Nieuws

Minister Crevits kent 951.000 euro toe voor nieuw lokaal dienstencentrum in Lede

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 951.000 euro toe voor de bouw van een lokaal dienstencentrum in Lede. Lede heeft momenteel geen lokaal dienstencentrum en wil met deze realisatie haar zorgaanbod verruimen, vooral voor personen met een beginnende zorgbehoefte en met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare thuiswonende ouderen.

Minister Crevits kent investeringssteun van 693.000 euro toe voor Tuinkabouterhuisje in Ingelmunster

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 693.000 euro voor de aankoop en de duurzame verbouwing van het kinderdagverblijf Tuinkabouterhuisje in de Warandestraat in Ingelmunster.

Minister van Welzijn Hilde Crevits versterkt vroegdetectie- en interventie van geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren

Een vroege detectie van en interventie bij geestelijke gezondheidsproblemen bij kinderen en jongeren is essentieel om eventuele latere psychische problemen te vermijden.  Dit blijkt opnieuw uit onderzoek van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trekt daarom 1,6 miljoen euro extra uit voor het Connect programma. De netwerken geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren kunnen hierdoor hun aanbod op vlak van vroegdetectie en vroeginterventie uitbreiden en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg krijgen extra ondersteuning om snel en vlot in vervolgzorg te voorzien.

Mentoren om extra kinderbegeleiders aan te werven: vanaf januari krijgen kinderopvanginitiatieven 3 jaar de tijd om ratio te verlagen

Vanaf januari krijgen kinderopvanginitiatieven 3 jaar de tijd om het aantal kinderen per begeleider te verlagen. Om hen te helpen bij het vinden van extra personeel, schakelt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits 50 mentoren in die over heel Vlaanderen mensen zullen begeleiden naar een job als kinderbegeleider. De bedoeling is dat zij hen helpen om de juiste kwalificaties te behalen. Voor de aanwerving van extra personeel zullen de kinderopvanginitiatieven ook extra budget ontvangen.

Vlaams minister Hilde Crevits laat spoedprocedure voor personen met snel evoluerende ziektes zoals MS of Parkinson herzien

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits herziet de spoedprocedure voor mensen met snel degeneratieve aandoeningen, zodat meer mensen direct een persoonsvolgend budget kunnen toegekend krijgen wanneer de nood hoog is. De minister laat daarvoor de lijst aanpassen met ziektes die in aanmerking komen. Vanaf januari zullen ook mensen met een vergevorderd stadium van evolutieve neuromusculaire, neurodegeneratieve aandoeningen of een bindweefselaandoening zoals MS of Parkinson versneld een budget toegekend kunnen krijgen.

Minister Crevits kent bijna 1,9 miljoen euro investeringssteun toe voor nieuwbouw kinderdagverblijf in Wachtebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent bijna 1,9 miljoen euro toe voor de nieuwbouw van het kinderdagverblijf Kindervreugd op het Dr. Jules Persynplein in Wachtebeke. De nieuwbouw komt bij de Sint-Laureinsschool en zal 63 plaatsen tellen.

Vlaams minister Hilde Crevits verlengt steun voor Free Clinic vzw in Antwerpen

Free Clinic vzw biedt preventie, hulpverlening, sociale activering en woonbegeleiding voor maatschappelijk kwetsbare personen met een drugprobleem. Zij organiseren onder andere het Vlaams programma Spuitenruil. Met een aanbod aan spuitenruil wil de Vlaamse overheid de schade bij injecterende druggebruikers zo veel mogelijk beperken. Om die belangrijke, preventieve en schadebeperkende werking verder te zetten, heeft Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits beslist om de steun voor Free Clinic te verlengen. Het gaat om een investering van meer dan 1 miljoen euro per jaar.  

Akkoord over eindejaarspremie: minister Crevits kent 454,75 euro toe aan zo’n 70.000 werknemers in zorg

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft samen met de sociale partners een akkoord gevonden om opnieuw een eenmalige eindejaarspremie toe te kennen aan de werknemers van de bij de private geregionaliseerde zorgsectoren. Het gaat om een eenmalige toeslag van 454, 75 euro bruto voor wie voltijds werkt.

Minister Crevits neemt bijkomende maatregelen rond interlandelijke adoptie: voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten, maar lopende overeenkomsten worden wel begeleid

In het verleden heeft de Vlaamse Regering verschillende stappen genomen om de misbruiken rond interlandelijke adoptie te onderzoeken en te verbeteren. In september werd een nieuw decreet ingediend om wantoestanden in de toekomst zoveel mogelijk te vermijden. Minister Crevits beslist nu om voorlopig geen nieuwe adoptiedienst te erkennen totdat het nieuwe decreet gestemd is. Pas nadien zal de nieuwe oproep opgestart worden. In tussentijd zullen geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten voor interlandelijke adoptie afgesloten worden. Lopende overeenkomsten zullen wel afgewerkt en begeleid worden.  

Minister Crevits laat evolutie scabiës (schurft) in kaart brengen na meer dan verdubbeling van het aantal ziektegevallen

Onvolledige cijfers uit huisartsenpraktijken, verkoopcijfers van scabiësmedicatie en meldingen van zorgverstrekkers suggereren een sterke toename van scabiës. De data die momenteel beschikbaar zijn, geven echter een onvolledig beeld. Daarom geeft minister Crevits een projectsubsidie van 50.000 euro aan het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) voor een studie rond de evolutie van scabiës. Daarnaast werkt het Departement Zorg aan een richtlijn voor de aanpak van scabiës en extra opleiding voor huisartsen en eerstelijnswerkers. Er komt ook een sensibilisatie- en informatiecampagne.