Nog nooit zochten zoveel personen online hulp via Autisme Chat

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zet de middelen voor het gratis online chathulpaanbod van de Autisme Chat verder.  Sinds het ontstaan van de chat in 2019 werden al meer dan 10.000 gesprekken gevoerd. De chat zag de afgelopen 5 jaar bijna een verdriedubbeling van het aantal gesprekken. In 2023 werden meer dan 3.000 chatgesprekken gevoerd. 

“We zien dat meer en meer mensen de weg vinden naar online hulplijnen. Ze zijn laagdrempelig, toegankelijk en bovendien ook gratis. Vooral chatdiensten zijn niet meer weg te denken uit het online hulpaanbod. Zo kent ook de Autisme Chat de afgelopen jaren een steeds groter bereik. De chat bestaat 5 jaar en heeft intussen al meer dan 10.000 gesprekken  op de teller. Dankzij de expertise van de medewerkers is de chat uitgegroeid tot een sterk instrument om personen met ASS op een laagdrempelige manier te ondersteunen. We hebben dan ook besloten om de middelen voor de Autisme Chat structureel verder te zetten, zodat mensen met autisme, maar ook familie of vrienden er blijvend terecht kunnen met vragen.” – Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

De Autisme Chat is een gratis chathulpaanbod van de Liga Autisme Vlaanderen voor personen met (een vermoeden van) autisme en hun directe netwerk zoals bijvoorbeeld ouders, brussen, partners of grootouders.

De chat wordt bemand door een team van professionele begeleiders vanuit de vier Vlaamse begeleidingsdiensten voor personen met autisme (Het Raster vzw, Tanderuis vzw, Wegwijs en vzw Victor). Zij helpen personen met autisme en hun directe netwerk zoals bijvoorbeeld ouders, brussen, grootouders, partners en kinderen van personen met autisme. 

Via de chat kan er kort op de bal gespeeld worden bij acute ondersteuningsvragen van ouders of personen met autisme zelf. Dit is enkel mogelijk dankzij de inzet van medewerkers met heel wat expertise inzake de ondersteuningsnoden van personen met autisme.

 

Grote stijging van het aantal gesprekken 

Op 28 januari 2019 ging de chat van start. Deze kon toen steun vinden via de projecten van het investeringsplan Vlaamse Veerkracht. In het kader van het crisis- en investeringsplan jeugdhulp dat minister Crevits vorig jaar lanceerde, werd de Autisme Chat nogmaals versterkt met 72.000 euro, om meer oproepen te kunnen beantwoorden. Om de chat verder te kunnen zetten, kent minister Crevits voor het komende jaar opnieuw 168.000 euro toe. De bedoeling is om de middelen structureel verder te zetten.

 De algemene tendens dat mensen sinds corona meer en meer hun weg vinden naar online hulplijnen, stelt zich ook bij de Autisme chat. In 2019 telde de website van de chat nog 6.628 unieke bezoekers. Dat aantal stijgt van 6.824 bezoekers in 2021 naar 17.629 in 2022 en 20.543 in 2023.

Ook het aantal chatgesprekken was nog nooit zo hoog als vorig jaar. In 2023 voerden de medewerkers 3064 gesprekken met 2037 unieke oproepers. Sinds het bestaan van de chat, na 5 jaar, werden er in totaal 10.773 gesprekken gevoerd. Een gemiddeld chatgesprek duurt zo’n 25 minuten.

 

Jaar

Aantal chatgesprekken

2019

1138

2020

2306

2021

1615

2022

2650

2023

3064

 

Personen met autisme zoeken vooral emotionele steun

De meeste oproepers van de Autisme Chat zijn personen met (een vermoeden van) autisme zelf (70%). Het vaakst zoeken mensen emotionele steun of een luisterend oor. Dit is het geval bij meer dan 2 op de 5 gesprekken (42%). Zo berichtte 1 een volwassene met autisme: “Dankjewel om moed te geven om vol te houden... Jullie hebben me de laatste weken al echt geholpen om toch door te zetten en ik heb me zo gehoord gevoeld!” Een andere voorbeeld van 1 van de jongeren is: “Ik voel me superslecht vandaag en ik weet niet hoe dat komt. Ik heb een heel vol hoofd en ik denk aan allemaal dingen door elkaar. Ik zou graag advies willen.”

Ouders zoeken antwoorden op hun vragen

Bij ongeveer 1 op de 4 gesprekken ging het om een probleemoplossend gesprek (26%), waarin een bepaalde situatie besproken en aangepakt werd, of een louter informatief gesprek (24%), waarbij mensen concrete vragen stellen. Het gaat daarbij vooral om oproepen van ouders. Zij chatten het vaakst over het gezin, de opvoeding, de ontwikkeling, school, werk of dagbesteding. Een voorbeeld: “Wij hebben een zoontje van net 4 jaar met autisme. Wij zouden graag een gepaste manier vinden om om te gaan met zijn woedeaanvallen en hoe we misschien ervoor kunnen zorgen dat hij ze minder heeft.” Of: “Ik vroeg me af of jullie eventueel tips hebben i.v.m. nieuwe dingen proeven? Mijn kleine vriend eet alleen specifieke dingen. Vroeger at hij wel nog boterhammen, maar nu weigert hij echt alles volledig.”

Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.