Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

Nieuwe projecten om mensen in armoede op weg naar werk te helpen

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits maakt samen met het Europees Sociaal Fonds 2,5 miljoen euro vrij om mensen in armoede op weg te helpen naar een job. Om dit te realiseren zal VDAB samen met partners trajecten in elke provincie organiseren. Het is een stap om meer mensen uit armoede te halen. Dit project komt boven op 74 andere projecten om de komende 2 jaar 10.000 mensen die vandaag niet participeren aan de arbeidsmarkt te bereiken en te begeleiden.

Vlotte en grondige digitale screening van buitenlands toptalent

Vanaf 1 maart zullen verlengingsaanvragen voor buitenlandse hoogopgeleiden op onze arbeidsmarkt digitaal gebeuren. In het voorjaar van 2021 komt er een digitaal loket om ook de eerste aanvragen sneller te kunnen behandelen. “Om concurrentieel te blijven, is het noodzakelijk dat we een snelle en grondige screening hebben van aanvragen van mensen buiten de EU om hier te komen werken. Het papieren tijdperk ligt al even achter ons, tijd om ook voor deze aanvragen digitaal te gaan.” zegt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits

132.000 euro voor intelligente staprobot voor kinderen

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits investeert mee in een comfortabele en veilige staprobot voor kinderen met bewegingsproblemen als gevolg van hersenschade. Concreet wordt in 132.330 euro voorzien voor deelname aan het MOTION-project, “Mechanised Orthosis for Children with neurological disorders”. Onderzoekers combineren hierbij 3D-technieken gebaseerd op lichte materialen met slim textiel. Zo kunnen kinderen opnieuw deelnemen aan allerlei activiteiten en zich meer thuis voelen in de samenleving.

Ode aan onze jonge landbouwers

Ode aan onze jonge landbouwers

 

Liefste jonge actieve landbouwers,

Hoeders van groenten, fruit of herkauwers.

 

Vooreerst bedankt voor jullie brief

Hij was oprecht, begaan en lief.

 

Hij deed mijn hartje sneller slaan,

Want ik ben echt met u begaan.

 

Uw bekommernis en ergernis,

over grond, Europa of salaris

 

Neem ik dan ook gaarne mee,

Naar parlement, regering of TV

 

Waar ik met liefde, passie en vuur,

Zal strijden voor duurzame agricultuur

 

Want zonder jullie noeste werk

En kwaliteit, jullie handelsmerk,

 

Geen melk noch boter zelfs geen eitjes,

Of gezonde zoetigheidjes

 

Ik sta dan ook heel graag garant

Voor een eerlijk inkomen, voldoende grond              

en een flinke dosis boerenverstand!

Steun voor reddingsmiddelen voor bemanning van Vlaamse Vissersvaartuigen

Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits investeert in extra reddingsmiddelen voor de veiligheid van de bemanning van de vissersvaartuigen. Samen met het Zeevissersfonds en de reders komen er investeringen in extra reddingsvlotten en noodradiobakens aan boord van de schepen. Het gaat om een gezamenlijke investering van ruim 450.000 euro.

Land- en tuinbouw en bouwsector schreeuwen om extra personeel

In januari 2020 werden ruim 28.000 vacatures gemeld bij VDAB. Dat zijn er maar liefst 13,4% meer dan in diezelfde periode vorig jaar. Voor de voorbije 12 maanden komen we zo op een totaal van 295.574 gemelde vacatures. Opvallend is vooral de grote toename van het aantal gemelde vacatures voor land- en tuinbouw. Maar ook in de bouwsector werden in januari 2020 een vierde meer vacatures gemeld dan in januari 2019.

188 beroepen op knelpuntberoepenlijst 2020

Het aantal beroepen waarbij werkgevers moeilijker geschikte werknemers vinden, neemt toe. Op de knelpuntberoepenlijst voor 2020 staan 188 beroepen. Voor Vlaams minister van Werk Hilde Crevits is het belangrijk dat VDAB snel werk maakt van een werkgeversgerichte aanpak. De onlangs goedgekeurde maatregel waarbij verworven competenties getest en gekwalificeerd kunnen worden, kan ook hier een antwoord bieden.

Van uurwerkhersteller tot laboratoriumtechnoloog: 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd

Wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen is vastgelegd in een beroepskwalificatie. De Vlaamse Regering heeft vandaag op initiatief van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts 27 nieuwe beroepskwalificaties goedgekeurd. Dat gaat dan van uurwerkhersteller, verzorgende, laboratoriumtechnoloog, over marokijnbewerker tot grimeur.

Laagste werkloosheidsgraad in januari in 20 jaar

In januari 2020 bedraagt de werkloosheidsgraad 5,90%. Dat is het laagste peil in januari in 20 jaar. Het aantal werkzoekenden in januari 2020 ligt op 184.003, ook dat is het laagste aantal sinds januari 2008. In vergelijking met december 2019 is er een lichte stijging, die elk jaar voorvalt. Dat heeft met verschillende factoren te maken. Zo komen er eind januari bijvoorbeeld heel wat afgestudeerde jongeren bij op de arbeidsmarkt.

1 miljoen Europese middelen voor West-Vlaanderen in kader van Brexit

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voorziet in een budget van 1 miljoen euro voor West-Vlaamse initiatieven in het kader van de Brexit. Tot begin april kunnen er vanuit de sectoren voeding, kunststoffen, rubber en textiel en machinebouw projecten ingediend worden in het kader van een internationale strategie. Die sectoren lopen in West-Vlaanderen het grootste risico op het vlak van export- en banenverlies.