Gratis online psychologische begeleiding voor jongeren die kampen met psychische problemen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits lanceert samen met OnlinePsyhulp een nieuw online platform speciaal voor jongeren tussen 16 en 23 jaar die kampen met psychische moeilijkheden. Het aanbod bevat o.a. online sessies met een psycholoog, maar ook een zelftest ‘vibecheck’.  Op die manier kunnen jongeren die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben al geholpen worden. 

 

“Het mentaal welzijn van jongeren staat onder druk. Daarom heb ik dit initiatief van OnlinePsyHulp mogelijk gemaakt, een kosteloos online hulpaanbod voor jongeren en jongvolwassenen. Tijdens corona is gebleken dat investeren in een digitaal aanbod cruciaal is om bepaalde doelgroepen toegankelijke hulp te bieden. Dit past volledig binnen de leefwereld van jongeren. Bovendien geloof ik in de kracht van technologie en bereikbaarheid, en dit programma is een voorbeeld van hoe we online tools kunnen inzetten om de mentale gezondheid van onze jongeren te ondersteunen.”- Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits   

 

OnlinePsyHulp-jongeren brengt hoop en hulp voor jongeren en jongvolwassenen tussen 16 en 23 jaar met psychische moeilijkheden, die nog geen gepaste hulp gezocht of gevonden hebben. Vroeger bestond OnlinePsyhulp enkel voor volwassenen. 

Het nieuwe platform is te raadplegen via www.onlinepsyhulp-jongeren.be.

Dit online hulpaanbod is een nieuw aanbod voor jongeren, ontworpen om ondersteuning te bieden bij een breed scala aan psychische klachten, variërend van angst en sombere gevoelens tot het omgaan met diverse emotionele uitdagingen. Hierbij kan ook ingespeeld worden op specifieke thema’s zoals eenzaamheid, identiteit, relationele problemen, zelfbeschadiging, trauma, eetproblemen, gamen en middelengebruik.  

OnlinePsyHulp-jongeren biedt daarvoor een veilige en toegankelijke omgeving waarin jongeren en jongvolwassenen zich kunnen uiten en op weg geholpen worden naar herstel. Dit gebeurt via gepersonaliseerde begeleiding en psycho-educatieve hulpmiddelen die zijn afgestemd op hun unieke behoeften.  

De hulpverleners zijn deskundige professionals (waaronder psychologen en psychotherapeuten), gespecialiseerd in online begeleidingen van jongeren. Hun benadering is empathisch, begripvol en wetenschappelijk onderbouwd.  

 

Gratis hulpaanbod 

Om de drempel zo laag mogelijk te maken is het online aanbod kosteloos, wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd en kunnen deelnemers zelfs anoniem blijven als ze dit wensen. Zijn er twijfels bij potentiële deelnemers of deze hulpvorm wel geschikt is voor hen, dan wordt de mogelijkheid geboden van enkele vrijblijvende gesprekken via chat vooraleer ze zich engageren. Er is ook voorzien in hulp bij doorverwijzing indien aangewezen. Met deze werkwijze wil dit hulpaanbod immers geen eiland zijn, maar ook een brugfunctie vormen naar andere vormen van (verdergezette) hulp. 

 
Steun van Vlaanderen 

 

Het budget voor deze uitbreiding past in het crisis- en investeringsplan jeugdhulp waarbij minister Crevits 1,2 miljoen euro uittrekt voor de versterking van verschillende online hulplijnen voor jongeren zoals Nu Praat Ik Erover, 1712, Chat na seksueel geweld, Tele-Onthaal, de Autisme Chat, en Stop it Now!. Het nieuwe OnlinePsyHulp-jongeren kan rekenen op 141.890 euro steun van Vlaams minister Hilde Crevits.  

 

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.