1,1 miljoen euro voor aankoop wijkgezondheidscentrum in Gent

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringsbedrag van 1,1 miljoen euro toe voor de aankoop van het wijkgezondheidscentrum (WGC) Malpertuus in Gent. WGC Malpertuus heeft plannen om het wijkgezondheidscentrum waar al sinds 2019 zorg wordt aangeboden, zelf aan te kopen. Met de aankoop van het gebouw gaat een investering van 2,5 miljoen euro gepaard. 

“Vanuit Vlaanderen hechten we veel belang aan eerstelijnszorg, ook in functie van preventie. Het is goed dat bewoners voor zorg in de buurt terecht kunnen bij artsen en andere zorgverleners. Het wijkgezondheidscentrum Malpertuus in Gent is al jaren een belangrijke baken voor heel wat omwonenden en kan nu met steun van Vlaanderen zijn gebouw aankopen.” Hilde Crevits

Een wijkgezondheidscentrum organiseert toegankelijke eerstelijnsgezondheidszorg en gezondheidspromotie die gericht is op alle wijkbewoners, met extra aandacht voor kwetsbare groepen. Een interdisciplinair team van huisartsen, verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk werker, gezondheidspromotor en andere hulpverleners werkt sinds 2016 samen om de nodige zorg te bieden.  Momenteel zijn er ruim 2500 patiënten, de verwachting is dat dat aantal in de toekomst nog zal toenemen tot 3500.

In het gebouw zijn er consultatie- en gesprekslokalen, administratieve ruimtes en een oefenzaal. Het wijkgezondheidscentrum is gelegen tegenover een sociale woonwijk. Met dit centrum komt de vzw WGC Malpertuus tegemoet aan de vraag in de regio ten westen van Gent: het WGC richt zich tot de inwoners van de wijken Brugse Poort, Rooigem, Mariakerke en Drongen. Op die manier is een extra regio in Gent voorzien van gegarandeerde toegankelijke eerstelijnszorg via een wijkgezondheidscentrum.

Momenteel huurt WGC Malpertuus het gebouw, het is de bedoeling om het gebouw aan te kopen in 2024. De Vlaamse investering gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.