Vlaams minister Hilde Crevits past indexeringsmechanisme voor infrastructuurinvesteringen van ziekenhuizen aan

Publicatiedatum

Deel dit artikel

De hoge inflatie heeft een grote impact op de kost van de infrastructuurinvesteringen van ziekenhuizen die de Vlaamse regering met het VIPA subsidieert. Daarom past Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits het huidige indexatiemechanisme voor de ziekenhuizen aan om de hoge inflatie en stijging van materiaalkosten op te vangen. De bedragen zullen in de toekomst voor de helft worden geïndexeerd op het moment van de start van de werken en voor de andere helft op het moment van de ingebruikname.

“Vorig jaar bereikte de inflatie haar hoogste peil in meer dan 40 jaar. Dit heeft ook een zware impact op de kost van bouw- en verbouwprojecten van ziekenhuizen. Om een antwoord te bieden op die hogere kosten passen we het indexeringsmechanisme van onze infrastructuursteun voor ziekenhuizen aan. Dit is nodig om ziekenhuizen te ondersteunen in het voorzien van toekomstgerichte, goede en kwaliteitsvolle infrastructuur waar mensen kunnen rekenen op goede zorg in de beste omstandigheden. Bovendien vermijden we zo dat hogere kosten worden doorgerekend aan de patiënten.” - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

De Vlaamse Regering kent vandaag strategische forfaits toe aan ziekenhuizen voor de bouw van nieuwe infrastructuur en uitbreiding of renovatie van bestaande infrastructuur. Die forfaits zijn gebaseerd op bedragen per bed, plaats of eenheid die werden vastgesteld in 2017. Deze bedragen zijn sindsdien niet geïndexeerd, behalve de indexatie met de afgevlakte gezondheidsindex op 16% van het forfait vanaf de ingebruikname.

Deze indexatie dekt echter niet  de stijging tussen 2017 en vandaag van de bouwkosten. Vooral de recente infrastructuurinvesteringen kregen daardoor te maken met significante prijsstijgingen. Om hierop een antwoord te bieden, past Vlaams minister Hilde Crevits het indexeringsmechanisme van de strategische forfaits aan voor de dossiers waarvan de werken van start zijn gegaan vanaf 1 januari 2021 omdat de stijging van de prijzen dan op gang is gekomen.

In de toekomst zal VIPA daarom een gespreide indexering met de gezondheidsindex toepassen: 50% bij de start van de bouwwerken (aanvangsbevel) en 50% bij de ingebruikname. Het gaat om een investering waarvan de budgettaire kost geleidelijk oploopt in functie van de ingebruikname van nieuwe ziekenhuisinfrastructuur endie de financiële draagkracht van ziekenhuizen moet veiligstellen en zorgt dat de patiënt kan rekenen op een kwaliteitsvolle zorginfrastructuur. Het zal het ook mogelijk maken dat de ziekenhuizen leningen kunnen afsluiten voor hun infrastructuurinvesteringen.

Nieuws

Aantal suïcidepogingen in Vlaanderen daalt, maar preventie en opvolging blijven cruciaal

Uit het jaarverslag suïcidepogingen 2022 blijkt dat het aantal suïcidepogingen in Vlaanderen sinds 2020 daalde met 4,3%. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. In 2022 werden naar schatting 8.943 suïcidepogingen gemeld via spoedopnamediensten in Vlaamse ziekenhuizen. 60% van deze pogingen werd ondernomen door vrouwen, 40% door mannen. Na aanmelding geeft de helft van de personen aan nog steeds suïcidale gedachten te hebben. Dit toont het belang en de nood van een goede vervolgzorg op maat aan, een van de speerpunten van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.