Minister Crevits versterkt het budget voor de hulplijnen met 1,2 miljoen euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De zaak van Sven Pichal beroert heel wat mensen. Mensen nemen contact met de hulplijnen zoals Stop it Now!. Er zijn ook nog andere hulplijnen zoals Nupraatikerover, 1712 of Tele-Onthaal waar mensen terecht kunnen met hun vragen of problemen rond misbruik of vermoedens daaromtrent. Minister Crevits versterkt het budget met 1,2 miljoen euro voor extra investeringen in Nupraatikerover.be, 1712, Stop It Now!, autisme-chat en online hulpverlening rond geestelijke gezondheid.

“De berichtgeving kan ervoor zorgen dat slachtoffers weer geconfronteerd worden met wat zij zelf meegemaakt hebben. Het is belangrijk dat ze weten dat zij terecht kunnen voor hulp en een gesprek. Maar ook mensen die zich zorgen maken over hun eigen seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen en hun naasten kunnen terecht voor hulp. Met de extra middelen willen we de hulplijnen versterken zodat zij hun aanbod kunnen uitbreiden en dat mensen contact met hen kunnen opnemen. Ook een nauwere samenwerking tussen de hulplijnen kan versterkend werken voor de mensen die contact opnemen. Positief is ook dat iedereen ondertussen de meerwaarde van Stop it Now erkent, terwijl dat bij de oprichting verre van evident was.” – Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits

In het verleden heeft de Vlaamse overheid al extra middelen vrijgemaakt voor de hulplijnen. Tijdens de coronaperiode stegen het aantal contacten en oproepen. Specifiek voor Stop it Now! heeft de Vlaamse overheid ook middelen vrijgemaakt om de werking uit te breiden met een lotgenotenwerking voor naasten. De stap naar hulpverlening voor hen is ook dikwijls groot omwille van het taboe en het stigma dat rond het thema heerst.

De hulplijnen zijn de voorbije jaren ook al uitgebreid dankzij de middelen. 1712 kondigde eind juni nog aan dat hun chat vanaf 15 september open op vrijdag zal zijn. De afgelopen jaren werd het aanbod van de chathulpverlening stelselmatig uitgebreid, tot de late avonduren. Op die manier is er een chathulpverlening op alle werkdagen, 52 weken per jaar.

Minister Crevits had eerder al oor naar de vraag voor ruimere openingsuren zodat oproepen meer beantwoord kunnen worden. Ze maakte hiervoor in het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp 1,2 miljoen euro vrij. Ze wil dat er ook meer wordt samengewerkt tussen de hulplijnen. Er wordt overleg gepland en dat wordt meegenomen in de voorstellen die op tafel liggen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.