Nieuws

Nog nooit zochten zoveel personen online hulp via Autisme Chat

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits zet de middelen voor het gratis online chathulpaanbod van de Autisme Chat verder.  Sinds het ontstaan van de chat in 2019 werden al meer dan 10.000 gesprekken gevoerd. De chat zag de afgelopen 5 jaar bijna een verdriedubbeling van het aantal gesprekken. In 2023 werden meer dan 3.000 chatgesprekken gevoerd. 

978.000 euro voor de bouw van lokaal dienstenscentrum in Lissewege

Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 978.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lissewege bij Brugge. Het dienstencentrum zal deel uit maken van het grotere bouwproject Scharphout waar alle inwoners van de gemeente hun plek kunnen vinden.

Overgangsperiode kind-begeleiderratio van start

Om de kwaliteit in de kinderopvang te verhogen en de werkdruk te verlichten heeft de Vlaamse Regering beslist om de kind-begeleiderratio stapsgewijs te verlagen. Kinderopvanginitiatieven krijgen 3 jaar de tijd om hun organisatie aan te passen. Om hen daarbij te ondersteunen, ontvangen kinderopvangorganisatoren sinds het nieuwe jaar een verhoogde subsidie. Zij staan in totaal in voor meer dan 89.000 plaatsen in de kinderopvang. 

 

1,1 miljoen euro voor nieuwbouw aan De Lovie vzw in Poperinge

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 1,1 miljoen euro investeringssteun toe aan De Lovie vzw in Poperinge. De steun is bedoeld voor een nieuwbouw met kamers en studio’s voor 6 jongeren in het kader van veilig verblijf. Het gaat om een kleinschalig en nieuw initiatief waarbij jongeren met een ‘zware rugzak’ begeleiding krijgen.

Een zorgstroomcoach als antwoord op patiëntenstop

De huisartsensector staat onder druk. Huisartsen kampen met een grote werkdruk en moeten noodgewonden werken met verschillende vormen van patiëntenstops. Om tegelijk de werkdruk voor huisartsen te verlagen en de toegankelijkheid voor patiënten te verbeteren, investeert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits ruim 243.000 euro in een zorgstroomcoach. Die coach gaat in bepaalde eerstelijnszones aan de slag om concrete oplossingen uit te werken, de betrokken partners te wijzen op de bestaande steunmechanismen en goede praktijken en hen te engageren om de eerstelijns gezondheidszorg ook op een andere, maar kwalitatief even goede manier te organiseren.

Vlaanderen wil tegen 2023 de bevolking nog beter beschermen door vaccinatie

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag samen met het Departement Zorg tijdens de Gezondheidsconferentie Vaccinatie een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond vaccinatie: “Tegen 2030 is de bevolking in Vlaanderen nog beter beschermd door vaccinatie”. Een nieuw vaccinatieplan met strategische doelstellingen per doelgroep moet daarvoor zorgen. Zo ambieert Vlaanderen om tegen 2030 90% van de gezondheidswerkers en 80% van de 65+’ers te vaccineren tegen griep. En 90% van de zwangere vouwen tegen kinkhoest en griep. Vlaanderen zal ook verder inzetten op het versterken van het vaccinatievertrouwen. Een nieuwe studie toont aan dat 80% van de Vlamingen vaccins doeltreffend vinden. Jongere mensen lijken er wel minder vertrouwen in te hebben dan oudere generaties.   

Vlaams minister Hilde Crevits verlengt steun voor Zorgzame Buurten

In Vlaanderen en Brussel zijn momenteel 132 zorgzame buurtprojecten aan de slag. Door het versterken van het sociaal weefsel in de buurten en door een betere samenwerking tussen welzijns- en gezondheidsorganisaties, lokale besturen én buurtbewoners zetten de projecten stappen naar een betere zorg en dienstverlening. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits investeert ruim 3,6 miljoen euro om de steun voor de Zorgzame buurten nog een jaar te verlengen zodat zij hun werking kunnen verduurzamen en uitbouwen.

 

Visserij zet grote stappen op vlak van innovatie en duurzaamheid

De jongste jaren heeft de Belgische visserijsector grote stappen gezet richting een meer innovatieve en duurzame visserij. Zo zijn al 38 van de 59 actieve Belgische vaartuigen uitgerust met het dataplatform VISTools, waarbij in real-time informatie over de visvangst en het brandstofverbruik gegeven wordt. De wendbare vaartuigen met smal vistuig maken met hulp van moderne navigatiemiddelen precisievisserij mogelijk zodat zones met kwetsbare bodem vermeden worden. De meest aangevoerde vissoorten zijn tong, schol, inktvis, rog en garnalen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Visserijrapport van het Agentschap Landbouw en Zeevisserij dat vandaag door Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits samen met de sector is voorgesteld.

Minister Crevits kent 5,4 miljoen euro investeringssteun toe voor innovatieve nieuwbouw CAW in Gent

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent 5,4 miljoen euro toe voor een belangrijk nieuwbouwproject van CAW Oost-Vlaanderen (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Muide. De diensten van CAW Oost-Vlaanderen zitten nu verspreid. Dit nieuwe project moet een deel van deze diensten samenbrengen en daarnaast ook voorzien in de opvang van circa 60 personen, met bijzondere aandacht voor hun privacy.

Samen tegen eenzaamheid: een klein gebaar, een grote impact!

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, maar toch blijft eenzaamheid een taboe. Daarom lanceert Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits samen met het Departement Zorg een nieuwe campagne op sociale media om dit taboe te doorbreken: “Samen tegen eenzaamheid”. De bedoeling van de campagne is het bewustzijn rond eenzaamheid te vergroten en iedereen, zeker ook jongeren, aan te moedigen om met kleine gebaren een grote impact te hebben. Want eenzaamheid kan iedereen treffen en het is uiterlijk niet altijd zichtbaar. Dat is het uitgangspunt van de campagne die start op maandag 22 januari en drie weken loopt via sociale media.