Ruim 1,7 miljoen euro voor revalidatiecentrum Ter Linde in Puurs-Sint Amands

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringstoelage toe van ruim 1,7 miljoen euro voor een nieuwbouw voor het revalidatiecentrum Ter Linde in de wijk Kalfort in Puurs-Sint Amands. Het gaat om de bouw van een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals mentale ontwikkelingsretardatie, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, taalstoornissen, motorische stoornissen, hyperkinetische stoornissen, stemmings- en gedragsstoornissen.

In Ter Linde worden momenteel wekelijks een 120-tal kinderen en jongeren onderzocht en/of behandeld. Er is nu de toelating voor een nieuwbouw om de recente capaciteitsuitbreidingen op te vangen.  Door het groeiend aantal personeelsleden en te behandelen jongeren is de huidige locatie in de Kapelstraat in Bornem te klein geworden. Bovendien is het gebouw verouderd. Er is gekozen voor een nieuwbouw in de Louis Van Kerckhovenstraat. Er komt een gebouw met een gelijkvloers en 2 verdiepingen met ruimte voor onder meer praktijk- als therapielokalen. De kostprijs voor de realisatie ligt op 3,6 miljoen euro. Vlaams minister Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 1,7 miljoen euro. De Vlaamse investering gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Het revalidatiecentrum Ter Linde heeft al heel wat jaren op de teller. Er wordt gezorgd voor multidisciplinair onderzoek en multidisciplinaire revalidatie op maat voor elk kind, elke jongere. Na al die jaren met ook een stijgend aantal te behandelen jongeren, is het tijd voor een nieuwbouw in het belang van de jongeren en de medewerkers.”

De grond is aangeschaft en de akte is op 29 augustus 2023 ondertekend. Echter, tijdens het inspecteren van de site is er asbest in de grond aangetroffen, wat heeft geleid tot een diepere ontgraving. Gelukkig is deze fase nu succesvol afgerond. Onze volgende stap is om de overheidsopdracht voor aannemers te plaatsen.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.