Zorgbudget zwaar zorgbehoevenden stijgt van 135 naar 140 euro

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Personen met complexe zorgnoden zien ook de kosten die gepaard gaan met hun ziekte stijgen. Het gaat bijvoorbeeld over verzorgingsmateriaal, oplopende remgelden, verhoogde kosten voor hun aangepast vervoer. We hebben daarom beslist om de Vlaamse sociale bescherming te versterken voor personen met langdurige zorgnoden. 

Om tegemoet te komen aan de stijgende kosten wordt het zorgbudget opgetrokken naar 140 euro per maand. Dat is een belangrijke verbetering voor alle zwaar zorgbehoevenden die thuis of in een woonzorgcentrum verblijven. Het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden krijg je als je veel zorg nodig hebt, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum of psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven of mensen die thuis veel ondersteuning nodig hebben. Het bedraagt momenteel 135 euro per maand.

Het gaat over een totale investering van 16 miljoen euro. Hiermee bereiken we 272.000 personen met hoge zorgnoden en staat los van het inkomen dat iemand heeft.

"We hebben de voorbije jaren al de zorgbudgetten versterkt. Voor het zorgbudget zwaar zorgbehoevenden trekken we nu nog eens op naar 140 euro. Dit is een belangrijke versterking voor de mensen die het nodig hebben.” - Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid

Nieuws

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor UZ Leuven

UZ Leuven kan rekenen op 14,7 miljoen euro jaarlijkse investeringssteun voor belangrijke infrastructuurwerken. De Vlaamse Regering nam hierover vorig jaar al een eerste beslissing. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits keurde nu de finale voorstellen van de uitgewerkte dossiers goed. Er staan in Leuven belangrijke nieuwe bouwprojecten op stapel die belangrijk zijn voor de patiënten en het personeel.

Afgestudeerde studenten verpleegkunde krijgen opnieuw vergoeding van 1.000 euro

Elke bachelorstudent verpleegkunde die in het academiejaar 2023-2024 afstudeert, zal 1.000 euro ontvangen als tussenkomst in de onkosten van hun contractstage in het laatste jaar van hun opleiding. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist.