1700 studenten bachelor verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Zo’n 1700 bachelorstudenten verpleegkunde die in het academiejaar 2022-2023 afstudeerden, zullen 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage tijdens het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van vragen van verschillende parlementsleden in de commissie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in het Vlaams parlement. De minister brengt het dossier binnenkort op de Vlaamse Regering.  

“Het is belangrijk dat jongeren kiezen voor een job in de zorgsector en verpleegkunde studeren. Daarom zetten we in op het aantrekkelijker maken van de job, maar ook op grotere waardering van de opleiding. De voorbije jaren kregen de afgestudeerde bachelorstudenten verpleegkunde een tussenkomst voor de onkosten van hun stage. Dit was in principe tijdelijk totdat er een duurzamere oplossing kon worden uitgewerkt. Dat is nog niet in orde, daarom wordt de tussenkomst nog eenmalig verlengd. We blijven in overleg met de sociale partners, omdat we geloven dat de omkadering van de stages beter moet kunnen.” - Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits 

Sinds de uitbreiding van de bacheloropleiding verpleegkunde naar 4 jaar (of 240 studiepunten) met een langere, intensievere contractstage in het vierde jaar, kent Vlaanderen een onkostenvergoeding van 1.000 euro toe aan studenten die hun studies met succes afgerond hebben.  

Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits maakt vandaag bekend dat ook voor 2023 de afgestudeerde studenten een tegemoetkoming van 1.000 euro krijgen. Alle studenten die in het academiejaar 2022-2023 aan een onderwijsinstelling in Vlaanderen hun diploma behaalden van bachelor in de verpleegkunde met een studieomvang van 240 studiepunten, waaronder een contractstage van 800 uur, komen in aanmerking. Het gaat over zo’n 1.700 studenten. 

Andere oplossing 

De vergoeding werd telkens verlengd in afwachting van de ontwikkeling van een duurzaam VIO-statuut in samenspraak met de werkgevers, het federale kabinet van de minister van Volksgezondheid en het onderwijsveld. VIO staat voor ‘verpleegkundige in opleiding’ en geeft de studenten in hun laatste opleidingsfase een uniek statuut, waarbij ze wel student blijven, maar toch meer verantwoordelijkheid en autonomie krijgen. Het overleg met de sociale partners over een kader voor een kwaliteitsvolle stages wordt verdergezet. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.