Ruim 1,7 miljoen euro voor revalidatiecentrum Ter Linde in Puurs-Sint Amands

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringstoelage toe van ruim 1,7 miljoen euro voor een nieuwbouw voor het revalidatiecentrum Ter Linde in de wijk Kalfort in Puurs-Sint Amands. Het gaat om de bouw van een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals mentale ontwikkelingsretardatie, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, taalstoornissen, motorische stoornissen, hyperkinetische stoornissen, stemmings- en gedragsstoornissen.

In Ter Linde worden momenteel wekelijks een 120-tal kinderen en jongeren onderzocht en/of behandeld. Er is nu de toelating voor een nieuwbouw om de recente capaciteitsuitbreidingen op te vangen.  Door het groeiend aantal personeelsleden en te behandelen jongeren is de huidige locatie in de Kapelstraat in Bornem te klein geworden. Bovendien is het gebouw verouderd. Er is gekozen voor een nieuwbouw in de Louis Van Kerckhovenstraat. Er komt een gebouw met een gelijkvloers en 2 verdiepingen met ruimte voor onder meer praktijk- als therapielokalen. De kostprijs voor de realisatie ligt op 3,6 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 1,7 miljoen euro. De Vlaamse investering gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Het revalidatiecentrum Ter Linde heeft al heel wat jaren op de teller. Er wordt gezorgd voor multidisciplinair onderzoek en multidisciplinaire revalidatie op maat voor elk kind, elke jongere. Na al die jaren met ook een stijgend aantal te behandelen jongeren, is het tijd voor een nieuwbouw in het belang van de jongeren en de medewerkers.”

De grond is aangeschaft en de akte is op 29 augustus 2023 ondertekend. Echter, tijdens het inspecteren van de site is er asbest in de grond aangetroffen, wat heeft geleid tot een diepere ontgraving. Gelukkig is deze fase nu succesvol afgerond. Onze volgende stap is om de overheidsopdracht voor aannemers te plaatsen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.