Gratis online psychologische begeleiding voor jongeren die kampen met psychische problemen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’.  Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden. 

 

“Het mentaal welzijn van jongeren staat onder druk. Daarom heb ik dit initiatief van OnlinePsyHulp mogelijk gemaakt, een kosteloos online hulpaanbod voor jongeren en jongvolwassenen. Tijdens corona is gebleken dat investeren in een digitaal aanbod cruciaal is om bepaalde doelgroepen toegankelijke hulp te bieden. Dit past volledig binnen de leefwereld van jongeren. Bovendien geloof ik in de kracht van technologie en bereikbaarheid, en dit programma is een voorbeeld van hoe we online tools kunnen inzetten om de mentale gezondheid van onze jongeren te ondersteunen.”- Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits   

 

OnlinePsyHulp-jongeren brengt hoop en hulp voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar met psychische moeilijkheden, die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben. Vroeger bestond OnlinePsyhulp enkel voor volwassenen. 

Het nieuwe platform is te raadplegen via www.onlinepsyhulp-jongeren.be.

Dit online hulpaanbod is een nieuw aanbod voor jongeren, ontworpen om ondersteuning te bieden bij een breed scala aan psychische klachten, variërend van angst en sombere gevoelens tot het omgaan met diverse emotionele uitdagingen. Hierbij kan ook ingespeeld worden op specifieke thema’s zoals eenzaamheid, identiteit, relationele problemen, zelfbeschadiging, trauma, eetproblemen, gamen en middelengebruik.  

OnlinePsyHulp-jongeren biedt daarvoor een veilige en toegankelijke omgeving waarin jongeren en jongvolwassenen zich kunnen uiten en op weg geholpen worden naar herstel. Dit gebeurt via gepersonaliseerde begeleiding en psycho-educatieve hulpmiddelen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.  

De hulpverleners zijn deskundige professionals (waaronder psychologen en psychotherapeuten), gespecialiseerd in online begeleidingen van jongeren. Hun benadering is empathisch, begripvol en wetenschappelijk onderbouwd.  

 

Gratis hulpaanbod 

Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het online aanbod kosteloos, wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en kunnen deelnemers zelfs anoniem blijven als ze dit wensen. Zijn er twijfels bij potentiële deelnemers of deze hulpvorm wel geschikt is voor hen, dan wordt de mogelijkheid geboden van enkele vrijblijvende gesprekken via chat vooraleer ze zich engageren. Er is ook voorzien in hulp bij doorverwijzing indien aangewezen. Met deze werkwijze wil dit hulpaanbod immers geen eiland zijn, maar ook een brugfunctie vormen naar andere vormen van (verdergezette) hulp. 

 
Steun van Vlaanderen 

 

Het budget voor deze uitbreiding past in het crisis- en investeringsplan jeugdhulp waarbij minister Crevits 1,2 miljoen euro uittrekt voor de versterking van verschillende online hulplijnen voor jongeren zoals Nu Praat Ik Erover, 1712, Chat na seksueel geweld, Tele-Onthaal, de Autisme Chat, en Stop it Now!. Het nieuwe OnlinePsyHulp-jongeren kan rekenen op 141.890 euro steun van Vlaams minister Hilde Crevits.  

 

Nieuws

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderopvang Hopsa in Neeroeteren

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun van 606.000 euro toe voor de nieuwbouw van Kinderopvang Hopsa in Neeroeteren bij Maaseik. In de kinderopvang zal plaats zijn voor 19 plaatsen 0 tot 3-jarigen. Hopsa krijgt hiermee een uitbreiding van 10 plaatsen voor kinderen.

Minister Crevits wil bloedafnames op PFAS uitbreiden naar verschillende plaatsen in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits laat de PFAS-bloedafnames uitbreiden naar verschillende met PFAS-verontreinigde gebieden in Vlaanderen. Het moet meer inzicht bieden in de blootstelling aan PFAS in het bloed van mensen. Het gaat onder meer over Beringen en Ronse. Er wordt ook verder onderzoek gevoerd om te bepalen waar er nog in Vlaanderen extra steekproeven kunnen plaatsvinden.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt De Druglijn

De Druglijn kent een grote toename van hulpvragen van (jonge) mensen die middelen gebruiken. Bovendien komen er ook steeds meer zwaardere problematieken aan bod. Mensen kunnen bij de Druglijn terecht voor vragen, een eerste advies en hulp met betrekking tot drank, drugs, pillen, gokken en overmatig gamen. Om aan de stijgende nood tegemoet te komen, trekt Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits 150.000 euro uit om de Druglijn te versterken, de bereikbaarheid te vergroten en zo meer mensen te kunnen helpen.