Nieuwe rookstopcampagne moedigt rokers aan een nieuwe en frisse start te nemen

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Stoppen met roken is geen gemakkelijke opdracht en vraagt vaak meerdere pogingen. Onder het motto ‘Ga voor een frisse start’ lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een nieuwe sensibiliseringscampagne die rokers wil helpen hun rookstopintenties om te zetten tot concrete actie. De campagne loopt in september en wil met een laagdrempelige boodschap rokers aanmoedigen een rookstoppoging te ondernemen. We richten ons voornamelijk op mannen tussen de 25 en 44 jaar, omdat de meeste rokers zich in deze categorie bevinden. De bijhorende website frissestart.be biedt op een overzichtelijke manier informatie aan over de verschillende vormen van ondersteuning om te stoppen met roken.

“We willen met onze campagneboodschap een positief verhaal van wilskracht en fierheid brengen, waarbij die laatste sigaret gelijk staat aan een nieuwe en frisse start van zoveel meer. Omdat er vaak meerdere pogingen nodig zijn om te stoppen met roken, is het een proces van vallen en opstaan. Ik wil alle mensen die willen stoppen een hart onder de riem steken en veel succes toewensen. Laat jullie zeker niet ontmoedigen indien een eerdere poging niet gelukt is. Het is nooit te laat om het met goede moed opnieuw te proberen. Via frissestart.be informeren we graag over de verschillende methoden die jullie daarbij kunnen ondersteunen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Voor een geslaagde rookstop zijn gemiddeld 5 tot 7 rookstoppogingen nodig. In 2022 had zowat 43% van de rokers de intentie om te stoppen en ondernam 27,6% in de voorafgaande 12 maanden ook effectief een poging daartoe. Uit onderzoek blijkt dat stoppen met hulp meer kans op slagen heeft dan zonder hulp. Door rokers te informeren over de verschillende methoden om te stoppen met roken, wil de campagne de kloof tussen intentie en actie verkleinen.

Er zijn verschillende methoden die een roker kunnen helpen bij het stoppen met roken: rokers kunnen op hun eentje stoppen, begeleiding krijgen van een tabakoloog, hulp van een huisarts of apotheker, de methode van Allen Carr, rookstopmedicatie, Tabakstop en de elektronische sigaret met nicotine.

De website frissestart.be geeft een toegankelijk overzicht van deze beschikbare ondersteuningsmiddelen. Rokers die hulp zoeken bij hun rookstoppoging kunnen dus daar terecht voor meer informatie over de methode die het best bij hen past.

Campagne

De campagne loopt in september 2023. De campagnematerialen zullen gericht ingezet worden via sociale media (Facebook en Instagram), digitale advertentiepanelen in de buurt van supermarkten en raamstickers in de voertuigen van De Lijn in een aantal centrumsteden.

Bij de keuze van de campagnebeelden werd gekozen voor thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep en zodoende de emotionele betrokkenheid verhogen. De materialen verwijzen steeds door naar de website frissestart.be met informatie over de zeven verschillende soorten van ondersteuning die kunnen helpen bij rookstop.

De campagne kwam tot stand door een samenwerking van het Departement Zorg en de partnerorganisaties Kom op tegen Kanker, Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Vlaams Instituut Gezond Leven en Stichting Tegen Kanker.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.