Tele-Onthaal West-Vlaanderen kreeg in 2022 31.889 oproepen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Tele-Onthaal West-Vlaanderen ontving in 2022 31.889 oproepen via de telefoon en de chat. Bijna zeven op de tien van de oproepers zijn vrouwen. Van het totale aantal oproepen in Vlaanderen komt een kwart uit West-Vlaanderen, dat is het hoogste percentage van alle provincies. Relaties en gezondheid zijn de belangrijkste thema’s die aan bod komen. Dat is bekendgemaakt tijdens een bezoek van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits aan Tele-Onthaal in Brugge.  De minister maakte er onder meer kennis met enkele vrijwilligers en kondigde aan een extra inspanning te doen voor de verplaatsingsvergoedingen van de vrijwilligers.  

De West-Vlamingen vinden het vlotst de weg naar Tele-Onthaal.  In de eerste plaats biedt Tele-Onthaal via de honderden vrijwilligers een vertrouwelijk gesprek, een luisterend oor. Vaak is dit al voldoende. Maar Tele-Onthaal kan ook een voorportaal zijn naar verdere gespecialiseerde hulp. De oproepen gaan over de meest diverse thema’s. We zien vooral vragen over relaties en mentale gezondheid maar ook eenzaamheid, waarbij vaak oproepen van alleenwonenden op zoek naar een luisterend oor. Achter elk van die oproepen zit iemand in een kwetsbare situatie, met grote en kleinere zorgen, met nood aan een luisterend oor, een gesprek, een doorverwijzing vaak, eventueel naar gespecialiseerde hulp.” Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits 

In 2022 telde Tele-Onthaal West-Vlaanderen 31.889 oproepen via telefoon en chat. Dat is een stijging van 1,9% in vergelijking met 2021 en bijna 12 % meer in vergelijking met 2019. De oproepen resulteerden in 23.980 gesprekken via telefoon en chat. Dat zijn 66 gesprekken per dag. Vooral de chatgesprekken zijn de voorbije jaren fors gestegen.  In 2022 waren er 6229 oproepen en 5389 chatgesprekken, een stijging met 47% in vergelijking met 2019. Opvallend hierbij is dat een derde van het totaal aantal Vlaamse chatoproepen uit West-Vlaanderen komen.   

67,7% van de oproepers komen van vrouwen, 32,3% van mannen. Qua leeftijd bevindt de grootste groep met 20% zich bij 50 tot 59-jarigen. Bijna zes op de tien van de oproepers zijn alleenwonenden. De helft van de vragen gaan over relaties en gezondheid.   

Tijdens haar bezoek kondigde Vlaams minister Hilde Crevits aan dat ze in een extra investering van 113.000 euro voorziet om de kilometervergoeding van de 600 vrijwilligers in de kantoren van Tele-Onthaal Vlaanderen te verhogen. Er wordt nu een concreet voorstel uitgewerkt. 

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.