Minister Crevits versterkt het budget voor de hulplijnen met 1,2 miljoen euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De zaak van Sven Pichal beroert heel wat mensen. Mensen nemen contact met de hulplijnen zoals Stop it Now!. Er zijn ook nog andere hulplijnen zoals Nupraatikerover, 1712 of Tele-Onthaal waar mensen terecht kunnen met hun vragen of problemen rond misbruik of vermoedens daaromtrent. Minister Crevits versterkt het budget met 1,2 miljoen euro voor extra investeringen in Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now!, autisme-chat en online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

β€œDe berichtgeving kan ervoor zorgen dat slachtoffers weer geconfronteerd worden met wat zij zelf meegemaakt hebben. Het is belangrijk dat ze weten dat zij terecht kunnen voor hulp en een gesprek. Maar ook mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten kunnen terecht voor hulp. Met de extra middelen willen we de hulplijnen versterken zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en dat mensen contact met hen kunnen opnemen. Ook een nauwere samenwerking tussen de hulplijnen kan versterkend werken voor de mensen die contact opnemen. Positief is ook dat iedereen ondertussen de meerwaarde van Stop it Now erkent, terwijl dat bij de oprichting verre van evident was.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

In het verleden heeft de Vlaamse overheid al extra middelen vrijgemaakt voor de hulplijnen. Tijdens de coronaperiode stegen het aantal contacten en oproepen. Specifiek voor Stop it Now! heeft de Vlaamse overheid ook middelen vrijgemaakt om de werking uit te breiden met een lotgenotenwerking voor naasten. De stap naar hulpverlening voor hen is ook dikwijls groot omwille van het taboe en het stigma dat rond het thema heerst.

De hulplijnen zijn de voorbije jaren ook al uitgebreid dankzij de middelen. 1712 kondigde eind juni nog aan dat hun chat vanaf 15 september open op vrijdag zal zijn. De afgelopen jaren werd het aanbod van de chathulpverlening stelselmatig uitgebreid, tot de late avonduren. Op die manier is er een chathulpverlening op alle werkdagen, 52 weken per jaar.

Minister Crevits had eerder al oor naar de vraag voor ruimere openingsuren zodat oproepen meer beantwoord kunnen worden. Ze maakte hiervoor in het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp 1,2 miljoen euro vrij. Ze wil dat er ook meer wordt samengewerkt tussen de hulplijnen. Er wordt overleg gepland en dat wordt meegenomen in de voorstellen die op tafel liggen.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.