Project Homaar zal meer dan 400 jongeren kunnen bereiken.

Publicatiedatum

Tags

Jeugdhulp

Deel dit artikel

De hulpverlening aan jongeren tussen 15 en 23 jaar via het project Homaar breidt uit. Homaar biedt jongeren die het psychisch moeilijk hebben een gespecialiseerd dagprogramma aan, zonder lange wachtlijsten. Het aanbod wordt georganiseerd door de vzw Villa Omaar. Voor de uitbreiding van dit aanbod investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 600.000 euro voor een periode van 2 jaar, tot eind 2025

“De druk op de crisisopvang en –begeleiding in de jeugdhulp is momenteel groot. We investeren 100 miljoen euro extra om die druk te verlichten, op korte en middellange termijn met een reeks aan maatregelen. Daarvoor kijken we ook naar innovatieve projecten. Het project Homaar is daar een voorbeeld van. Jongeren gaan aan de slag in creatieve ateliers in een laagdrempelige, huiselijke en warme sfeer. Zo werken we sterk preventief aan mentaal welzijn. Met de Vlaamse steun breiden we het aanbod de komende twee jaar uit naar elke Vlaamse provincie en Brussel.” - Hilde Crevits

 

Homaar is een groeiplek voor jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, voor jongeren die onzeker, verdrietig, neerslachtig of kwaad zijn. Het gaat vaak over jongeren die geïsoleerd zijn, zich in een situatie bevinden die al naar een crisis neigt en nood hebben aan een intensief traject. Homaar is laagdrempelig en toegankelijk en vult vanuit preventief oogpunt een hiaat op tussen ambulante (gespreks)therapie en residentiële opnames in de psychiatrie.

 

In kleine groepen van maximaal 6 jongeren wordt een dagprogramma van twee weken aangeboden. Er is een divers aanbod van ateliers, afgestemd op de jongeren en op hun ritme. Er is intensieve psychologische begeleiding met aandacht voor preventie, laagdrempeligheid en voor versterking van het eigen netwerk van de jongere. Na die twee weken wordt gekeken wat de jongere nog nodig heeft, samen met de ouders, hulpverleners of anderen. Daarnaast is er nog een open werking tijdens de schoolvakanties.

 

In 2022 kon 48% van de jongeren binnen de twee weken aan een traject starten, 82% van de jongeren kon dat binnen de maand. De werking gebeurt voor Oost-Vlaanderen nu al in Wetteren en voor de provincie Antwerpen in Boechout en in oktober was er de start in Brussel. Begin dit jaar is Tienen in Vlaams-Brabant daar nog bijgekomen en in 2025 is het de beurt aan West-Vlaanderen en Limburg. Met de opstart van nieuwe plekken is er een ruimer aanbod en zullen jaarlijks 450 tot 500 jongeren op begeleiding van een team professionals met expertise binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen rekenen. De ambitie is om met de extra middelen elke week op minstens één van de groeiplekken een traject te kunnen starten.

 

Belangrijk is ook dat Homaar samenwerkt met de Overkophuizen in Vlaanderen. In een Overkophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen voor activiteiten, een luisterend oor of professionele therapeutische hulp. Momenteel zijn er 34 Overkophuizen in Vlaanderen. Minister Crevits voorziet in investeringen om volgend jaar nog eens 18 Overkophuizen te realiseren.

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.