Investeringssubsidie voor een nieuwbouw aan de kinderopvang Meneer Miel in Galbergen bij Mol

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssubsidie toe voor een nieuwbouw aan de kinderopvang Meneer Miel in Galbergen bij Mol. Het gaat om een subsidie voor 16 plaatsen kinderopvang. De nieuwbouw komt op de campus van het dienstencentrum De Witte Mol. De werking van het kinderdagverblijf staat wel los van de het dienstencentrum.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits: “Het kinderdagverblijf Meneer Miel in Galbergen bij Mol heeft nood aan een nieuw gebouw. Baby’s en peuters zullen in het nieuwe gebouw op goede zorgen en het nodige comfort kunnen rekenen. De initiatiefnemer kiest ervoor om inclusief te werken en wil kinderen met een beperking ook al in vroeg in de gewone kinderopvang een plaats geven en hen ondersteunen waar nodig.”

Het project Meneer Miel biedt opvang aan baby’s en peuters.  Er is ook aandacht voor inclusie met een aanbod voor baby’s en peuters met een beperking. Er wordt gestart met 16 inkomens- gerelateerde plaatsen, om dan de komende jaren uit te breiden naar 36 plaatsen.

De nieuwbouw omvat een gelijkvloers en een gedeeltelijke verdieping met een plat dak.  De bedoeling is op termijn 2 leefgroepen te realiseren die onderling met elkaar verbonden zijn met de verzorgingsruimte en de leefruimte.  Voor kindjes met speciale zorgnoden is in een therapieruimte voorzien. Er komt ook een keuken, een gemeenschappelijke ruimte en er is ruimte om de kinderen buiten te laten spelen.

De kostprijs wordt op ruim 1,7 miljoen euro geraamd. Minister Crevits zorgt voor een investeringssubsidie van ruim 520.0000 euro. De Vlaamse investering gebeurt via VIPA, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden.  Intussen zijn de werken gestart. Het gebouw zal omstreeks januari 2025 in gebruik genomen worden.

 

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.