Onderzoek naar lood in het bloed bij meer dan 200 omwonenden in Antwerpse stationsbuurt

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Omwille van de ongerustheid over de mogelijke blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt in Antwerpen start minister Crevits een onderzoek bij 200 tot 250 kinderen en moeders die wonen in de wijken rond het station ‘Antwerpen Centraal’. Het onderzoek moet de impact van zware metalen en de eventuele gezondheidsrisico’s bepalen. Eerder werden via bodemstalen in die omgeving al verhoogde loodwaarden gemeten.

“Ik begrijp ten volle de ongerustheid van de omwonenden en vind het dan ook belangrijk om dit bloedonderzoek te voeren. Het moet antwoorden bieden en meer inzicht geven in de mogelijke gezondheidsrisico’s in de Antwerpse stationsbuurt, alsook in welke acties eventueel verder nodig zijn.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, Hilde Crevits  

 

Er is momenteel ongerustheid over de blootstelling aan zware metalen in de stationsbuurt van Antwerpen. Zo werden vorig jaar op initiatief van de buurtbewoners zelf al enkele bodemstalen genomen in de stadstuinen in de buurt van een goudsmelterij. OVAM voerde 20 extra bodemmetingen uit.

 

Om de ernst en de reikwijdte van de metalenproblematiek in kaart te brengen, laat Vlaams minister Hilde Crevits een uitgebreid humane-biomonitoringsonderzoek uitvoeren bij 200 tot 250 kinderen en hun moeders die wonen in de Antwerpse stationsbuurt. Concreet zal via een vingerprik het lood in het bloed gemeten worden van mensen die wonen in 6 wijken, grenzend aan het station ‘Antwerpen Centraal’. Er zal ook een even grote controlegebied geselecteerd worden, binnen de Singel van Antwerpen, om na te gaan of de problematiek in de stationsbuurt verschilt van een algemene stedelijke omgeving.

 

Als leeftijdsgroep bij de kinderen wordt gekozen voor 6- tot 8-jarigen, of kinderen van het 1e en 2e leerjaar, aangezien het grootste risico voorkomt op jonge leeftijd en deze leeftijdsgroep ook makkelijker te bereiken is dan bijvoorbeeld kleuters. Zij zullen per brief uitgenodigd worden om deel te nemen. Er wordt gekeken om de prikmomenten zoveel mogelijk op de scholen zelf van de kinderen te organiseren.

 

Het onderzoek zal uitgevoerd worden door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) en VITO. Concreet zal gezocht worden naar antwoorden op de volgende 3 onderzoeksvragen:

  • Is er een verhoogde blootstelling aan zware metalen die specifiek gelinkt kan worden aan de omgeving in de stationsbuurt van Antwerpen?
  • Is hieraan een gezondheidskundig risico verbonden?
  • Wat zijn de determinanten van de blootstelling aan zware metalen?

 

Het onderzoek moet dus een grondige inschatting maken van de mogelijke gezondheidsrisico’s voor de bevolking. En via vragenlijsten en milieumetingen zal ook onderzoek gevoerd worden naar andere mogelijke bronnen of verstorende omgevingsfactoren. Aan de hand van de resultaten zal bekeken worden of extra beschermende acties nodig zijn. De individuele resultaten zullen toelaten om aan de betrokken personen een persoonlijke (gezondheids)advies te geven.

 

Dit najaar worden de eerste stappen gezet in de opstart van dit onderzoek, de effectieve metingen zullen in 2024 gebeuren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht begin 2025.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.