Wereld Alzheimer Dag 2023: Vlaams minister Hilde Crevits wil referentieartsen dementie over heel Vlaanderen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Dementie blijft een grote uitdaging voor onze samenleving. Vandaag treft de aandoening in Vlaanderen zo’n 141.000 mensen en er wordt een verdubbeling van dat cijfer verwacht tegen 2070. Om aan de noden tegemoet te komen en te zorgen voor een kwaliteitsvol dementiebeleid, streeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ernaar om de zogenaamde ‘referentieartsen dementie’ over heel Vlaanderen structureel in te bedden. Referentieartsen verwerven extra expertise over het thema en geven op die manier ondersteuning en advies aan (huis)artsen die met vragen zitten over personen met dementie. Vandaag hebben er zich al ruim 130 artsen aangemeld om de opleidingsmodule tot referentiearts dementie te volgen.

“Dementie is een heel ingrijpende aandoening. Voor de persoon in de eerste plaats, maar ook voor de familie en mantelzorgers zorgt dit voor veel vragen en zorgen. Intussen zijn er vanuit de onderzoekswereld gelukkig al enkele hoopgevende signalen dat er stappen vooruit gezet worden richting een medicijn. Maar de weg is nog lang en het is nú dat we mensen met dementie en hun naasten en familie moeten ondersteunen waar dat kan. In Vlaanderen blijven we daarom werken aan een sterk en kwaliteitsvol dementiebeleid, onder andere via de inbedding en verspreiding van referentieartsen dementie over heel Vlaanderen. Hiermee zijn we uniek in Europa en verzetten we bakens op vlak van dementiezorg. Het stemt me alvast hoopvol dat er vanuit de artsen grote interesse is in de opleiding." – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits

 

Dementie treft in Vlaanderen heel wat mensen en families. Om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en de beste zorgen te kunnen verlenen, zet Vlaanderen onder meer in op meer kennis van de aandoening bij de huidige en toekomstige zorgverstrekkers, bijvoorbeeld via de referentiearts dementie. De referentiearts kan een huisarts, ouderenpsychiater, geriater of neuroloog zijn die advies geeft aan een huisarts die geconfronteerd wordt met patiënten met dementie. De referentiearts is tegelijk ook een aanspreekpunt voor de lokale beleidsstructuren en zorgvoorzieningen, bijvoorbeeld voor de coördinerend raadgevend artsen (CRA) in de woonzorgcentra. Door hun kennis en expertise  kunnen ze de tijd tussen de eerste tekenen van de aandoening en de uiteindelijke diagnose aanzienlijk verkleinen waardoor er sneller een gepaste behandeling kan opgestart worden.

 

Opleiding referentiearts dementie

Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Domus Medica en experten uit het werkveld zijn de opleiding tot referentiearts dementie momenteel volop aan het ontwikkelen. De opleiding zal in totaal 6 modules bevatten en gaat dieper in op verschillende aspecten van dementiezorg zoals preventie, signaalfunctie, duiding bij de pathologie, zorgproces, sociale kaart en mantelzorg. De opleiding zal online gevolgd kunnen worden vanaf de 2e helft van oktober.

 

Een referentiearts dementie voor elke eerstelijnszone

Er is alvast een grote interesse in de opleiding. Momenteel hebben er zich al ruim 130 artsen aangemeld om de opleidingsmodule te kunnen volgen. Gezien de grote meerwaarde van de referentieartsen en de grote interesse, wil Vlaams minister Hilde Crevits de artsen over heel Vlaanderen inbedden en verspreiden zodat op termijn elke eerstelijnszone een referentiearts dementie als aanspreekpunt kan hebben. Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen zal hierin een begeleidende rol krijgen.

 

Prof. dr. Jan De Lepeleire: “Zelf waren we overdonderd door het grote succes van de inschrijving. Dit duidt erop dat met dit project tegemoet gekomen wordt aan een nood op het terrein. Als Eerstelijnsvoorzitter en CRA kijk ik ernaar uit om deze referentieartsen een plaats te geven in het lokaal zorg- en welzijnsbeleid.”

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.