1700 studenten bachelor verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Zo’n 1700 bachelorstudenten verpleegkunde die in het academiejaar 2022-2023 afstudeerden, zullen 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage tijdens het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van vragen van verschillende parlementsleden in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams parlement. De minister brengt het dossier binnenkort op de Vlaamse Regering.  

“Het is belangrijk dat jongeren kiezen voor een job in de zorgsector en verpleegkunde studeren. Daarom zetten we in op het aantrekkelijker maken van de job, maar ook op grotere waardering van de opleiding. De voorbije jaren kregen de afgestudeerde bachelorstudenten verpleegkunde een tussenkomst voor de onkosten van hun stage. Dit was in principe tijdelijk totdat er een duurzamere oplossing kon worden uitgewerkt. Dat is nog niet in orde, daarom wordt de tussenkomst nog eenmalig verlengd. We blijven in overleg met de sociale partners, omdat we geloven dat de omkadering van de stages beter moet kunnen.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits 

Sinds de uitbreiding van de bacheloropleiding verpleegkunde naar 4 jaar (of 240 studiepunten) met een langere, intensievere contractstage in het vierde jaar, kent Vlaanderen een onkostenvergoeding van 1.000 euro toe aan studenten die hun studies met succes afgerond hebben.  

Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits maakt vandaag bekend dat ook voor 2023 de afgestudeerde studenten een tegemoetkoming van 1.000 euro krijgen. Alle studenten die in het academiejaar 2022-2023 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behaalden van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten, waaronder een contractstage van 800 uur, komen in aanmerking. Het gaat over zo’n 1.700 studenten. 

Andere oplossing 

De vergoeding werd telkens verlengd in afwachting van de ontwikkeling van een duurzaam VIO-statuut in samenspraak met de werkgevers, het federale kabinet van de minister van Volksgezondheid en het onderwijsveld. VIO staat voor ‘verpleegkundige in opleiding’ en geeft de studenten in hun laatste opleidingsfase een uniek statuut, waarbij ze wel student blijven, maar toch meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen. Het overleg met de sociale partners over een kader voor een kwaliteitsvolle stages wordt verdergezet. 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.