OverKop-huizen komen voortaan in aanmerking voor VIPA-ondersteuning

Deel dit artikel

OverKophuizen in Vlaanderen en Brussel kunnen in de toekomst rekenen op steun van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Dat heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits beslist. Op die manier kunnen de OverKophuizen hun werk in een nog kwaliteitsvollere infrastructuur en omgeving doen, op maat van jongeren.

 “OverKophuizen zijn een belangrijke schakel in mijn welzijnsbeleid. Een ontmoetingsplek, een plek waar je je amuseert, maar wat je ook terecht kan om over je zorgen te spreken, en als het nodig ook hulp te vinden. OverKophuizen zijn mooie, laagdrempelige initiatieven die mentaal welzijn bij jongeren bespreekbaar maken. Een goede infrastructuur en aangepaste ruimtes horen daar bij. We zullen de OverKopwerkingen vanaf volgend jaar hun vaste subsidies geven en willen ze nog uitbreiden. De huizen kunnen vanaf dat moment ook VIPA-ondersteuning aanvragen. We keuren dit besluit nu al goed, zodat voorzieningen of lokale besturen die zich voor OverKop engageren nu al rekening kunnen houden met mogelijke VIPA-steun bij de voorbereiding van hun toekomstplan.” – Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits  

Een OverKophuis is een plek waar jongeren tot 25 jaar kunnen ontspannen, nieuwe mensen kunnen leren kennen en ondersteuning kunnen vinden op vlak van mentaal welzijn, opleiding of werk. OverKophuizen kiezen daarbij voor een laagdrempelige en informele werking waarbij jongeren die daar nood aan hebben, gratis en zonder afspraak een luisterend oor kunnen vinden. Hun werking is gestoeld op 3 pijlers: ontmoeting, rust en uitlaatklep.

Belang van infrastructuur

Bij een sterke werking, hoort ook een goed uitgeruste infrastructuur. Idealiter beschikken OverKophuizen over een gebouw met gespreks- en prikkelarme ruimtes die voor rust zorgen, toegankelijke en multifunctionele ruimtes die ontmoetingen stimuleren en ruimtes om te spelen, te gamen, te koken, te musiceren, ...

Bij een bevraging van het VIPA bij de bestaande OverKophuizen en de betrokken lokale besturen werd duidelijk dat de gewenste infrastructuur niet altijd voor handen is. De meeste OverKophuizen zijn gehuisvest in gebouwen die ze ter beschikking krijgen van hun lokaal bestuur of die ze huren van derden. De belangrijkste pijnpunten daarbij zijn de verouderde en onaangepaste staat van de beschikbare ruimtes en de onzekerheid met betrekking tot eigendom en huur van het gebouw.

 

VIPA-ondersteuning

Daarom heeft Vlaams minister Hilde Crevits beslist dat de OverKophuizen in de toekomst ook in aanmerking zullen komen voor VIPA-ondersteuning.

Omdat een OverKophuis geen aparte voorziening is, maar vorm krijgt door de samenwerking tussen lokale partners zal de aanvraag kunnen gebeuren door een van de partners actief in de OverKopwerking. Dat kunnen bijvoorbeeld een CAW zijn vanuit een JAC-werking, een voorziening uit de brede jeugdhulp of een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, maar ook bijvoorbeeld een lokaal bestuur of een andere partner die actief is binnen het beleidsdomein welzijn.

Nieuws

Vlaanderen duidt toekomstige 8 centra voor gespecialiseerde invasieve beroertezorg aan

Beroerte behoort tot de top 10 van belangrijkste aandoeningen in Vlaanderen. Het tijdig herkennen van een beroerte en hulp inschakelen is ontzettend belangrijk, het organiseren van een kwaliteitsvol aanbod van beroertezorg is dat evenzeer. Vlaanderen neemt 8 ziekenhuizen op in haar planning voor centra invasieve beroertezorg. Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits is tevreden dat deze legislatuur nog stappen vooruit worden gezet om de beroertezorg te organiseren in Vlaanderen.

160 extra plaatsen en specifieke hulp voor kinderen met een handicap

Vandaag bespreekt de commissie welzijn van het Vlaams Parlement op voorstel van minister Crevits het nieuwe decreet geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid goed. Dat decreet verbindt de preventieve gezinsondersteuning met de integrale jeugdhulp. Die verbinding was al een rode draad in het crisis- en investeringsplan voor de jeugdhulp. Minister Crevits heeft heel wat extra middelen geïnvesteerd om de grote noden te ledigen. Zo werd onder meer de crisishulp uitgebreid en versterkt, werd er stevig geïnvesteerd in OverKophuizen en in het versterken van de thuisbegeleiding bij uithuisplaatsing. Nu zal ook de capaciteit van een aantal VAPH-voorzieningen voor minderjarigen worden versterkt en uitgebreid en voor kinderen met de meest complexe noden. Het gaat om een versterking van 10 miljoen euro.

Vlaanderen legt subquota vast voor specialisatie-opleidingen arts en tandarts in 2027

Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts de toegang tot de verschillende opleidingen tot specialisaties voor artsen en tandartsen in 2027 vastgelegd. Dat gebeurt rekening houdende met de voorstellen van de Vlaamse Planningscommissie. Het gaat om de toegang voor arts-specialisten en tandarts-specialisten.