Nog nooit zochten zoveel personen online hulp via Autisme Chat

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zet de middelen voor het gratis online chathulpaanbod van de Autisme Chat verder.  Sinds het ontstaan van de chat in 2019 werden al meer dan 10.000 gesprekken gevoerd. De chat zag de afgelopen 5 jaar bijna een verdriedubbeling van het aantal gesprekken. In 2023 werden meer dan 3.000 chatgesprekken gevoerd. 

“We zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar online hulplijnen. Ze zijn laagdrempelig, toegankelijk en bovendien ook gratis. Vooral chatdiensten zijn niet meer weg te denken uit het online hulpaanbod. Zo kent ook de Autisme Chat de afgelopen jaren een steeds groter bereik. De chat bestaat 5 jaar en heeft intussen al meer dan 10.000 gesprekken  op de teller. Dankzij de expertise van de medewerkers is de chat uitgegroeid tot een sterk instrument om personen met ASS op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We hebben dan ook besloten om de middelen voor de Autisme Chat structureel verder te zetten, zodat mensen met autisme, maar ook familie of vrienden er blijvend terecht kunnen met vragen.” – Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

De Autisme Chat is een gratis chathulpaanbod van de Liga Autisme Vlaanderen voor personen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk zoals bijvoorbeeld ouders, brussen, partners of grootouders.

De chat wordt bemand door een team van professionele begeleiders vanuit de vier Vlaamse begeleidingsdiensten voor personen met autisme (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Wegwijs en vzw Victor). Zij helpen personen met autisme en hun directe netwerk zoals bijvoorbeeld ouders, brussen, grootouders, partners en kinderen van personen met autisme. 

Via de chat kan er kort op de bal gespeeld worden bij acute ondersteuningsvragen van ouders of personen met autisme zelf. Dit is enkel mogelijk dankzij de inzet van medewerkers met heel wat expertise inzake de ondersteuningsnoden van personen met autisme.

 

Grote stijging van het aantal gesprekken 

Op 28 januari 2019 ging de chat van start. Deze kon toen steun vinden via de projecten van het investeringsplan Vlaamse Veerkracht. In het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp dat minister Crevits vorig jaar lanceerde, werd de Autisme Chat nogmaals versterkt met 72.000 euro, om meer oproepen te kunnen beantwoorden. Om de chat verder te kunnen zetten, kent minister Crevits voor het komende jaar opnieuw 168.000 euro toe. De bedoeling is om de middelen structureel verder te zetten.

 De algemene tendens dat mensen sinds corona meer en meer hun weg vinden naar online hulplijnen, stelt zich ook bij de Autisme chat. In 2019 telde de website van de chat nog 6.628 unieke bezoekers. Dat aantal stijgt van 6.824 bezoekers in 2021 naar 17.629 in 2022 en 20.543 in 2023.

Ook het aantal chatgesprekken was nog nooit zo hoog als vorig jaar. In 2023 voerden de medewerkers 3064 gesprekken met 2037 unieke oproepers. Sinds het bestaan van de chat, na 5 jaar, werden er in totaal 10.773 gesprekken gevoerd. Een gemiddeld chatgesprek duurt zo’n 25 minuten.

 

Jaar

Aantal chatgesprekken

2019

1138

2020

2306

2021

1615

2022

2650

2023

3064

 

Personen met autisme zoeken vooral emotionele steun

De meeste oproepers van de Autisme Chat zijn personen met (een vermoeden van) autisme zelf (70%). Het vaakst zoeken mensen emotionele steun of een luisterend oor. Dit is het geval bij meer dan 2 op de 5 gesprekken (42%). Zo berichtte 1 een volwassene met autisme: “Dankjewel om moed te geven om vol te houden... Jullie hebben me de laatste weken al echt geholpen om toch door te zetten en ik heb me zo gehoord gevoeld!” Een andere voorbeeld van 1 van de jongeren is: “Ik voel me superslecht vandaag en ik weet niet hoe dat komt. Ik heb een heel vol hoofd en ik denk aan allemaal dingen door elkaar. Ik zou graag advies willen.”

Ouders zoeken antwoorden op hun vragen

Bij ongeveer 1 op de 4 gesprekken ging het om een probleemoplossend gesprek (26%), waarin een bepaalde situatie besproken en aangepakt werd, of een louter informatief gesprek (24%), waarbij mensen concrete vragen stellen. Het gaat daarbij vooral om oproepen van ouders. Zij chatten het vaakst over het gezin, de opvoeding, de ontwikkeling, school, werk of dagbesteding. Een voorbeeld: “Wij hebben een zoontje van net 4 jaar met autisme. Wij zouden graag een gepaste manier vinden om om te gaan met zijn woedeaanvallen en hoe we misschien ervoor kunnen zorgen dat hij ze minder heeft.” Of: “Ik vroeg me af of jullie eventueel tips hebben i.v.m. nieuwe dingen proeven? Mijn kleine vriend eet alleen specifieke dingen. Vroeger at hij wel nog boterhammen, maar nu weigert hij echt alles volledig.”

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.