Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

1,2 miljoen euro steun voor praktijkcentra land- en tuinbouw voor onderzoek en innovatie

Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits kent 1,2 miljoen euro toe aan verschillende praktijkcentra voor land- en tuinbouw in Vlaanderen. Het doel is om innovatie te stimuleren en versneld ingang te doen vinden bij onze land- en tuinbouwers. Dat heeft minister Crevits bekend gemaakt naar aanleiding van haar bezoek aan Inagro in Beitem bij Roeselare, het West-Vlaams praktijkcentrum voor onderzoek en voorlichting in land- en tuinbouw. Praktijkcentra zorgen ervoor dat de resultaten van praktijkonderzoek effectief worden aangewend binnen het landbouwbedrijf.

Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden krijgen een verweefcoach

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt 558.000 euro vrij voor de aanstelling van een verweefcoach in Gent, Turnhout, Vilvoorde en Sint-Truiden. De coaches zullen de steden bijstaan om te komen tot een goed nabuurschap tussen bedrijven en bewoners.

In de voorbije 6 jaar volgden bijna 115.000 werknemers loopbaanbegeleiding

De voorbije 6 jaar hebben bijna 115.000 werkenden gebruik gemaakt van 156.000 loopbaancheques. Dat blijkt uit het tweejaarlijks rapport van VDAB over het gebruik van loopbaancheques. Het aantal centra waar je terecht kan met een loopbaancheque is in diezelfde periode toegenomen van 50 naar 238, met ruim 3.100 vestigingen. 7 op de 10 gebruikers zijn vrouwen en hooggeschoold. De voornaamste vragen die gesteld worden bij loopbaanbegeleiding gaan over welke job best bij iemand past, wat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt zijn en werkbaar werk.

1,5 miljoen euro voor Artificiële Intelligentie en Cybersecurity in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits voorziet in 1,5 miljoen euro steun voor extra opleidingen rond Artificiële Intelligentie en Cybersecurity in het hoger onderwijs in West-Vlaanderen. Howest, Vives, KU Leuven Campus Kulak Kortrijk, KU Leuven Campus Brugge en UGent Campus Kortrijk kunnen met die middelen extra opleidingen uitbouwen. Dat is belangrijk voor de bijscholing van personeelsleden van de West-Vlaamse bedrijven.  Dat heeft minister Crevits in Izegem bekend gemaakt op het Nieuwjaarstrefpunt van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij West-Vlaanderen.

doorstroomtrajecten sociale economie vereenvoudigd

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits haar tweede principiële goedkeuring gegeven aan de vereenvoudiging van de doorstroomtrajecten in de sociale economie. Werknemers in bijvoorbeeld maatwerkbedrijven of de lokale diensteneconomie kunnen doorstromen naar de reguliere sector. In dat geval wordt er een doorstroomtraject opgestart met onder andere een doorstroomstage. Nu komt er een vereenvoudiging voor de goedkeuring van die stage zodat doelgroepwerknemers vlotter kunnen doorstromen.

In 2019 volgden 50.000 mensen 110.000 digitale cursussen bij VDAB

In 2019 volgden bijna 50.000 cursisten een digitale opleiding bij VDAB, samen goed voor bijna 110.000 gevolgde cursussen. Dat zijn meer dan 7.000 extra cursisten in vergelijking met 2018 en ruim 20.000 extra in vergelijking met 5 jaar geleden. De populairste digitale cursus is initiatie boekhouden. In november lanceerde Vlaams minister van Werk Hilde Crevits nog de online cursus Artificiële Intelligentie. Bijna 1.500 cursisten hebben die cursus al gevolgd.

Eerste 10 beroepen waarvoor je talenten kan laten erkennen

Je kan binnenkort makkelijker fitnessbegeleider, heftruckchauffeur of onderhoudsmecanicien worden als je over alle nodige competenties beschikt, maar niet het vereiste diploma bezit. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts hebben een eerste lijst klaar met 10 beroepen waarvoor je competenties kan laten erkennen die je hebt verworven dankzij een eerdere job, hobby’s, vrijwilligerswerk of zelfstudie. Zo kunnen werkzoekenden makkelijker een job vinden, worden knelpuntvacatures sneller ingevuld en wordt iedereen gestimuleerd om levenslang te leren.

Voor het eerst meer dan 90 miljoen dienstencheques verkocht

Vorig jaar zijn er in totaal bijna 93 miljoen dienstencheques aangekocht door meer dan 776.000 Vlamingen. Dat zijn er ruim 6 miljoen meer dan in 2018. Voor het eerst wordt de kaap van 90 miljoen cheques overschreden. In december 2019 was er een opvallende stijging van de aankoop van cheques naar aanleiding van de wijziging in de fiscale aftrek.

“Visserij Verduurzaamt” breidt uit

Vlaanderen breidt het initiatief “Visserij Verduurzaamt” uit. Er zijn middelen toegekend voor 2 bijkomende projecten. Dat heeft Vlaams minister van Landbouw en Visserij Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams parlement geantwoord op een vraag van Bart Tommelein (Open VLD). 

Record aan innovatiesteun voor kmo’s

In 2019 verleende het Agentschap Innoveren & Ondernemen steun aan ruim 500 bedrijven voor een totaal van meer dan 200 miljoen euro. Dat is een record. Voor het tweede jaar op rij gaat meer dan de helft van dit subsidiebedrag naar projecten bij Vlaamse kmo’s. Een aantal hervormingen zorgen ervoor dat steeds meer kmo’s hun weg vinden naar VLAIO en haar netwerk van partners. Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits wil die ingeslagen weg de volgende jaren verder bewandelen.