Wereld Autisme Dag: Vlaams minister Hilde Crevits verlengt steun voor Vlaamse Vereniging Autisme

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vandaag is het Wereld Autisme Dag. Om het begrip voor en de kennis over autisme in de samenleving te vergroten, onderneemt de Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) verschillende acties om een autismevriendelijke samenleving te creëren. Zo organiseren ze onder andere ‘inleefsessies autisme’ waarin deelnemers kunnen ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven, en er is het platform ‘Participate-autisme.be’ die gevalideerde, correcte en verstaanbare informatie over autismespectrumstoornissen samenbrengt. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits trekt 180.000 euro uit om beide projecten nog te verbeteren en uit te breiden om zo nog meer mensen te bereiken.

“In Vlaanderen leven ongeveer 42.000 mensen met één of andere vorm van autisme. Bij 1 geboorte op 150 is dus sprake van autisme. Dat zijn heel wat mensen, ouders, gezinnen, families en vrienden die hiervan een serieuze impact kunnen ondervinden. Toch blijft autisme nog te vaak onzichtbaar en onbekend. Maar het is net heel belangrijk om zoveel mogelijk mensen te sensibiliseren en zo hun kennis en vooral begrip voor autisme te vergroten. De inleefsessies en het platform participate-autisme.be van onze Vlaamse Vereniging Autisme werken hier heel concreet naartoe. Met veel overtuiging heb ik daarom beslist om de steun van 180.000 euro daarvoor ook voor 2024 te verlengen. - Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

In 2017 keurde de Vlaamse Regering het ‘Strategisch Plan Autisme’ goed. Het plan heeft als doelstelling het verhogen van de participatiekansen van personen met autisme in onze samenleving. Het gaat om verschillende acties in verschillende levensdomeinen zoals zorg, welzijn, onderwijs, werk, vrije tijd,…

Eén van de belangrijkste doelstellingen is het sensibiliseren van de bevolking. Autisme is een ontwikkelingsstoornis met wisselende ernst en vele uitingsvormen. Hierdoor is het vaak moeilijk om autisme te herkennen en is de impact op iemand zijn of haar leven moeilijk in te schatten. Om mensen te sensibiliseren, zet de VVA in op inleefsessies en het platform Participate autisme.

Inleefsessie autisme

Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak. VVA organiseert daarom over heel Vlaanderen ‘inleefsessies autisme’.

Tijdens een inleefsessie autisme kan iedereen zelf  aan de hand van concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven op vlak van prikkelverwerking, sociaal gedrag en communicatie. Een inleefsessie wordt altijd begeleid door twee ervaringsdeskundigen, waarvan minstens één persoon met autisme.

In 2023 werden 61 inleefsessies georganiseerd, waarmee 2.056 deelnemers bereikt werden. Een 15-tal vrijwilligers werken hier telkens aan mee. Met de steun van Vlaams minister Hilde Crevits zal de VVA het aanbod uitbreiden en investeren in opleiding en coaching van nieuwe begeleiders.

“Meteen bij het binnenkomen stapte je een andere wereld binnen. Een wereld met een overdaad aan zintuiglijke prikkels en ongewone communicatie. Ik kon niet vatten wat er van mij verwacht werd. De wereld rondom mij klopte gewoon niet en gaf me weinig houvast. Door de gangbare normen in onze maatschappij en onze manier van werken, verhinderen we soms dat mensen met autisme hun talenten ten volle kunnen ontwikkelen. Ik kan iedereen aanraden om zo’n inleefmoment te ervaren. Het was erg leerrijk.” – getuigenis van een deelnemer aan een inleefsessie

Platform Participate-autisme.be

Het online platform Participate-autisme.be is een gemakkelijke, toegankelijke plek voor iedereen die op zoek is naar correcte en duidelijke informatie over autisme. Volwassenen met autisme en ouders van een kind met autisme hebben mee de richting en de inhoud van de website bepaald en getest. De getuigenissen en praktijkvoorbeelden van mensen met autisme en ouders van kinderen met autisme vormen een zeer belangrijk en gewaardeerd onderdeel van de website. Participate helpt autisme begrijpen en biedt daartoe ook verschillende tools aan.

Met de steun wil VVA het platform breder bekend maken en het aanbod uitbreiden. Zo komt er bijvoorbeeld een nieuwe rubriek rond autisme en seksualiteit.

Over VVA en Wereld Autisme Dag

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besliste op 18 december 2007 om 2 april uit te roepen tot Wereld Autisme Dag. Jaarlijks vinden in de periode rond 2 april wereldwijd allerlei evenementen en initiatieven plaats die de samenleving verder wil sensibiliseren rond autisme, zodat mensen met autisme en hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen.

VVA zette vanaf het begin maar wat graag haar schouders onder dit initiatief en spande zich mee in om van Wereld Autisme Dag ook in België een gevestigde waarde te maken. Omdat de erkenning van autisme absoluut noodzakelijk is om mensen met autisme en hun omgeving een kwaliteitsvol leven te laten ervaren. Concreet zet VVA zich in om een autismevriendelijke samenleving te creëren, door de focus te plaatsen op de kwaliteiten van mensen met autisme. Een genuanceerde beeldvorming over autisme creëert immers een autismevriendelijke omgeving.

https://autismevlaanderen.be/

Samen met VVA, Participate en sterkmakers in autisme organiseert Liga Autisme Vlaanderen elk jaar de KEIvoorAutisme-campagne n.a.v. Wereld Autisme Dag. Er is een actie met keien, maar er wordt ook op meer dan 60 plaatsen in Vlaanderen een ‘Autisme in beeld’-tentoonstelling georganiseerd. Héél wat organisaties zetten hier dit jaar hun schouders onder!

Algemene info rondom de campagne en alle acties die lopen in het kader van Wereld Autisme Dag vind je op www.keivoorautisme.be .

 

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.