Steun voor opvang slachtoffers mensenhandel tot eind dit jaar verlengd

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits verlengt de steun voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel tot het einde van dit jaar. Het gaat om een grote groep slachtoffers die vorig jaar werd aangetroffen op de werven van Borealis en BASF in Antwerpen. Toen werd het aanbod al versterkt, maar omdat de uitstroom van de slachtoffers stapsgewijs verloopt en er mogelijk nog slachtoffers kunnen bijkomen, is de verlenging nodig.

“Mensenhandel aanpakken is een taak van verschillende overheden. Voor de opvang en de begeleiding van slachtoffers van mensenhandel staan in Vlaanderen Payoke en de Centra voor Algemeen Welzijnswerk klaar. Het afgelopen jaar is het aantal slachtoffers gestegen. Eerder al zorgden we voor bijkomende opvangmogelijkheden. Omdat er nog altijd slachtoffers in de opvang verblijven en er aan hun begeleiding wordt gewerkt, verlengen we de steun tot het einde van het jaar” – Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

Vorig jaar werden bij controles tientallen slachtoffers van mensenhandel aangetroffen op werven van Borealis en BASF in Antwerpen. Om in de extra opvang en begeleiding te kunnen voorzien, kregen Payoke, CAW Antwerpen en CAW Oost-Vlaanderen extra middelen.  Eind juni verbleven nog altijd 44 slachtoffers van mensenhandel in de opvang van CAW Antwerpen. 51 personen vonden zelf of via hun werkgever een woonst. Van de 96 slachtoffers zijn er ondertussen 86 mensen aan het werk. Eén slachtoffer keerde recent terug naar zijn thuisland.

Ook dit jaar stijgt het aantal meldingen van slachtoffers van mensenhandel. Payoke kreeg in de periode van 1 januari 2023 tot 4 juli 2023 al 213 aanmeldingen. Dat zijn er veel meer dan in 2022. Dat betekent dat de druk op de opvangcentra nog groter dreigt te worden, onder meer omdat er dit jaar ook meer controles uitgevoerd worden.

Omdat nog niet alle slachtoffers de opvang hebben kunnen verlaten, wordt de steun verlengd tot het einde van het jaar. Een goede omkadering van de uitstroom is belangrijk om te vermijden dat die mensen weer in het netwerk van mensenhandelaars terechtkomen. Het is daarom van belang de verhoogde begeleidingscapaciteit aan te houden en expertise rond de opvang van mensenhandel met andere hulpverleningsdiensten te delen. Om deze redenen wordt er voor het extra aanbod tot het einde van het jaar in 321.000 euro voorzien.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.