Hilde Crevits

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij

 

Hallo, ik ben Hilde.

Echtgenote, dochter, mama van 2 en oma van 2 schatten van kleinkinderen. Sinds 18 mei 2022 ben ik viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. Ik ben geboren en getogen in Torhout en ben momenteel ook de fiere voorzitter van de Torhoutse gemeenteraad. Tussen het werk en tijd voor mijn familie door, maak ik vooral tijd vrij voor sport. Lopen, fietsen, wandelen… de ultieme ontspanning en goed voor het fysiek én mentale welzijn!

Professionele loopbaan

Advocaat

Sinds 1 oktober 1990: Advocaat aan de balie te Brugge

Wetenschappelijke loopbaan

Van september 1990 tot mei 1996: deeltijds assistent bij de Vakgroep Burgerlijk Recht van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent en dit onder leiding van Prof. Dr. Hubert BOCKEN. In hoofdzaak werd gewerkt aan de opmaak van een databank milieurechtspraak.

Van mei 1996 tot november 1996 werkzaam als deeltijds (50%) kabinetsmedewerker verkeersveiligheid bij Burgemeester Moenaert te Brugge.

Politieke loopbaan

Van 25 oktober 2000 tot 7 juli 2004: provincieraadslid voor West-Vlaanderen

Van 1 januari 2001 t.e.m. 31 december 2006: Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken
  • wijk- en stadskernvernieuwing
  • stadspatrimonium
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • milieu (bosbeheer, groenbeleid, parken en plantsoenen, riolering, vuilverwerking en -verwijdering, waterzuivering, wegbermbeheer, milieuvergunningen)
  • rechtsgeschillen

Van 2 januari 2007 tot 28 juni 2007: Eerste Schepen van de stad Torhout met als bevoegdheden:

  • openbare werken en woonbeleid
  • leefmilieu, natuurzorg en milieuvergunningen
  • wijkgezelligheid en stadskernverfraaiing
  • stadspatrimonium
  • informatie en inspraakbeleid
  • energie- en nutsvoorzieningen
  • rechtsgeschillen

Van 7 juli 2004 tot 28 juni 2007: Vlaams volksvertegenwoordiger kieskring provincie West-Vlaanderen

Van 28 juni 2007 tot 13 juli 2009: Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Van 13 juli 2009 tot 25 juli 2014 : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Van 25 juli 2014 tot 2 oktober 2019 : viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Van 2 oktober 2019 tot 18 mei 2022: Viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minsister van Economie, Innovatie, Sociale Economie, Landbouw en Visserij 

Sinds 18 mei 2022: viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Visserij. 

Sinds 28 januari 2019 : gemeenteraadsvoorzitter in Torhout

Nieuws

gemeentelijke cijfers hinderpremie beschikbaar op website VLAIO

Er zijn al ruim 116.000 corona hinderpremies aangevraagd en ruim 94.000 begunstigden hebben de premie al gekregen. Ongeveer 14.000 aanvragen werden afgewezen omdat ze niet aan de voorwaarden voldeden. Daarnaast kregen ook al bijna 71.000 begunstigden de dagpremie. In totaal werd zo al meer dan 572 miljoen euro aan premies uitbetaald. Op de website www.vlaio.be/coronahinderpremie-cijfers kan je nu ook per provincie en gemeente vinden hoeveel aangevraagde en uitbetaalde premies er al zijn.

25 ton aardappelen per week voor de voedselbanken

Op voorstel van Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits zal Belgapom, de beroepsvereniging voor de Belgische aardappelhandel- en verwerking, wekelijks 25 ton aardappelen verdelen via de voedselbanken. Door de maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis kampt de aardappelsector met heel wat overschotten en op deze manier krijgt een deel van de aardappelstock alsnog een bestemming. Vandaag vertrekt vanuit het centrale depot van de voedselbanken in Grimbergen de eerste 25 ton aardappelen naar de lokale verdeelpunten.

voorwaarden Corona achtergestelde lening vastgelegd

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits legde PMV vandaag de modaliteiten vast voor de Corona achtergestelde lening. Start-ups, scale-ups, kmo’s en zelfstandigen kunnen zo tot 3,5 miljoen euro lenen op een termijn van 3 jaar. De terugbetaling van de achtergestelde lening is ofwel na de looptijd van de lening of start na 24 maanden. Voor start- en scale-ups wordt voorzien in de mogelijkheid van een omzetting van de lening in kapitaal. De Vlaamse regering besliste eerder al over een kapitaalsverhoging van 250 miljoen bij PMV om dit mogelijk te maken. Geïnteresseerde ondernemingen kunnen zich aanmelden op www.pmv.eu. Al meer dan 600 Vlaamse bedrijven hebben zich intussen aangemeld.

Vlaming heeft interesse en vertrouwen in wetenschap

De interesse en het vertrouwen in wetenschap bij de Vlaamse bevolking blijft hoog. Dat blijkt uit de Wetenschapsbarometer 2019. 7 op de 10 Vlamingen heeft expliciet vertrouwen in wetenschap en 9 op de 10 Vlamingen erkent ook duidelijk het nut van wetenschap en onderzoek. Het vertrouwen in de wetenschappers zelf ligt wel een stuk lager. De interesse in STEM kent een positieve evolutie. Het onderzoek werd afgenomen door iVOX in november en december 2019 bij 1.300 respondenten. Vlaams minister van Wetenschap Hilde Crevits laat nog dit jaar een nieuwe bevraging uitvoeren. Daarbij wordt ook de impact van de coronacrisis meegenomen.  

Duidelijke impact van coronacrisis op de vacatures in Vlaanderen

De coronacrisis heeft een duidelijke impact op de arbeidsmarkt. Uit cijfers van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits blijkt dat er in maart 2020 17.361 vacatures rechtstreeks werden gemeld bij VDAB. Dat is bijna één derde minder dan in maart 2019. Tegelijkertijd is de grote stijging van het aantal vacatures in de sector van de landbouw en groente- en fruitteelt opvallend.

1,3 MILJOEN EURO VOOR GENTSE FIETSERS- EN VOETGANGERSBRUG AAN DE OUDE DOKKEN

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits maakt via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 1,34 miljoen euro vrij voor de aanleg van een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug aan de Oude Dokken in Gent. Het project zal worden uitgevoerd door de Vlaamse Waterweg, onder leiding van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het stadsontwikkelingsbedrijf van de stad Gent. Met de toekenning van de middelen wordt het licht op groen gezet voor de realisatie van de nieuwe Matadibrug. Fietsers en voetgangers krijgen er zo een belangrijke nieuwe verbinding met het stadscentrum bij.

Boer zoekt Hulp: Minister Crevits lanceert online site helpdeoogst.be

Vlaams minister van Werk en Landbouw Hilde Crevits lanceert vandaag de online site helpdeoogst.be. Daarmee ondersteunt de minister de land- en tuinbouwers die op zoek zijn naar extra helpende handen voor de oogst. Op de sitevan VDAB kunnen heel eenvoudig #COVID19 vacatures geplaatst worden en kunnen geïnteresseerden in een job zich melden.  In april heeft de land- en tuinbouwsector naar schatting zo’n 15.000 seizoenarbeiders nodig. In mei zijn er dat er nog meer.

Lokale detailhandelaars en hoevewinkels verzameld op lekkervanbijons.be

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits versterkt de website lekkervanbijons.be zodat Vlamingen voortaan gemakkelijker de weg naar lokale detailhandelaars en hoevewinkels vinden. De website lekkervanbijons.be telde vorige maand meer dan 1 miljoen bezoekers, een absoluut record.

Minister Crevits maakt extra middelen vrij voor veilige werkomstandigheden in dienstenchequesector

Dienstencheque-ondernemingen die aan de slag zijn of opnieuw aan de slag gaan, krijgen extra budget voor extra bescherming van de werknemers. De richtlijnen op vlak van veiligheid en bescherming in de dienstenchequesector worden ook in lijn gebracht met de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ook de geldigheid van de dienstencheques die dreigen te vervallen, wordt verlengd.

Minister Crevits trekt 450.000 euro per maand uit voor extra ondersteuning wijk-werkers

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits neemt een aantal maatregelen om wijk-werkers te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. Zo wordt er bijna 450.000 euro per maand extra geïnvesteerd om deze langdurig werkzoekenden een extra stimulans te geven om de crisis door te komen. Daarnaast worden wijk-werkers maximaal toegeleid naar cruciale sectoren zoals de land- en tuinbouw. Tot slot wordt ook de geldigheidsduur van wijk-werkcheques verlengd met 3 maanden tot 15 maanden.