Steun voor woonzorgcentra die jobstudenten in dienst nemen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Ook deze zomer kunnen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven op financiering van Vlaanderen rekenen. De maatregel van vorig jaar wordt hernomen en verdubbeld omdat er nog altijd personeelstekorten zijn. De Vlaamse Regering heeft dat beslist op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Vorig jaar was het initiatief een succes. 12.153 unieke jobstudenten zijn toen tussen 1 januari 2022 en 30 september 2022 aan de slag gegaan.

“De personeelskrapte in de zorg blijft een ernstig aandachtspunt. Zeker in vakantieperiodes. Daarom krijgen woonzorgcentra die jobstudenten aanwerven van 1 juli 2023 tot 30 september 2023 een tegemoetkoming van Vlaanderen. Met deze middelen kan een woonzorgcentrum zo’n 2 jobstudenten gedurende 13 weken aanwerven. De jobstudenten in de woonzorgcentra nemen vooral logistieke taken op zich en nemen een mooi maatschappelijk engagement op.” - Hilde Crevits

De mogelijkheid voor woonzorgcentra met Vlaamse steun jobstudenten aan te werven heeft in 2022 veel jongeren aangesproken. 12.153 unieke studenten gingen aan de slag in 791 woonzorgcentra. Er werden bijna 361.000 uren gesubsidieerd.

Dankzij dit initiatief konden de woonzorgcentra de werkdruk voor hun personeel verminderen en waren er meer mogelijkheden om de personeelsleden overuren en vakantiedagen op te laten nemen. Minister Crevits trekt hiervoor 14,6 miljoen euro uit.

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.