Project Homaar zal meer dan 400 jongeren kunnen bereiken.

Publicatiedatum

Tags

Jeugdhulp

Deel dit artikel

De hulpverlening aan jongeren tussen 15 en 23 jaar via het project Homaar breidt uit. Homaar biedt jongeren die het psychisch moeilijk hebben een gespecialiseerd dagprogramma aan, zonder lange wachtlijsten. Het aanbod wordt georganiseerd door de vzw Villa Omaar. Voor de uitbreiding van dit aanbod investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 600.000 euro voor een periode van 2 jaar, tot eind 2025

“De druk op de crisisopvang en –begeleiding in de jeugdhulp is momenteel groot. We investeren 100 miljoen euro extra om die druk te verlichten, op korte en middellange termijn met een reeks aan maatregelen. Daarvoor kijken we ook naar innovatieve projecten. Het project Homaar is daar een voorbeeld van. Jongeren gaan aan de slag in creatieve ateliers in een laagdrempelige, huiselijke en warme sfeer. Zo werken we sterk preventief aan mentaal welzijn. Met de Vlaamse steun breiden we het aanbod de komende twee jaar uit naar elke Vlaamse provincie en Brussel.” - Hilde Crevits

 

Homaar is een groeiplek voor jongeren die zich niet goed in hun vel voelen, voor jongeren die onzeker, verdrietig, neerslachtig of kwaad zijn. Het gaat vaak over jongeren die geïsoleerd zijn, zich in een situatie bevinden die al naar een crisis neigt en nood hebben aan een intensief traject. Homaar is laagdrempelig en toegankelijk en vult vanuit preventief oogpunt een hiaat op tussen ambulante (gespreks)therapie en residentiële opnames in de psychiatrie.

 

In kleine groepen van maximaal 6 jongeren wordt een dagprogramma van twee weken aangeboden. Er is een divers aanbod van ateliers, afgestemd op de jongeren en op hun ritme. Er is intensieve psychologische begeleiding met aandacht voor preventie, laagdrempeligheid en voor versterking van het eigen netwerk van de jongere. Na die twee weken wordt gekeken wat de jongere nog nodig heeft, samen met de ouders, hulpverleners of anderen. Daarnaast is er nog een open werking tijdens de schoolvakanties.

 

In 2022 kon 48% van de jongeren binnen de twee weken aan een traject starten, 82% van de jongeren kon dat binnen de maand. De werking gebeurt voor Oost-Vlaanderen nu al in Wetteren en voor de provincie Antwerpen in Boechout en in oktober was er de start in Brussel. Begin dit jaar is Tienen in Vlaams-Brabant daar nog bijgekomen en in 2025 is het de beurt aan West-Vlaanderen en Limburg. Met de opstart van nieuwe plekken is er een ruimer aanbod en zullen jaarlijks 450 tot 500 jongeren op begeleiding van een team professionals met expertise binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie kunnen rekenen. De ambitie is om met de extra middelen elke week op minstens één van de groeiplekken een traject te kunnen starten.

 

Belangrijk is ook dat Homaar samenwerkt met de Overkophuizen in Vlaanderen. In een Overkophuis kan je als jongere tot 25 jaar gewoon binnen en buiten lopen voor activiteiten, een luisterend oor of professionele therapeutische hulp. Momenteel zijn er 34 Overkophuizen in Vlaanderen. Minister Crevits voorziet in investeringen om volgend jaar nog eens 18 Overkophuizen te realiseren.

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.