Nieuws

Samen zullen we doorgaan

De coronacrisis veroorzaakt een ongeziene schokgolf in onze samenleving. De dagelijkse berichten over mensen die ziek worden, opgenomen worden in het ziekenhuis of veel te vroeg het leven laten, raken ons heel diep. Daarom blijft de campagne ‘Check, Check, Check’ van levensbelang. Blijf in uw kot, was uw handen, vermijd fysiek contact met ouderen en hou minstens 1,5 meter afstand. Lastige, maar hoogstnoodzakelijke inspanningen die we met z’n allen moeten blijven volhouden om deze gezondheidscrisis samen door te komen.

Tegelijkertijd zorgt de coronacrisis ook voor de grootste economische klap sinds de wereldoorlogen. Hoewel Vlaanderen een welvarende regio is met sterke bedrijven en hardwerkende, productieve werknemers, treft de crisis onze economie hard. De Vlaamse regering heeft daarom heel wat maatregelen genomen om ons economisch en sociaal weefsel overeind te houden.

Er is vooreerst de hinderpremie van 4000 euro netto voor horecazaken en winkels die op beslissing van de Nationale Veiligheidsraad verplicht moeten sluiten. Intussen dienden al meer dan 70.000 ondernemingen een aanvraag in via de website van ons Agentschap Innoveren en Ondernemen. Zij stellen momenteel alles in het werk om de premie zo snel mogelijk uit te betalen aan al wie er recht op heeft. Grote dank en waardering ook voor hun harde werk.

Sinds deze week is er ook de compensatiepremie van 3000 euro netto voor zaken die verder werken maar hun omzet met minstens 60 procent zagen dalen. Het gaat hier daarbij niet alleen om winkels, maar ook om heel wat zelfstandige beroepen gaande van de kinesitherapeut tot loodgieter of lichttechnicus. Zij zagen hun cliënteel sterk terugvallen ten gevolge van de crisis en krijgen zo een extra duwtje om de crisismaanden door te komen.

Veel bedrijven krijgen ook met ernstige financiële problemen te kampen. Lopende rekeningen of leningen kunnen niet meer betaald worden. Zij hebben tijd nodig om deze crisis te overbruggen. Die bedrijven helpen we door in een waarborgcapaciteit van 3 miljard euro te voorzien. Voor startende bedrijven maken we achtergestelde leningen mogelijk om hen ook een financiële buffer op middellange termijn te geven.

Als onze samenleving vandaag toch blijft draaien is dat te danken aan duizenden mensen die vandaag het beste van zichzelf geven in de zorg, de voedingsnijverheid, de landbouw ... We willen er dan ook alles aandoen om deze sectoren draaiend te houden. Zo hebben we de VDAB gevraagd om werkzoekenden prioritair naar deze sectoren toe te leiden door vacatures uit deze cruciale sectoren een COVID19 code te geven.

Als er één voordeel aan de crisis is, dan is het de stijgende appreciatie niet alleen voor het zorg- en ander personeel, maar ook voor zij die dagelijks gezond en lekker voedsel van bij ons op ons bord brengen, voor zij die dat voedsel verwerken en het in de winkels verkopen. De land- en tuinbouw kan dan ook gebruikmaken van alle bestaande premies en van een tijdelijke waarborgregeling. Voor de siertelers wordt zelfs een specifieke regeling uitgewerkt om hen te vergoeden voor bloemen en planten die niet verkocht konden raken.

Tot slot vergeten we de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt niet en hebben we beschermende en ondersteunende maatregelen genomen voor de sociale economie, voor cursisten in een individuele beroepsopleiding, voor wijk-werkers en werknemers in de dienstensector.

Elk van die maatregelen blijven we monitoren en zullen we bijsturen waar nodig. De coronacrisis treft ons als samenleving bijzonder hard. Maar met de inspanningen van elk van u, met de inzet van duizenden Vlamingen en met deze krachtige maatregelen van de Vlaamse Regering zullen we deze crisis samen het hoofd bieden!

 

Hilde Crevits

Het aantal werkzoekenden stijgt voor het eerst sinds 2015

Na een periode van bijna vijf jaar, stijgt de Vlaamse werkloosheid in maart voor het eerst op jaarbasis sinds augustus 2015. Eind maart 2020 telt Vlaanderen 186.265 niet werkende werkzoekenden. Dat is een stijging van 1,3% of 2.437 meer dan een jaar geleden. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “De coronacrisis heeft duidelijk een impact op de arbeidsmarkt, al blijft de stijging van het aantal werkzoekenden voorlopig beperkt.”

Aantal aanvragen online opleidingen VDAB piekt

Sinds 16 maart 2020 werden bijna 19.000 online opleidingen bij VDAB aangevraagd, dat zijn er bijna 4 keer zoveel in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Toen ging het om ruim 5.000 aanvragen. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits heeft VDAB haar aanbod aan online opleidingen, webinars, workshops en coaches dan ook extra in de kijker gezet bij de start van de Corona-Crisis. Dit als extra maatregel voor werknemers of werkzoekenden om hun loopbaan in handen te nemen. Een aanpak die loont. Deze aanvragen zijn goed voor 10.633 unieke cursisten, of bijna 2.500 meer dan vorig jaar. De populairste opleidingen zijn boekhouden, leren werken met excel en de recent gelanceerde opleiding ‘artificiële intelligentie’.

compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebbe

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

waarborgcapaciteit Gigarant verhoogd tot 3 miljard euro

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering de waarborgcapaciteit bij Gigarant verhoogd van 1,5 miljard euro tot 3 miljard euro. We maken ook achtergestelde leningen mogelijk voor KMO’s gefocust op start-ups en scale-ups die hun toekomst voorbereiden en nood hebben aan kapitaal. We voorzien daarvoor in 250 miljoen euro.

compensatiepremie en waarborgregeling voor land- en tuinbouwers

Heel wat land- en tuinbouwbedrijven lijden momenteel economische schade door de gevolgen van de COVID-19 crisis. Voor een aantal sectoren met beperkt houdbare producten zoals de sierteelt en de voorjaarsgroenten zijn de maanden maart en april normaal gezien topmaanden. Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits neemt bijkomende maatregelen om hen hierin tegemoet te komen met  een compensatiepremie bij groot omzetverlies en een waarborgregeling.

4 extra maatregelen om tewerkstellingsbeleid tijdens coronacrisis te versterken

Door de coronacrisis is het voor bedrijven en zelfstandigen steeds moeilijker om de tewerkstelling van werknemers te behouden. Daarom heeft de Vlaamse regering vandaag op initiatief van Vlaams Minister van Werk Hilde Crevits beslist om vier tijdelijke maatregelen door te voeren in het algemene tewerkstellingsbeleid. Het gaat concreet over de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor zelfstandigen met een arbeidshandicap, de aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden, de transitiepremie voor werkzoekenden die de stap naar het ondernemerschap willen zetten en de arbeidskaart voor economische migranten. 

toenemende vraag naar werkkrachten in de landbouwsector

In de voedings- en landbouwsector is er een toenemende vraag naar werkkrachten. Op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd een oproep gelanceerd naar werkgevers in essentiële sectoren om hun vacatures te melden bij VDAB met de code #COVID19. De oproep kent een vliegende start met meer dan 1200 nieuw gemelde #COVID19 – vacatures. Er is ook grote interesse voor die vacatures. Zo’n 4700 kandidaten hebben al aangeduid geïnteresseerd te zijn. Ook de uitzendsector krijgt veel vragen uit bijvoorbeeld de logistieke sector.

Tijdelijke vergoeding voor Individuele Beroepsopleiding

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits kent een tijdelijke vergoeding toe aan mensen in een Individuele Beroepsopleiding (IBO) die noodgedwongen werd stopgezet. Voor meer dan 1500  cursisten werd de IBO-overeenkomst stopgezet ten gevolge van de coronamaatregelen. Voor hen komt er een tijdelijke vergoeding van 70% van hun IBO-premie waar ze recht op hadden op het moment van de stopzetting.

geldigheid dienstencheques verlengd, financiële zuurstof voor sector en bescherming voor werknemers

Ook de dienstenchequesector gaat gebukt onder de gevolgen van de coronacrisis. Heel wat klanten zeggen af, werknemers zijn ziek, bedrijven moeten hun activiteiten afbouwen of stopzetten en dienstencheques dreigen ter vervallen. Dat zorgt voor veel druk op de sector zowel voor de ondernemingen als voor de getroffen werknemers en de gebruikers. Daarom kondigt Vlaams minister van Werk en Economie Hilde Crevits ondersteunende maatregelen aan om de problematiek in de sector op te vangen en de sector te versterken. Daarnaast wordt ook de geldigheid van de dienstencheques die vervallen tijdens de crisismaanden verlengd van 12 naar 15 maanden.