Minister Crevits stelt 3 coördinatoren beschikbaar voor sites Triamant

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister Crevits blijft bezorgd over de zorgverlening aan de bewoners op sites van de Triamant-groep in Bree, Wervik en Sint-Truiden. Daarom stelt ze drie coördinatoren ter beschikking aan de lokale besturen om het welzijn en de gezondheid van de bewoners  op te volgen en de bewoners van de sites te ondersteunen.

 

“Sinds de berichten over het faillissement van Curamant zijn er verschillende contacten geweest met de betrokken lokale besturen. Voor sommige bewoners is hun zorg een prioriteit, andere bewoners hebben bijvoorbeeld meer vragen over de financiële situatie en ondersteuning. Het is voor mij zeer belangrijk dat de bewoners de nodige zorg blijven krijgen. Elke site vraagt ook een andere organisatie of coördinatie. Er is nu nood aan ondersteuning voor de lokale besturen en de bewoners, daarom voorzie ik drie coördinatoren.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

De Triamant-groep biedt,  onder meer, bemeubelde woningen aan voor personen met en zonder een zorgvraag. Maar sinds het faillissement van Curamant is de continuïteit van de zorg- en dienstverlening voor de bewoners op deze sites in gedrang gekomen.  

In de afgelopen weken ging het Departement Zorg langs op de sites in Wervik, Bree en Sint-Truiden en was er ook regelmatig overleg met de lokale besturen zodat zij de coördinatie op de site konden opnemen. De lokale besturen hebben dan ook veel inspanningen geleverd rond de veiligheid en het welzijn van de bewoners. Maar de situatie blijft precair. Er blijft een nood aan ondersteuning en begeleiding van de lokale besturen. 

Daarom beslist minister Crevits om voor Sint-Truiden, Bree en Wervik een gezondheids- en zorgcoördinator beschikbaar te stellen. Deze persoon kan  het lokaal bestuur en betrokken actoren begeleiden en bijstaan, onder meer bij het opvolgen van de aanwezige bewoners en hun zorgnoden, met speciale aandacht voor de aanwezige zorgbehoevende 65-plussers op de sites. Als het nodig is, dan zullen de bewoners ook begeleid worden naar een ander verblijf of gepaste zorg.  

Daarnaast zal de procedure opgestart worden tot sluiting van de woongelegenheden, waar een illegale uitbating van een zorgvoorziening wordt vastgesteld. De coördinator zal daarbij ook opvolgen dat de bewoners ondersteund worden in hun zoektocht naar een ander verblijf. Deze coördinator zal regelmatig terugkoppelen naar het departement.  

Op 10 juli heeft het Departement Zorg ook een melding gedaan aan de procureur des konings van het parket Limburg en West-Vlaanderen van mogelijke strafbare feiten in Sint-Truiden en Bree (parket Limburg) en in Wervik (parket West-Vlaanderen). Het Departement Zorg heeft zich ook als benadeelde partij kenbaar gemaakt aan beide parketten zodat ze op de hoogte gehouden worden van de gevolgen die zullen gegeven worden aan de meldingen. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.