Steun voor opvang slachtoffers mensenhandel tot eind dit jaar verlengd

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits verlengt de steun voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tot het einde van dit jaar. Het gaat om een grote groep slachtoffers die vorig jaar werd aangetroffen op de werven van Borealis en BASF in Antwerpen. Toen werd het aanbod al versterkt, maar omdat de uitstroom van de slachtoffers stapsgewijs verloopt en er mogelijk nog slachtoffers kunnen bijkomen, is de verlenging nodig.

“Mensenhandel aanpakken is een taak van verschillende overheden. Voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel staan in Vlaanderen Payoke en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk klaar. Het afgelopen jaar is het aantal slachtoffers gestegen. Eerder al zorgden we voor bijkomende opvangmogelijkheden. Omdat er nog altijd slachtoffers in de opvang verblijven en er aan hun begeleiding wordt gewerkt, verlengen we de steun tot het einde van het jaar” – Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

Vorig jaar werden bij controles tientallen slachtoffers van mensenhandel aangetroffen op werven van Borealis en BASF in Antwerpen. Om in de extra opvang en begeleiding te kunnen voorzien, kregen Payoke, CAW Antwerpen en CAW Oost-Vlaanderen extra middelen.  Eind juni verbleven nog altijd 44 slachtoffers van mensenhandel in de opvang van CAW Antwerpen. 51 personen vonden zelf of via hun werkgever een woonst. Van de 96 slachtoffers zijn er ondertussen 86 mensen aan het werk. Eén slachtoffer keerde recent terug naar zijn thuisland.

Ook dit jaar stijgt het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel. Payoke kreeg in de periode van 1 januari 2023 tot 4 juli 2023 al 213 aanmeldingen. Dat zijn er veel meer dan in 2022. Dat betekent dat de druk op de opvangcentra nog groter dreigt te worden, onder meer omdat er dit jaar ook meer controles uitgevoerd worden.

Omdat nog niet alle slachtoffers de opvang hebben kunnen verlaten, wordt de steun verlengd tot het einde van het jaar. Een goede omkadering van de uitstroom is belangrijk om te vermijden dat die mensen weer in het netwerk van mensenhandelaars terechtkomen. Het is daarom van belang de verhoogde begeleidingscapaciteit aan te houden en expertise rond de opvang van mensenhandel met andere hulpverleningsdiensten te delen. Om deze redenen wordt er voor het extra aanbod tot het einde van het jaar in 321.000 euro voorzien.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.