Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.

Hilde Crevits: “We hebben de voorbije maanden verschillende maatregelen genomen om de kinderopvang meer zuurstof te geven. Eén van de keuzes is om verder te investeren in duurzame, inkomensgerelateerde plaatsen die binnen de hoogste subsidiecategorie vallen. Vandaag krijgen ook Gent, Antwerpen en Brussel het nieuws dat ze op extra opvangplaatsen kunnen rekenen. Het gaat in totaal om 983 plaatsen. Door de extra investeringen zal binnenkort meer dan 80% van de plaatsen in Vlaanderen volgens inkomenstarief werken. Dat is niet alleen goed nieuws voor ouders die op die manier meer toegang krijgen tot betaalbare kinderopvang, maar ook voor de organisatoren en de medewerkers. Voor hen betekent dit hogere lonen en betere werkomstandigheden. Samen met de verlaging van het aantal kinderen per begeleider is dit opnieuw een belangrijke stap voor de sector.”

 

Samen met de steden Gent en Antwerpen investeert de Vlaamse Regering in de kinderopvang. In Antwerpen gaat het om een totale investering van ruim 2,4 miljoen euro. De stad Antwerpen investeert daarbovenop zelf nog eens ruim 2,4 miljoen euro. In totaal is er voor deze gemeenschappelijke oproep dus een budget beschikbaar van ruim 4,8 miljoen euro. Daarmee kunnen er naar schatting 434 plaatsen met inkomenstarief bijkomen, dit gaat zowel over nieuwe plaatsen als over plaatsen die omschakelen.

 

Voor Gent gaat het om een investering van ruim 1,2 miljoen euro. Stad Gent investeert zelf 631.000 euro. Daarmee kunnen er naar schatting 149 plaatsen met inkomenstarief bijkomen.

 

In Brussel tot slot is in totaal ruim 5,2 miljoen euro voorzien voor uitbreiding van kinderopvang. Dit is goed voor naar schatting 400 nieuwe plaatsen.

 

Eerder maakte minister Crevits al meer dan 2.000 bijkomende plaatsen in andere steden en gemeenten  bekend. Net als in de grootsteden Antwerpen, Gent en Brussel, gaat het om plaatsen met de hoogste subsidie waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen.

 

Subsidies voor dringende opvangplaatsen

Ouders die plots werk vinden of een opleiding kunnen volgen, hebben vaak van de ene op de andere dag kinderopvang nodig. Ook bij een acute noodsituatie in een gezin, is een dringende opvangplaats soms nodig. Daarom voorziet Vlaams minister Crevits nu bijkomende subsidies. Sinds vandaag kunnen organisatoren van groepsopvang in Gent, Brussel en Antwerpen ook daarvoor een aanvraag indienen. De subsidie voor dringende opvangplaatsen is een subsidie voor groepsopvang om een plaats vrij te houden voor een gezin dat binnen de maand kinderopvang nodig heeft.

 

Voor Antwerpen gaat het om een investering van ruim 201.000 euro. Het aantal plaatsen dat hiermee effectief gerealiseerd kan worden, is afhankelijk van het type aanvragen. Indicatief gaat het om 13 nieuwe plaatsen, als het volledige budget wordt ingezet voor nieuwe plaatsen, of 115 plaatsen als het volledige budget gaat naar omschakeling van plaatsen met inkomenstarief naar plaatsen met de subsidie dringende kinderopvang. Voor Gent gaat het om een bedrag van 67.000 euro waarmee ofwel 4 ofwel 38 plaatsen om de respectievelijke redenen kunnen worden gerealiseerd. Voor Brussel gaat het om 134.000 euro waarmee ofwel ongeveer 9 of ongeveer 57 plaatsen kunnen worden gerealiseerd.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.