Vlaamse Regering verankert werknemersstatuut voor ruim 600 onthaalouders definitief

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits zet een belangrijke stap door het werknemersstatuut voor onthaalouders definitief te realiseren. Hierdoor zullen onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk zijn van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon. Na een positief proefproject, dat op 31 maart 2023 afloopt, krijgen de betrokken onthaalouders nu de zekerheid om in dit statuut aan de slag te blijven en worden de projectmiddelen omgezet in een reguliere aanvullende subsidie.  

“Door dit werknemersstatuut voor onthaalouders definitief te verankeren, bieden we hen betere voorwaarden. Het zorgt ervoor dat  onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk zijn van het aantal kinderen dat ze opvangen. Door het vaste maandelijks loon is er meer financiële zekerheid en bovendien biedt het statuut ook betere sociale rechten. Dat neemt zorgen weg en heeft een positief effect op de werkdruk en de kwaliteit van de kinderopvang. – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

In Vlaanderen loopt sinds 2015 een proefproject waarbij een beperkte groep onthaalouders de overstap naar het werknemersstatuut maakte. Vandaag werken ongeveer 1 op 7 onthaalouders in het werknemersstatuut.  Het proefproject wordt op 31 maart 2023 afgesloten en het eindevaluatierapport stelt vast dat alle betrokkenen het werknemersstatuut als positief ervaren.

Het statuut zorgt voor inkomenszekerheid. Het biedt de mogelijkheid om als werknemer volledige en volwaardige sociale rechten op te bouwen en het vermindert zo de werkdruk doordat het vaste maandloon zekerheid biedt en in verhouding is met het voltijds opvangen van 4 kinderen. Het werknemersstatuut kan dus bijdragen aan het aantrekkelijker maken van het beroep van onthaalouder.

Nu het proefproject eind deze maand afloopt, kiest  de Vlaamse Regering ervoor om het werknemersstatuut te verankeren. Zo wordt de specifieke subsidie voor de kosten verbonden aan het werknemersstatuut omgezet in een reguliere subsidie. Op die manier kunnen onthaalouders die betrokken zijn bij het proefproject ook na 31 maart in het werknemersstatuut aan de slag blijven. Voor de toekomst wil minister Crevits bekijken om geïnteresseerde onthaalouders ook te laten instappen in het werknemersstatuut.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.