Vlaamse woonzorgcentra beschermen bewoners goed bij warm weer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Woonzorgcentra in Vlaanderen nemen actief maatregelen om hun bewoners te beschermen bij warm weer, dat meldt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits. Dat blijkt uit de resultaten van 137 warmteactieplan-inspecties die Zorginspectie vorige zomer tijdens erg warme dagen uitvoerde. Zorginspectie stelde vast dat woonzorgcentra over een intern warmteactieplan beschikken en er actief mee aan de slag gaan wanneer dit nodig is. Een belangrijke vaststelling want hitte blijft een groot risico, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen.  

De temperaturen lopen de laatste dagen opnieuw hoog op. Gisteren nog werden de criteria voor de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan bereikt. Het is geruststellend te zien dat woonzorgcentra bij warme temperaturen weten wat hen te doet staat en het warmteactieplan vlot uitvoeren. Het geeft ook vertrouwen dat ze ook tijdens de volgende warme dagen en komende zomer voorbereid zijn om onze ouderen goed op te vangen en van voldoende afkoeling te voorzien.”  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Door de verandering van het klimaat worden we in Vlaanderen meer dan vroeger geconfronteerd met veelvuldige en aanhoudende warme perioden. Heel warm weer brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee, vooral voor kwetsbare groepen zoals ouderen. Dat toont zich ook in de oversterftecijfers bij warme dagen. Bewoners van woonzorgcentra zijn hierbij extra gevoelig omdat ze afhankelijk zijn van de (preventieve) maatregelen die voorzieningen nemen.  

Het Departement Zorg volgt de weersvoorspellingen op de voet en vaardigt een waarschuwingsfase uit onder bepaalde voorwaarden. Dit was bijvoorbeeld gisteren, donderdag 8 juni 2023, nog het geval. De waarschuwingsfase wordt afgekondigd op het moment dat mogelijke gezondheidseffecten door erg warme temperaturen worden verwacht. De website warmedagen.be bundelt helder alle informatie over de aandachtspunten. 

Inspectievaststellingen  

De inspecties werden vorige zomer onaangekondigd uitgevoerd in 137 verschillende woonzorgcentra, op dagen waar hoge temperaturen gemeten werden en de waarschuwingsfase van het Vlaams warmteactieplan actief was.   

Zorginspectie stelde algemeen vast dat woonzorgcentra over een intern warmteactieplan beschikken en daarmee actief aan de slag gaan. Uit deze inspectieronde blijkt dat medewerkers van woonzorgcentra zich bewust zijn van de extra risico’s bij warme dagen en ze maatregelen nemen om hierop te anticiperen.  

Verbetermogelijkheden situeren zich voornamelijk in het investeren in een aangepaste zonnewering overal waar dit nodig is, het voorzien van een geklimatiseerde ruimte en het systematisch opvolgen van de temperatuur in de voorziening gedurende de waarschuwingsfase van het Vlaams Warmteactieplan.   

Karine Moykens, secretaris-generaal Departement Zorg: “Van woonzorgcentra wordt verwacht dat ze een intern warmteactieplan uitwerken en maatregelen nemen wanneer het Vlaams Warmteactieplan aangekondigd wordt. Zorginspectie zag tijdens de inspecties veel inzet van medewerkers om de impact van de warmte zo beperkt mogelijk te houden voor hun bewoners. Ik ben tevreden dat het warmteactieplan ter harte genomen wordt. Ik wil bij deze graag ook iedereen oproepen om tijdens de warme dagen die eraan komen, aandacht te hebben voor kwetsbare personen. Een extra glas water aanbieden kan al een wereld van verschil betekenen.”  

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.