Steun voor woonzorgcentra die jobstudenten in dienst nemen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Ook deze zomer kunnen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven op financiering van Vlaanderen rekenen. De maatregel van vorig jaar wordt hernomen en verdubbeld omdat er nog altijd personeelstekorten zijn. De Vlaamse Regering heeft dat beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Vorig jaar was het initiatief een succes. 12.153 unieke jobstudenten zijn toen tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 aan de slag gegaan.

“De personeelskrapte in de zorg blijft een ernstig aandachtspunt. Zeker in vakantieperiodes. Daarom krijgen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven van 1 juli 2023 tot 30 september 2023 een tegemoetkoming van Vlaanderen. Met deze middelen kan een woonzorgcentrum zo’n 2 jobstudenten gedurende 13 weken aanwerven. De jobstudenten in de woonzorgcentra nemen vooral logistieke taken op zich en nemen een mooi maatschappelijk engagement op.” - Hilde Crevits

De mogelijkheid voor woonzorgcentra met Vlaamse steun jobstudenten aan te werven heeft in 2022 veel jongeren aangesproken. 12.153 unieke studenten gingen aan de slag in 791 woonzorgcentra. Er werden bijna 361.000 uren gesubsidieerd.

Dankzij dit initiatief konden de woonzorgcentra de werkdruk voor hun personeel verminderen en waren er meer mogelijkheden om de personeelsleden overuren en vakantiedagen op te laten nemen. Minister Crevits trekt hiervoor 14,6 miljoen euro uit.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.