Brussel krijgt crisismanager en actieplan om crisis in de jeugdhulp aan te pakken

Publicatiedatum

Tags

Jeugdhulp

Deel dit artikel

De sector van de jeugdhulp kent momenteel grote uitdagingen. Om meer zuurstof te geven aan de kinderen, jongeren en hun gezinnen lanceerde Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits een crisis- en investeringsplan met maatregelen voor in totaal 100 miljoen euro in Vlaanderen en Brussel. Specifiek voor de situatie in Brussel worden nog extra maatregelen genomen. Een crisismanager zal worden aangesteld om de samenwerking tussen de Brusselse jeugdhulporganisaties te versterken en het actieplan in de hoofdstad in goede banen te leiden. Hiervoor wordt in 1 miljoen euro voorzien. De Vlaamse Gemeenschapscommissie reageert tevreden en zet mee de schouders onder het actieplan.

"Ik neem de verontrustende signalen uit de sector bijzonder ernstig. Daarom heb ik samen met alle actoren in het veld een crisisplan opgesteld om de toenemende vraag naar hulp het hoofd te bieden. Dat moet honderden kinderen al op de korte termijn helpen. Specifiek voor Brussel is er in 1 miljoen euro extra voorzien om de komende 2 jaar een crisisnetwerk op te zetten. Een crisismanager zal alles in goede banen leiden, zodat alle initiatieven goed afgestemd zijn tussen de verschillende Brusselse organisaties. Ik apprecieer hun werk in deze crisistijden enorm en ben bijzonder tevreden dat de verschillende partners elkaar gevonden hebben en samen een sterk plan hebben uitgewerkt om de crisis aan te pakken.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

“We hebben in Brussel een sterk en veerkrachtig netwerk van jeugdhulporganisaties, maar ze verdienen extra ondersteuning omdat ze in de grootstedelijke context met extra uitdagingen te kampen hebben. Daarom willen we hen in samenwerking met de Vlaamse regering extra zuurstof geven en via deze crisismanager werken aan transversale en duurzame oplossingen voor de sector en dus ook voor jongeren en hun gezinnen” - VGC collegevoorzitster Elke Van den Brandt.

 

De sector van de jeugdhulp staat onder druk: het aantal crisishulpvragen is de afgelopen jaren fel gestegen en de sector kampt met de krapte op de arbeidsmarkt.  Om die reden kwam Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits eind maart met een crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Het plan bevat maatregelen om op korte termijn verandering te brengen en hervormingen voor de toekomst.  Er wordt in totaal 100 miljoen euro voor de maatregelen in Vlaanderen en Brussel uitgetrokken. Het budget dient onder meer voor extra werknemers bij de zes crisismeldpunten in Vlaanderen en Brussel, meer begeleidingen aan huis en extra opvangplaatsen.

 

Crisismanager

 Specifiek voor Brussel worden er nog extra maatregelen genomen. De situatie is er bijzonder precair. Jeugdhulporganisaties hebben het moeilijk. Samen met de lokale jeugdhulppartners werd al een actieplan opgesteld. Het actieplan focust op het versterken van sociale netwerken van gezinnen in crisis en op het versterken van de samenwerking in het professioneel netwerk van jeugdhulpvoorzieningen. Ook de personeelsproblematiek is een belangrijk thema. Voor de uitwerking hiervan is in het crisis- en investeringsplan van minister Crevits 1 miljoen euro voorzien. Concreet zal daarmee het aanbod voor 0 tot 3-jarigen, de samenwerking met pleegzorg en initiatieven met vrijwilligers versterkt worden.

 

De middelen zullen ook gebruikt worden om een crisismanager aan te stellen die het actieplan in goede banen moet leiden.

Nieuws

Minister Crevits sluit niet-erkende voorzieningen van Serving You in Bredene

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist om het niet-erkende woonzorgcentrum en psychiatrisch verzorgingstehuis Serving You in Bredene definitief te sluiten. De bewoners die er momenteel nog verblijven, zullen worden begeleid naar een oplossing die voldoet aan hun noden. Er zal hiervoor nauw samengewerkt worden met de gemeente Bredene. Burgemeester Steve Vandenberghe reageert tevreden

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen. Daarmee telt Vlaanderen straks 69 OverKop-huizen, 5 jaar geleden waren dat er nog maar 5. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om extra investering van zo’n 572.000 euro.  

Proefprojecten in West-Vlaanderen en Antwerpen testen innovatieve zorgplanningstool Alivia uit

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ging vandaag op huisbezoek bij de 88-jarige Frans Vandeputte in Avelgem. Hij is een van 40 zorgbehoevende personen die met een team van zorgverleners Alivia zullen uittesten: een nieuw digitaal instrument om een zorgcoördinatie en zorgplanning op te stellen en data te delen. Een primeur voor Vlaanderen en het eerste instrument waarbij de zorgbehoevende persoon zelf en diens mantelzorger volwaardig toegang toe hebben én ook de aansturing en controle over hebben. Alivia zal toelaten de zorg en ondersteuning in complexe zorgsituaties op een andere, innovatieve en vooral betere manier te organiseren: doelgericht, met een intense samenwerking tussen zorgverleners en welzijnswerkers en met de wensen en noden van de zorgbehoevende persoon centraal.