Vlaanderen wil tegen 2023 de bevolking nog beter beschermen door vaccinatie

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag samen met het Departement Zorg tijdens de Gezondheidsconferentie Vaccinatie een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond vaccinatie: “Tegen 2030 is de bevolking in Vlaanderen nog beter beschermd door vaccinatie”. Een nieuw vaccinatieplan met strategische doelstellingen per doelgroep moet daarvoor zorgen. Zo ambieert Vlaanderen om tegen 2030 90% van de gezondheidswerkers en 80% van de 65+’ers te vaccineren tegen griep. En 90% van de zwangere vouwen tegen kinkhoest en griep. Vlaanderen zal ook verder inzetten op het versterken van het vaccinatievertrouwen. Een nieuwe studie toont aan dat 80% van de Vlamingen vaccins doeltreffend vinden. Jongere mensen lijken er wel minder vertrouwen in te hebben dan oudere generaties.   

 

“Dankzij onze hoge vaccinatiegraad beschermen we kinderen en volwassenen tegen de meest ernstige gevolgen van verschillende ziektes. De komende jaren willen we bepaalde doelgroepen in onze samenleving nog beter bereiken en nog beter beschermen. Gemakkelijke toegang tot vaccins, een gratis aanbod, begrijpelijke en aangepaste communicatie, versterkte samenwerking met lokale partners en vaccinatoren. Met het nieuwe vaccinatieplan en deze nieuwe gezondheidsdoelstelling willen we de vaccinatiegraad in Vlaanderen nog verbeteren, zodat we mee aan de top van Europa blijven staan.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits   

 

De aangepaste gezondheidsdoelstelling vaccinatie richt zich specifiek op een verbetering van de vaccinatiegraad voor welbepaalde vaccinaties en doelgroepen, én het behoud van de vaccinatiegraad waar die nu al voldoende is. Minister Crevits maakt vandaag op de Gezondheidsconferentie Vaccinatie de strategische doelstellingen voor 2030 bekend en ook het overzicht van alle verschillende acties om die doelstellingen te realiseren.  

 • Vaccinatiedoelstellingen: tegen 2030 is er minstens het behoud  van de zeer hoge vaccinatiegraden bij jonge kinderen en het meer tijdig toedienen van de vaccins.  
 • De vaccinatiegraad voor vaccinatie tegen kinkhoest en griep voor zwangere vrouwen optrekken naar 90% tegen 2030. Bij de laatste vaccinatiegraadstudie (2020) was vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap al gestegen tot 85% en die tegen griep tot 62,3%.  
 • De vaccinatiegraad voor vaccinatie tegen griep bij 65+’ers optrekken naar 80% tegen 2023. Nu schommelt die doorgaans rond de 60%. Het streefdoel voor vaccinatiegraad voor pneumokokken wordt op 50% gelegd.  
 • Voor gezondheidswerkers wordt een vaccinatiegraad voor vaccinatie tegen griep van 90% geambieerd. Voor gezondheidswerkers die in contact komen met zuigelingen, jonge kinderen en zwangere vrouwen wordt ook 90 % vaccinatiegraad tegen kinkhoest nagestreefd.  De vaccinatiegraad bij gezondheidswerkers verschilt sterk naargelang de sector.   
 • Tegen 2030 moeten onvoldoende bereikte groepen ook beter bereikt zijn. Het gaat voornamelijk over groepen die wegens hun sociale situatie, taal, mobiliteit, werksituatie, woonplaats of herkomst minder goed geïnformeerd zijn of minder toegang hebben tot het vaccinatieaanbod. Ook zal er de komende jaren extra aandacht gaan naar een aangepast vaccinatiebeleid voor (internationale) reizigers, voor personen met onderliggend lijden en voor personen werkzaam in de voedingssector.   

 

Verder wordt de toevoeging van nieuwe vaccins ook overwogen in het nieuwe vaccinatieplan. Een voorbeeld hiervan is de vaccinatie van zwangere vrouwen met het nieuwe RSV vaccin om hun baby’s te beschermen tijdens het komende winterseizoen. 

 

Om al deze doelstellingen te realiseren, zullen er verschillende acties genomen worden op verschillende domeinen: van een betere distributie van de vaccins, tot het uitbreiden van wetenschappelijke studies, de versterking van communicatie over vaccinatie en een sterkere samenwerking tussen vaccinatoren, partnerorganisaties en andere (lokale) partners.    

 

Voor het eerst een studie naar vaccinatievertrouwen  in Vlaanderen 

Eerder wees een overkoepelende EU-studie (2022) uit dat het algemene vertrouwen in vaccins sinds 2020 in de hele EU is afgenomen onder het grote publiek. Naast deze algemene trend wordt vastgesteld dat het verschil in vaccinatievertrouwen groter wordt tussen jongere en oudere leeftijdsgroepen. Het vertrouwen in vaccins bij jongeren neemt af. Ook in België is dat verschil sterk aanwezig en bovendien toegenomen tussen 2018 en 2022.   

 

Maar de  EU-studie bevat enkel Belgische cijfers, waardoor er niet geweten was of dit ook specifiek voor Vlaanderen geldt. Om ook het vaccinatievertrouwen en -beleid  in Vlaanderen beter te monitoren, is er daarom in het najaar van 2023 voor het eerst een onderzoek in Vlaanderen uitgevoerd door de UAntwerpen. De bedoeling is om het vaccinatievertrouwen in Vlaanderen voortaan te blijven monitoren.  

 

Concreet gaat het om een meting naar vaccinatievertrouwen die ook in verschillende andere Europese landen wordt uitgevoerd, maar die nu voor het eerst voor Vlaanderen apart is uitgevoerd. Het onderzoek peilt naar vertrouwen in het belang van vaccins, vertrouwen in de veiligheid, vertrouwen in de effectiviteit en de verenigbaarheid van vaccins met religieuze of persoonlijke overtuigingen bij zowel de algemene bevolking als bij een groep van ouders van jonge kinderen.   

 

De resultaten worden vandaag bekend gemaakt op de Gezondheidsconferentie. Het gaat over vaststellingen bij de algemene bevolking:  

 • 83 % is het eens dat vaccins belangrijk zijn voor kinderen   
 • 78,6 % vindt vaccins belangrijk voor volwassenen   
 • 77,8 % is het eens dat vaccins veilig zijn   
 • 80 % is het eens dat vaccins doeltreffend zijn   
 • 74 % is het eens dat vaccins compatibel zijn met hun religieuze, persoonlijke of filosofische overtuigingen   
 • 57 % van de ondervraagden is het eens dat vaccins belangrijk, veilig, doeltreffend en compatibel zijn met hun overtuigingen.   
 • Verschillen werden gezien bij verschillende vaccin types: laagste  percentages voor HPV en COVID-19. HPV (veilig: 71,4 %, belangrijk: 69,2 %), en COVID-19 (veilig: 67,5 %, belangrijk: 70,9 %)  
 • Ook in Vlaanderen wordt een leeftijdskloof in vaccinatievertrouwen waargenomen: Oudere generaties hebben meer vertrouwen in vaccins dan jongere volwassenen.  
 • Het vaccinatievertrouwen gemeten in Vlaanderen in 2023 is gelijkaardig aan het vertrouwen gemeten voor (heel) België tijdens een Europese studie in 2022.   
 • De percentages in Vlaanderen (2023) en België (2022) zijn vergelijkbaar met de gemiddelde percentages in Europa (2022), waardoor België en Vlaanderen in de middenmoot van de Europese landen terecht komt indien de landen worden gerankt volgens vaccinatievertrouwen.  

 

De resultaten tonen aan dat het verder ondersteunen en versterken van het vaccinatievertrouwen in Vlaanderen belangrijk is. Het vormt dan ook een van de strategische doelstellingen binnen het nieuwe vaccinatieplan in de geactualiseerde gezondheidsdoelstelling vaccinaties.   

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.