Onderzoek naar lood in het bloed bij meer dan 200 omwonenden in Antwerpse stationsbuurt

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Omwille van de ongerustheid over de mogelijke blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt in Antwerpen start minister Crevits een onderzoek bij 200 tot 250 kinderen en moeders die wonen in de wijken rond het station ‘Antwerpen Centraal’. Het onderzoek moet de impact van zware metalen en de eventuele gezondheidsrisico’s bepalen. Eerder werden via bodemstalen in die omgeving al verhoogde loodwaarden gemeten.

“Ik begrijp ten volle de ongerustheid van de omwonenden en vind het dan ook belangrijk om dit bloedonderzoek te voeren. Het moet antwoorden bieden en meer inzicht geven in de mogelijke gezondheidsrisico’s in de Antwerpse stationsbuurt, alsook in welke acties eventueel verder nodig zijn.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Hilde Crevits  

 

Er is momenteel ongerustheid over de blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt van Antwerpen. Zo werden vorig jaar op initiatief van de buurtbewoners zelf al enkele bodemstalen genomen in de stadstuinen in de buurt van een goudsmelterij. OVAM voerde 20 extra bodemmetingen uit.

 

Om de ernst en de reikwijdte van de metalenproblematiek in kaart te brengen, laat Vlaams minister Hilde Crevits een uitgebreid humane-biomonitoringsonderzoek uitvoeren bij 200 tot 250 kinderen en hun moeders die wonen in de Antwerpse stationsbuurt. Concreet zal via een vingerprik het lood in het bloed gemeten worden van mensen die wonen in 6 wijken, grenzend aan het station ‘Antwerpen Centraal’. Er zal ook een even grote controlegebied geselecteerd worden, binnen de Singel van Antwerpen, om na te gaan of de problematiek in de stationsbuurt verschilt van een algemene stedelijke omgeving.

 

Als leeftijdsgroep bij de kinderen wordt gekozen voor 6- tot 8-jarigen, of kinderen van het 1e en 2e leerjaar, aangezien het grootste risico voorkomt op jonge leeftijd en deze leeftijdsgroep ook makkelijker te bereiken is dan bijvoorbeeld kleuters. Zij zullen per brief uitgenodigd worden om deel te nemen. Er wordt gekeken om de prikmomenten zoveel mogelijk op de scholen zelf van de kinderen te organiseren.

 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en VITO. Concreet zal gezocht worden naar antwoorden op de volgende 3 onderzoeksvragen:

  • Is er een verhoogde blootstelling aan zware metalen die specifiek gelinkt kan worden aan de omgeving in de stationsbuurt van Antwerpen?
  • Is hieraan een gezondheidskundig risico verbonden?
  • Wat zijn de determinanten van de blootstelling aan zware metalen?

 

Het onderzoek moet dus een grondige inschatting maken van de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking. En via vragenlijsten en milieumetingen zal ook onderzoek gevoerd worden naar andere mogelijke bronnen of verstorende omgevingsfactoren. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden of extra beschermende acties nodig zijn. De individuele resultaten zullen toelaten om aan de betrokken personen een persoonlijke (gezondheids)advies te geven.

 

Dit najaar worden de eerste stappen gezet in de opstart van dit onderzoek, de effectieve metingen zullen in 2024 gebeuren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht begin 2025.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.