Nieuwe rookstopcampagne moedigt rokers aan een nieuwe en frisse start te nemen

Publicatiedatum

Tags

Preventie

Deel dit artikel

Stoppen met roken is geen gemakkelijke opdracht en vraagt vaak meerdere pogingen. Onder het motto ‘Ga voor een frisse start’ lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits een nieuwe sensibiliseringscampagne die rokers wil helpen hun rookstopintenties om te zetten tot concrete actie. De campagne loopt in september en wil met een laagdrempelige boodschap rokers aanmoedigen een rookstoppoging te ondernemen. We richten ons voornamelijk op mannen tussen de 25 en 44 jaar, omdat de meeste rokers zich in deze categorie bevinden. De bijhorende website frissestart.be biedt op een overzichtelijke manier informatie aan over de verschillende vormen van ondersteuning om te stoppen met roken.

“We willen met onze campagneboodschap een positief verhaal van wilskracht en fierheid brengen, waarbij die laatste sigaret gelijk staat aan een nieuwe en frisse start van zoveel meer. Omdat er vaak meerdere pogingen nodig zijn om te stoppen met roken, is het een proces van vallen en opstaan. Ik wil alle mensen die willen stoppen een hart onder de riem steken en veel succes toewensen. Laat jullie zeker niet ontmoedigen indien een eerdere poging niet gelukt is. Het is nooit te laat om het met goede moed opnieuw te proberen. Via frissestart.be informeren we graag over de verschillende methoden die jullie daarbij kunnen ondersteunen.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

Voor een geslaagde rookstop zijn gemiddeld 5 tot 7 rookstoppogingen nodig. In 2022 had zowat 43% van de rokers de intentie om te stoppen en ondernam 27,6% in de voorafgaande 12 maanden ook effectief een poging daartoe. Uit onderzoek blijkt dat stoppen met hulp meer kans op slagen heeft dan zonder hulp. Door rokers te informeren over de verschillende methoden om te stoppen met roken, wil de campagne de kloof tussen intentie en actie verkleinen.

Er zijn verschillende methoden die een roker kunnen helpen bij het stoppen met roken: rokers kunnen op hun eentje stoppen, begeleiding krijgen van een tabakoloog, hulp van een huisarts of apotheker, de methode van Allen Carr, rookstopmedicatie, Tabakstop en de elektronische sigaret met nicotine.

De website frissestart.be geeft een toegankelijk overzicht van deze beschikbare ondersteuningsmiddelen. Rokers die hulp zoeken bij hun rookstoppoging kunnen dus daar terecht voor meer informatie over de methode die het best bij hen past.

Campagne

De campagne loopt in september 2023. De campagnematerialen zullen gericht ingezet worden via sociale media (Facebook en Instagram), digitale advertentiepanelen in de buurt van supermarkten en raamstickers in de voertuigen van De Lijn in een aantal centrumsteden.

Bij de keuze van de campagnebeelden werd gekozen voor thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de doelgroep en zodoende de emotionele betrokkenheid verhogen. De materialen verwijzen steeds door naar de website frissestart.be met informatie over de zeven verschillende soorten van ondersteuning die kunnen helpen bij rookstop.

De campagne kwam tot stand door een samenwerking van het Departement Zorg en de partnerorganisaties Kom op tegen Kanker, Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, Vlaams Instituut Gezond Leven en Stichting Tegen Kanker.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.