330.000 euro voor het nieuwe centrum voor dagverzorging de Teerlings

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssubsidie toe van 330.000 euro voor het nieuwe centrum voor dagverzorging de Teerlings van het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in de Fabiolalaan te Diest. Het dagcentrum biedt zinvolle dagbesteding aan ouderen en ondersteunt hen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het multidisciplinair team staat in voor de nodige ondersteuning en verzorging, en stemt af met de thuiszorg.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Een centrum voor dagverzorging bij een woonzorgcentrum zorgt ervoor dat ouderen die nog thuis wonen, maar wel op zoek zijn zorg en activiteiten, op gepaste zorg kunnen rekenen. De ligging in de buurt van het kinderdagverblijf rond een plein biedt bovendien mooie contactmomenten tussen jong en oud.”

 

Het gebouw van het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus, waarin het dagcentrum gevestigd is, is verouderd. Daarom investeert de overkoepelende vzw Sint-Annendael Grauwzusters in een vervangingsnieuwbouw dat de focus legt op wonen en leven en waarbij gekozen wordt voor kleinschalig genormaliseerd wonen. In het nieuwe gebouw zullen 158 bewoners samenleven in ‘woningen’ van 8 tot 9 bewoners. Er wordt ook een plein aangelegd dat een ontmoetingsplek moet worden voor de buurt en het nabijgelegen kinderdagverblijf. In het nieuwe dagcentrum is een ruime leefruimte, een open keuken en een eetplaats voorzien. Er komt ook een rustruimte, een terras en rolstoeltoegankelijke toiletten.

De bouwwerkzaamheden zijn eind 2022 gestart. Volgens planning zal het gebouw begin 2025 in gebruik worden genomen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.