Tele-Onthaal West-Vlaanderen kreeg in 2022 31.889 oproepen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Tele-Onthaal West-Vlaanderen ontving in 2022 31.889 oproepen via de telefoon en de chat. Bijna zeven op de tien van de oproepers zijn vrouwen. Van het totale aantal oproepen in Vlaanderen komt een kwart uit West-Vlaanderen, dat is het hoogste percentage van alle provincies. Relaties en gezondheid zijn de belangrijkste thema’s die aan bod komen. Dat is bekendgemaakt tijdens een bezoek van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits aan Tele-Onthaal in Brugge.  De minister maakte er onder meer kennis met enkele vrijwilligers en kondigde aan een extra inspanning te doen voor de verplaatsingsvergoedingen van de vrijwilligers.  

De West-Vlamingen vinden het vlotst de weg naar Tele-Onthaal.  In de eerste plaats biedt Tele-Onthaal via de honderden vrijwilligers een vertrouwelijk gesprek, een luisterend oor. Vaak is dit al voldoende. Maar Tele-Onthaal kan ook een voorportaal zijn naar verdere gespecialiseerde hulp. De oproepen gaan over de meest diverse thema’s. We zien vooral vragen over relaties en mentale gezondheid maar ook eenzaamheid, waarbij vaak oproepen van alleenwonenden op zoek naar een luisterend oor. Achter elk van die oproepen zit iemand in een kwetsbare situatie, met grote en kleinere zorgen, met nood aan een luisterend oor, een gesprek, een doorverwijzing vaak, eventueel naar gespecialiseerde hulp.” Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits 

In 2022 telde Tele-Onthaal West-Vlaanderen 31.889 oproepen via telefoon en chat. Dat is een stijging van 1,9% in vergelijking met 2021 en bijna 12 % meer in vergelijking met 2019. De oproepen resulteerden in 23.980 gesprekken via telefoon en chat. Dat zijn 66 gesprekken per dag. Vooral de chatgesprekken zijn de voorbije jaren fors gestegen.  In 2022 waren er 6229 oproepen en 5389 chatgesprekken, een stijging met 47% in vergelijking met 2019. Opvallend hierbij is dat een derde van het totaal aantal Vlaamse chatoproepen uit West-Vlaanderen komen.   

67,7% van de oproepers komen van vrouwen, 32,3% van mannen. Qua leeftijd bevindt de grootste groep met 20% zich bij 50 tot 59-jarigen. Bijna zes op de tien van de oproepers zijn alleenwonenden. De helft van de vragen gaan over relaties en gezondheid.   

Tijdens haar bezoek kondigde Vlaams minister Hilde Crevits aan dat ze in een extra investering van 113.000 euro voorziet om de kilometervergoeding van de 600 vrijwilligers in de kantoren van Tele-Onthaal Vlaanderen te verhogen. Er wordt nu een concreet voorstel uitgewerkt. 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf het Hummelhof, afdeling van de Hummeltjes vzw, in Sint-Truiden

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 680.000 euro voor een nieuwbouw van het kinderdagverblijf het Hummelhof in het kader van het project Buur & Berg in Sint-Truiden. Het kinderdagverblijf is nu gevestigd in de Rummenweg maar moet de site op termijn verlaten. De verhuurder, het Sint-Trudoziekenhuis, heeft op termijn andere plannen met de lokalen.

Nog eens 240 onthaalouders krijgen werknemersstatuut

240 VTE onthaalouders kunnen omschakelen naar het werknemersstatuut. Dat maken Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Opgroeien bekend. Met dat statuut zijn onthaalouders voor hun inkomen niet meer afhankelijk van het aantal kinderen dat ze opvangen, maar krijgen ze de zekerheid van een vast maandelijks loon.

4 x meer tong in de Ierse Zee voor onze Belgische vissers vanaf 1 juli, ook de onderhandelingen voor de visquota voor 2025 opgestart

Het is bevestigd. Er is een akkoord tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk zodat onze Belgische vissers vanaf juli 4 keer meer dan tong mogen vangen in de Ierse Zee. Uit een nieuw wetenschappelijk rapport, dat onlangs is verschenen, blijkt dat het tongbestand in de Ierse Zee in opmerkelijk betere toestand dan eerst werd aangenomen. Op vraag van minister Crevits hebben de resultaten van de studie al een tastbaar gevolg voor het visquotum voor dit jaar. Tijdens deze raad bespraken de lidstaten het voortgangsrapport van de Commissie dat stelde dat meer bestanden zich op duurzaam niveau bevinden. De ministers startten ook de gesprekken voor de vangstmogelijkheden in 2025.