Vlaams minister Hilde Crevits past indexeringsmechanisme voor infrastructuurinvesteringen van ziekenhuizen aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De hoge inflatie heeft een grote impact op de kost van de infrastructuurinvesteringen van ziekenhuizen die de Vlaamse regering met het VIPA subsidieert. Daarom past Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits het huidige indexatiemechanisme voor de ziekenhuizen aan om de hoge inflatie en stijging van materiaalkosten op te vangen. De bedragen zullen in de toekomst voor de helft worden geïndexeerd op het moment van de start van de werken en voor de andere helft op het moment van de ingebruikname.

“Vorig jaar bereikte de inflatie haar hoogste peil in meer dan 40 jaar. Dit heeft ook een zware impact op de kost van bouw- en verbouwprojecten van ziekenhuizen. Om een antwoord te bieden op die hogere kosten passen we het indexeringsmechanisme van onze infrastructuursteun voor ziekenhuizen aan. Dit is nodig om ziekenhuizen te ondersteunen in het voorzien van toekomstgerichte, goede en kwaliteitsvolle infrastructuur waar mensen kunnen rekenen op goede zorg in de beste omstandigheden. Bovendien vermijden we zo dat hogere kosten worden doorgerekend aan de patiënten.” - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

De Vlaamse Regering kent vandaag strategische forfaits toe aan ziekenhuizen voor de bouw van nieuwe infrastructuur en uitbreiding of renovatie van bestaande infrastructuur. Die forfaits zijn gebaseerd op bedragen per bed, plaats of eenheid die werden vastgesteld in 2017. Deze bedragen zijn sindsdien niet geïndexeerd, behalve de indexatie met de afgevlakte gezondheidsindex op 16% van het forfait vanaf de ingebruikname.

Deze indexatie dekt echter niet  de stijging tussen 2017 en vandaag van de bouwkosten. Vooral de recente infrastructuurinvesteringen kregen daardoor te maken met significante prijsstijgingen. Om hierop een antwoord te bieden, past Vlaams minister Hilde Crevits het indexeringsmechanisme van de strategische forfaits aan voor de dossiers waarvan de werken van start zijn gegaan vanaf 1 januari 2021 omdat de stijging van de prijzen dan op gang is gekomen.

In de toekomst zal VIPA daarom een gespreide indexering met de gezondheidsindex toepassen: 50% bij de start van de bouwwerken (aanvangsbevel) en 50% bij de ingebruikname. Het gaat om een investering waarvan de budgettaire kost geleidelijk oploopt in functie van de ingebruikname van nieuwe ziekenhuisinfrastructuur endie de financiële draagkracht van ziekenhuizen moet veiligstellen en zorgt dat de patiënt kan rekenen op een kwaliteitsvolle zorginfrastructuur. Het zal het ook mogelijk maken dat de ziekenhuizen leningen kunnen afsluiten voor hun infrastructuurinvesteringen.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.