1,1 miljoen euro voor aankoop wijkgezondheidscentrum in Gent

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringsbedrag van 1,1 miljoen euro toe voor de aankoop van het wijkgezondheidscentrum (WGC) Malpertuus in Gent. WGC Malpertuus heeft plannen om het wijkgezondheidscentrum waar al sinds 2019 zorg wordt aangeboden, zelf aan te kopen. Met de aankoop van het gebouw gaat een investering van 2,5 miljoen euro gepaard. 

“Vanuit Vlaanderen hechten we veel belang aan eerstelijnszorg, ook in functie van preventie. Het is goed dat bewoners voor zorg in de buurt terecht kunnen bij artsen en andere zorgverleners. Het wijkgezondheidscentrum Malpertuus in Gent is al jaren een belangrijke baken voor heel wat omwonenden en kan nu met steun van Vlaanderen zijn gebouw aankopen.” Hilde Crevits

Een wijkgezondheidscentrum organiseert toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg en gezondheidspromotie die gericht is op alle wijkbewoners, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Een interdisciplinair team van huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werker, gezondheidspromotor en andere hulpverleners werkt sinds 2016 samen om de nodige zorg te bieden.  Momenteel zijn er ruim 2500 patiënten, de verwachting is dat dat aantal in de toekomst nog zal toenemen tot 3500.

In het gebouw zijn er consultatie- en gesprekslokalen, administratieve ruimtes en een oefenzaal. Het wijkgezondheidscentrum is gelegen tegenover een sociale woonwijk. Met dit centrum komt de vzw WGC Malpertuus tegemoet aan de vraag in de regio ten westen van Gent: het WGC richt zich tot de inwoners van de wijken Brugse Poort, Rooigem, Mariakerke en Drongen. Op die manier is een extra regio in Gent voorzien van gegarandeerde toegankelijke eerstelijnszorg via een wijkgezondheidscentrum.

Momenteel huurt WGC Malpertuus het gebouw, het is de bedoeling om het gebouw aan te kopen in 2024. De Vlaamse investering gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.