Chat Zelfmoord1813 ook op woensdagnamiddag beschikbaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

In het kader van het crisis- en investeringsplan in de jeugdhulp versterkt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits verschillende online hulplijnen voor kinderen en jongeren. Het gaat onder meer over Tele-Onthaal, Chat na seksueel geweld en de Zelfmoordlijn 1813. Er is onder meer aandacht voor een grotere bereikbaarheid. Om meer bereikbaar te zijn op momenten dat jongeren vrije tijd hebben, worden de beschikbare uren van bijvoorbeeld de chat van de Zelfmoordlijn uitgebreid naar woensdagnamiddag. Nu is de chat enkel beschikbaar ‘s avonds vanaf 17u tot middernacht.  

“We zien dat jongeren de weg vinden naar online hulplijnen. Ze hebben nauwe aansluiting met hun leefwereld en zijn bovendien ook laagdrempelig. Het is belangrijk dat jongeren weten dat zij terecht kunnen voor hulp en een gesprek. Vooral chatdiensten zijn niet meer weg te denken uit het online aanbod. Zo is afgelopen jaren de Zelfmoordlijn 1813 fors uitgebreid, met ruimere beschikbaarheidsuren van de chat tot zeven uur per dag, tussen 17u en middernacht. Met de extra middelen willen we de chat verder versterken, zodat deze ook op woensdagnamiddag ter beschikking is. Heel veel jongeren zijn dan thuis van school. ” – Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits 

 

Het gebruik van online hulplijnen stijgt jaar na jaar. Ook de Zelfmoordlijn 1813 kende vorig jaar een lichte stijging met in 2022 ruim 23.073 gesprekken. 

 De Zelfmoordlijn 1813 is er voor iedereen die worstelt met zijn gedachten aan zelfdoding of zich zorgen maakt om iemand uit zijn omgeving. Ook nabestaanden na zelfdoding kunnen er terecht. De hulplijn is gratis en anoniem. 

 

Vooral jongeren zoeken hulp via chat 

De meeste gesprekken gebeuren via de telefoon (17.043) gevolgd door chat (3.843) en e-mail (2.187). De cijfers tonen dat vooral jongeren gebruik maken van de chatdienstverlening. 46,3% van die oproepen via chat zijn afkomstig van jongeren onder tussen de 10 en 19 jaar en nog eens 27,1% van de oproepen zijn afkomstig van jongvolwassenen tussen de 20 en 29 jaar. Ruim 8 op de 10 chatgebruikers zijn meisjes en de gemiddelde duur van een chatgesprek is 60 minuten. 

 De openingsuren van de chat van de Zelfmoordlijn werden begin 2022 al uitgebreid. De chat is momenteel dagelijks open van 17u tot middernacht. Om het aanbod meer aan te passen aan de momenten waarop jongeren vrij tijd hebben, worden de openingsuren uitgebreid naar woensdagnamiddag vanaf 12u in plaats van 17u.  

 Het budget voor deze uitbreiding past in het crisis- en investeringsplan jeugdhulp waarbij minister Crevits 1,2 miljoen euro uittrekt voor de versterking van verschillende online hulplijnen voor jongeren zoals Nu Praat Ik Erover, 1712, Chat na seksueel geweld, Tele-Onthaal, de Autisme Chat, OnlinePsyHulp.be en Stop it Now! 126.400 euro gaat naar de uitbreiding van de hulplijn Zelfmoord1813.  

 

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be. 

 

Wie nood heeft aan een luisterend oor, kan terecht bij Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 en op de website www.tele-onthaal.be. 

 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.