Bruno Vanobbergen nieuwe leidend ambtenaar van agentschap Opgroeien

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De Vlaamse Regering heeft Bruno Vanobbergen aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien. Vanobbergen is momenteel administrateur-generaal ad interim en was voordien algemeen directeur bij het agentschap. “Bruno is de meest geschikte kandidaat om het agentschap te leiden en de vele uitdagingen rond kinderen en jongeren aan te pakken”, zeggen bevoegde ministers Crevits en Demir.

“Het agentschap Opgroeien kende de voorbije jaren een moeilijke periode. Met de selectie van een nieuwe administrateur-generaal willen we de rust herstellen in het agentschap en verder bouwen aan de toekomst van onze kinderen en jongeren in Vlaanderen en Brussel.”– Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits

“Er liggen grote uitdagingen op de werkplan bij Agentschap Opgroeien. Ik reken er op dat de nieuwe administrateur generaal die daadkrachtig en hervormingsgezind aangaat in het belang van alle kinderen en jongeren in Vlaanderen. Meer dan ooit tevoren is dat nodig.” - Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir

Het agentschap Opgroeien is in 2019 ontstaan uit een fusie van het toenmalige agentschap Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en een deel van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Momenteel telt het agentschap circa 3.200 medewerkers. Het agentschap heeft als missie het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Het agentschap wil een kansrijk opgroeiklimaat creëren dat zorgt voor kansrijke generaties. Een opgroeiklimaat dat aansluit bij de belevingswereld van alle kinderen, jongeren en gezinnen, vanaf de zwangerschap tot 25 jaar. Dit opgroeiklimaat houdt rekening met de complexe en superdiverse context waarin kinderen, jongeren en gezinnen vandaag opgroeien.

24 kandidaten solliciteerden voor de functie. Na een uitgebreide CV-screening werden de kandidaten, die geschikt bevonden werden, uitgenodigd voor een assessment bij een extern selectiebureau. Dat bestond uit een sterkte-zwakteanalyse, een diepte-interview en de uitwerking van een managementcase. Als laatste stap gingen de overgebleven kandidaten op eindgesprek bij de minister-president en collega viceminister-presidenten (Crevits, Somers en Weyts) en collega bevoegd minister Demir. De ministerraad bevestigde de keuze voor Bruno Vanobbergen.

Bruno Vanobbergen studeerde en werkte aan de Universiteit van Gent en is Doctor in de Pedagogische Wetenschappen. Hij was sinds juni 2009 kinderrechtencommissaris en sinds maart 2019 aan de slag als algemeen directeur jeugdhulp binnen het agentschap Opgroeien. Vorig jaar in november werd hij waarnemend administrateur-generaal van hetzelfde agentschap. Hij kent de vele uitdagingen waar het agentschap voor staat binnen de kinderopvang en het geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid

Nieuws

Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.