Vlaamse overheid zorgt voor betere mondzorg, minder ondervoeding en betere valpreventie en medicatiebeleid voor bewoners in woonzorgcentra

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Oudere mensen lopen een groter risico op vallen en ondervoeding, hebben vaak een slechtere mondhygiëne en er wordt soms te vaak naar psychofarmaca gegrepen. Om die problemen structureel aan te pakken en oudere mensen goede zorg te kunnen verlenen, startte de Vlaamse overheid in 2017 het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’. Daarbij gaan experten op pad naar woonzorgcentra om hen daarin te ondersteunen. ‘Wegens het succes hebben we beslist dit project te verlengen tot 2028. Vandaag zijn al meer dan 360 woonzorgcentra ingeschreven.”, zegt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits die een bezoek bracht aan woonzorgcentrum Heilige Familie in Kuurne.  

“De zorg voor ouderen in onze woonzorgcentra is door de verschillende gezondheidsproblemen vaak een uitdaging. Als we weten dat er wereldwijd elke seconde een 65-plusser valt, dan hoeft het geen betoog dat het enorm belangrijk is om rond die preventiethema’s te werken en in extra begeleiding te voorzien. We doen dat door experten op pad te laten gaan bij onze Vlaamse woonzorgcentra om hen daarin gedurende minimum 2 jaar te ondersteunen. Die aanpak werkt. Daarom verlengen we het project nu tot 2028 zodat woonzorgcentra zich nog kunnen inschrijven. Samen maken we werk van kwaliteitsvolle woonzorgcentra waar het gezond leven en wonen is.  – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits 

Ouder worden brengt vaak verschillende gezondheidsproblemen met zich mee. Bij ouderen wordt bijvoorbeeld een minder goede mondgezondheid vastgesteld en ze hebben een groter risico om te vallen en heupfracturen op te lopen. Door die verschillende gezondheidsproblemen, nemen ze vaak meerdere geneesmiddelen en psychofarmaca (slaap- en kalmeringsmiddelen, antidepressiva en antipsychotica) in het bijzonder. Ook de voedingsgewoonten vragen voldoende aandacht.   

Procesbegeleiding  

Met het project ‘Procesbegeleiding voor preventie in woonzorgcentra’ wil de Vlaamse overheid deze problemen bij bewoners van woonzorgcentra voorkomen. Daarom stelt ze procesbegeleiders ter beschikking die woonzorgcentra voor elk van deze thema’s ondersteunen gedurende minimum 2 jaar. Deze experten, die een intensieve opleiding volgden, geven nieuwe inzichten, tips en tools zodat zij een kwaliteitsvol preventief gezondheidsbeleid kunnen implementeren. Dit doen ze bijvoorbeeld door te experimenteren met fingerfood, kleine hapjes die bewoners zelfstandig met hun handen kunnen eten. Of door tips over dagelijkse mondhygiëne te geven.  

Dankzij een gezond gebit kunnen de bewoners immers veel beter eten, spreken en slikken, en verbetert hun sociaal contact.   

360 woonzorgcentra  

Vandaag zijn er ongeveer 80 opgeleide procesbegeleiders actief. En meer dan 360 woonzorgcentra, verspreid over heel Vlaanderen, hebben zich ingeschreven. 16 trajecten werden succesvol afgerond en 172 lopen momenteel nog. Na afloop van een traject geven woonzorgcentra onder meer aan dat er meer aandacht is voor ondervoeding, preventieve mondzorg en valpreventie bij de bewoners, maar ook dat er minder medicatie wordt voorgeschreven dan voordien en dat er sneller aan niet-medicamenteuze alternatieven wordt gedacht. 

Eén van de procesbegeleiders is Isabel, die sinds 2019 met veel plezier aan de slag is als procesbegeleider ondervoeding in het woonzorgcentrum in Kuurne. “Samen met de enthousiaste leden van het voedingsteam werken wij allerlei acties uit. Zo organiseerden we bijvoorbeeld een wedstrijd voor medewerkers en bewoners van de verschillende afdelingen: de afdeling die het koffiemoment het gezelligst kon aankleden en de tafel het meest uitnodigend kon dekken, won een dessertbuffet. Dit najaar plannen we ook een grote actie tijdens de ‘Week van de Smaak’, want eten is zoveel meer dan enkel een manier om de nodige voedingsstoffen op te nemen. Het is ook een vorm van gezellig samenzijn en sociale interactie.” 

Het project Procesbegeleiding is een samenwerking tussen departement Zorg, Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond), Vlaams expertisecentrum voor Alcohol en andere Drugs (VAD), Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), Zorgnet-Icuro, VVSG, Vlozo en de Vlaamse Logo’s.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.