Vlaanderen wil 1.723 studenten laten starten met Geneeskunde

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

De federale regering beperkt het aantal studenten dat mag beginnen aan de opleiding Geneeskunde, onder meer omdat het aantal afgestudeerde dokters mee de kostprijs van de gezondheidszorg bepaalt. Jarenlang werden er door de federale overheid quota opgelegd aan de deelstaten, die vervolgens enkel door Vlaanderen gerespecteerd werden. Zo heeft Vlaanderen een historische achterstand opgelopen, terwijl onze samenleving net geconfronteerd wordt met stijgende zorgnoden. De Vlaamse Regering besliste daarom om een eigen koers te gaan varen en fors meer studenten te laten starten aan de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Dit academiejaar (2023-‘24) konden er zo bv. 1.598 studenten starten aan Geneeskunde, veel meer dan de 1.276 van het jaar ervoor (+25%).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits willen nu  volgend academiejaar (2024-‘25) 1.723 studenten laten starten aan de opleiding Geneeskunde. Ze baseren zich daarvoor op een advies van de Vlaamse Planningscommissie. 1.723 starters betekent een stijging met +50% ten opzichte van 2019, want bij de start van deze regeerperiode mochten er maar 1.153 studenten starten. Daarnaast willen de ministers Weyts en Crevits volgend academiejaar 252 studenten laten starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer (+70%) dan de 147 studenten die in 2019 mochten starten aan deze opleiding. Minister Weyts en minister Crevits hebben deze nieuwe cijfers overgemaakt aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, die bevoegd is om de nieuwe quota in een Koninklijk Besluit te gieten. Het is belangrijk om dit tijdig te doen, zodat jongeren die deelnemen aan de ingangsexamens juridische zekerheid krijgen en de garantie dat zij na hun opleiding huisarts of arts-specialist een RIZIV-nummer zullen krijgen van de federale overheid.

 De ambitieuze verhogingen van het aantal starters zijn niet vanzelfsprekend voor de opleidingen. De Vlaamse Regering maakt daarom vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra vrij specifiek voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Zo kan de capaciteit uitgebreid worden zonder dat de onderwijskwaliteit daalt. De Vlaamse Regering bekijkt ook of en hoe er eventueel op termijn een extra (derde) tandartsopleiding kan komen, naast de opleidingen die vandaag bestaan aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent.

“Deze Vlaamse Regering heeft in het dossier van de artsenquota bakens verzet. We zijn onze eigen koers gaan varen en dwingen nu eindelijk af waar Vlaanderen recht op heeft: extra artsen en extra tandartsen”, zegt Ben Weyts. “Wij maken het nodige geld vrij om dit allemaal mogelijk te maken en het tekort versneld weg te werken. Als wij dit niet doen, dan zullen Vlamingen in de toekomst nog veel langer moeten wachten op een afspraak bij de dokter of de tandarts”.

Hilde Crevits: “We doen als Vlaamse Regering een bijkomende inspanning om het tekort aan artsen en tandartsen stap voor stap weg te werken. We willen jonge mensen de kans geven om op basis van onze kwaliteitsvolle opleidingen hun droom na te streven en mee hun schouders te zetten onder onze sterke Vlaamse gezondheidszorg. Met het optrekken van de quota nu, bouwen we aan een sterkere gezondheidszorg voor de patiënten morgen.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.