- en prestatiedruk, plezier verhogen in het uitgaansleven en als manier om met problemen om te gaan. Om deze profielen maximaal te bereiken, richten de socialemediacampagne zich naar mensen met bepaalde interesses en beroepen. Zij krijgen vanaf vandaag korte teaserfilmpjes als advertentie te zien op Facebook en Instagram.  

De advertenties leiden mensen door naar een landingspagina op de Druglijnwebsite https://www.druglijn.be/coke. Daar vinden ze langere versies van de filmpjes met toelichting, een zelftest en kennistest over cocaïne en online zelfhulp. Ze kunnen natuurlijk ook anoniem contact opnemen met De Druglijn voor een luisterend oor, verdere vragen en doorverwijzing.  

Naast de filmpjes over de effecten en risico’s van cocaïne zoals bijvoorbeeld hartproblemen, uitputting, roekeloos gedrag en waanvoorstellingen en de moeilijkheid om met cocaïne te stoppen, richt een vierde filmpje zich specifiek op mensen die bezorgd zijn over het cocaïnegebruik van iemand in hun omgeving. Zij krijgen enkele tips mee om het gesprek aan te gaan en om hun eigen grenzen te bewaken. 

Googelen op maat 

Ook via Google zullen advertenties verschijnen. Die zijn gericht op mensen die een zoekopdracht over cocaïne ingeven. De zoektermen die ze ingeven, bepalen welke tekstadvertentie ze te zien krijgen. Dat laat toe hen de nodige informatie op maat aan te bieden. Vanuit de tekstadvertentie kunnen ze doorklikken naar het gedeelte van de Druglijnwebsite dat het best aansluit bij hun vraag of nood. 

En verder 

Het blijft niet bij enkel deze campagne. Ook de komende periode zal VAD/De Druglijn blijven inzetten op cocaïne. Zo is VAD bezig met een grondig onderzoek naar wie vandaag in Vlaanderen cocaïne gebruikt, waarom zij dit doen en waarom sommige mensen met hun cocaïnegebruik in de problemen komen. Op basis van de resultaten bekijkt VAD verder hoe ze het aanbod aan preventie en zorg rond cocaïne verder kunnen versterken. Ook daarin kunnen de animatievideo’s rond cocaïne nog een plaats krijgen, bijvoorbeeld in het kader van een alcohol- en drugbeleid in bepaalde settings. Na de campagne worden de filmpjes ook verder gebruikt op de website van De Druglijn. 

De teasers bekijken kan via :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOKj-1m_CrncmCFfEoHcC5NZBALsbZjfu. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.