Onderzoek naar lood in het bloed bij meer dan 200 omwonenden in Antwerpse stationsbuurt

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Omwille van de ongerustheid over de mogelijke blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt in Antwerpen start minister Crevits een onderzoek bij 200 tot 250 kinderen en moeders die wonen in de wijken rond het station ‘Antwerpen Centraal’. Het onderzoek moet de impact van zware metalen en de eventuele gezondheidsrisico’s bepalen. Eerder werden via bodemstalen in die omgeving al verhoogde loodwaarden gemeten.

“Ik begrijp ten volle de ongerustheid van de omwonenden en vind het dan ook belangrijk om dit bloedonderzoek te voeren. Het moet antwoorden bieden en meer inzicht geven in de mogelijke gezondheidsrisico’s in de Antwerpse stationsbuurt, alsook in welke acties eventueel verder nodig zijn.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Hilde Crevits  

 

Er is momenteel ongerustheid over de blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt van Antwerpen. Zo werden vorig jaar op initiatief van de buurtbewoners zelf al enkele bodemstalen genomen in de stadstuinen in de buurt van een goudsmelterij. OVAM voerde 20 extra bodemmetingen uit.

 

Om de ernst en de reikwijdte van de metalenproblematiek in kaart te brengen, laat Vlaams minister Hilde Crevits een uitgebreid humane-biomonitoringsonderzoek uitvoeren bij 200 tot 250 kinderen en hun moeders die wonen in de Antwerpse stationsbuurt. Concreet zal via een vingerprik het lood in het bloed gemeten worden van mensen die wonen in 6 wijken, grenzend aan het station ‘Antwerpen Centraal’. Er zal ook een even grote controlegebied geselecteerd worden, binnen de Singel van Antwerpen, om na te gaan of de problematiek in de stationsbuurt verschilt van een algemene stedelijke omgeving.

 

Als leeftijdsgroep bij de kinderen wordt gekozen voor 6- tot 8-jarigen, of kinderen van het 1e en 2e leerjaar, aangezien het grootste risico voorkomt op jonge leeftijd en deze leeftijdsgroep ook makkelijker te bereiken is dan bijvoorbeeld kleuters. Zij zullen per brief uitgenodigd worden om deel te nemen. Er wordt gekeken om de prikmomenten zoveel mogelijk op de scholen zelf van de kinderen te organiseren.

 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en VITO. Concreet zal gezocht worden naar antwoorden op de volgende 3 onderzoeksvragen:

  • Is er een verhoogde blootstelling aan zware metalen die specifiek gelinkt kan worden aan de omgeving in de stationsbuurt van Antwerpen?
  • Is hieraan een gezondheidskundig risico verbonden?
  • Wat zijn de determinanten van de blootstelling aan zware metalen?

 

Het onderzoek moet dus een grondige inschatting maken van de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking. En via vragenlijsten en milieumetingen zal ook onderzoek gevoerd worden naar andere mogelijke bronnen of verstorende omgevingsfactoren. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden of extra beschermende acties nodig zijn. De individuele resultaten zullen toelaten om aan de betrokken personen een persoonlijke (gezondheids)advies te geven.

 

Dit najaar worden de eerste stappen gezet in de opstart van dit onderzoek, de effectieve metingen zullen in 2024 gebeuren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht begin 2025.

Nieuws

Meer informatie over voorzieningen: nieuwe website biedt voor het eerst platform voor gebruikerservaringen

Hoe ervaar jij de zorg, ondersteuning en dienstverlening in het woonzorgcentrum, de kinderopvang, jeugdhulporganisatie of voorziening voor personen met een handicap? Voor het eerst zullen  ervaringen en feedback online gedeeld kunnen worden op een nieuwe, onafhankelijke website waarderingsplatform.be. Specifiek voor woonzorgcentra komen er daarnaast op de website van de Sociale Kaart meer basisgegevens online beschikbaar over het aantal plaatsen, de bewoners, de dagprijs en de opvolging door de overheid. Vlaams minister Hilde Crevits wil hiermee meer transparantie bieden over het erkende zorgaanbod in Vlaanderen en de burger gemakkelijk online informatie laten terugvinden die kan helpen bij hun zorgkeuzes

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.