Nieuws

Minister Crevits investeert 5 miljoen extra in palliatieve zorg

Op de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg wil minister Crevits ook in Vlaanderen de palliatieve sector extra in de kijker zetten. De voorbije maanden is er hard gewerkt aan een visienota om de palliatieve zorg te hervormen en klaar te maken voor de uitdagingen van de toekomst. Deze visie wordt momenteel geconcretiseerd in een actie- en transitieplan. Met een extra investering van 5 miljoen euro bekrachtigt minister Crevits deze visie en waardeert ze de interdisciplinaire en doelgerichte aanpak van zorg waarbij de palliatieve persoon centraal staat.

900.000 euro subsidie voor nieuw Centrum Geestelijke Gezondheidszorg in Torhout

Voor de bouw van een nieuw Centrum Geestelijke Gezondheidscentrum Prisma in Torhout is er in een investeringssubsidie van 900.000 euro voorzien. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. De nieuwbouw komt op de hoek van de Zwevezele- en de Vanhullestraat. De nieuwe infrastructuur is nodig om kwalitatieve zorg te kunnen bieden aan psychisch kwetsbare mensen met complexe problematieken.

Minister Crevits opent nieuw OverKop-huis in Zeebrugge en kondigt 18 nieuwe OverKop-huizen aan in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft vandaag het nieuwe OverKop-huis in Zeebrugge officieel geopend. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor een fijne activiteit, maar vinden er ook een luisterend oor wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. De minister maakte er ook de uitbreiding bekend van de OverKop-huizen naar elke eerstelijnszone in Vlaanderen. Er zijn middelen om in 2024 al in 18 eerstelijnszones waar nu nog geen OverKophuis is een werking op te starten. Zo wil minister Crevits komend jaar al de kaap van 50 OverKop-huizen bereiken. 

Positieve tendens rond medicatiebeleid in woonzorgcentra

Zorginspectie publiceert voor het tweede jaar op rij een rapport dat inspectieresultaten over het medicatiebeleid in woonzorgcentra bundelt. De sector ondernam het afgelopen jaar verschillende acties die zich ook vertalen in de inspectieresultaten. Van alle 4.007 medicatieaspecten die Zorginspectie beoordeelde bij 300 inspecties, waren deze 2.920 keer of 73% correct uitgevoerd. Dat zijn goede resultaten, maar er blijft ruimte voor verbetering.  

Minister Crevits en Brouns investeren in suïcidepreventie op de werkvloer

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns kondigen een gezamenlijk project rond suïcidepreventie op de werkvloer aan. Het doel is om pogingen tot zelfdodingen te verminderen. Concreet wordt er een toolbox ontwikkeld waarmee preventieadviseurs, vertrouwenspersonen, leidinggevenden, … mee aan de slag kunnen binnen hun organisatie.  De toolbox reikt manieren aan om  suïcidale gedachten te detecteren en bespreekbaar te maken, en legt ook uit hoe er werk kan gemaakt worden van een gezonde, werkbare werkomgeving.  

Ruim 1,7 miljoen euro voor revalidatiecentrum Ter Linde in Puurs-Sint Amands

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringstoelage toe van ruim 1,7 miljoen euro voor een nieuwbouw voor het revalidatiecentrum Ter Linde in de wijk Kalfort in Puurs-Sint Amands. Het gaat om de bouw van een centrum voor ambulante revalidatie voor kinderen en jongeren met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals mentale ontwikkelingsretardatie, pervasieve ontwikkelingsstoornissen, leerstoornissen, taalstoornissen, motorische stoornissen, hyperkinetische stoornissen, stemmings- en gedragsstoornissen.

330.000 euro voor het nieuwe centrum voor dagverzorging de Teerlings

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssubsidie toe van 330.000 euro voor het nieuwe centrum voor dagverzorging de Teerlings van het woonzorgcentrum Huize Sint-Augustinus in de Fabiolalaan te Diest. Het dagcentrum biedt zinvolle dagbesteding aan ouderen en ondersteunt hen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het multidisciplinair team staat in voor de nodige ondersteuning en verzorging, en stemt af met de thuiszorg.

Investeringssubsidie voor een nieuwbouw aan de kinderopvang Meneer Miel in Galbergen bij Mol

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssubsidie toe voor een nieuwbouw aan de kinderopvang Meneer Miel in Galbergen bij Mol. Het gaat om een subsidie voor 16 plaatsen kinderopvang. De nieuwbouw komt op de campus van het dienstencentrum De Witte Mol. De werking van het kinderdagverblijf staat wel los van de het dienstencentrum.

1,7 miljoen coronavaccins besteld, al ruim 400.000 vaccins geplaatst

Er werden in Vlaanderen al ruim 1,7 miljoen coronavaccins besteld door lokale actoren waarvan er momenteel al ruim 400.000 werden geplaatst én geregistreerd. Dat maakt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het gaat om 217.629 vaccins toegediend en geregistreerd door huisartsen, 117.330 bij apothekers, 49.067 in woonzorgcentra en nog ruim 19.000 in ziekenhuizen en op plaatsen zoals CAW’s, revalidatiecentra, bedrijfsgeneeskundige diensten en VAPH-zorgaanbieders.

1,1 miljoen euro voor aankoop wijkgezondheidscentrum in Gent

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringsbedrag van 1,1 miljoen euro toe voor de aankoop van het wijkgezondheidscentrum (WGC) Malpertuus in Gent. WGC Malpertuus heeft plannen om het wijkgezondheidscentrum waar al sinds 2019 zorg wordt aangeboden, zelf aan te kopen. Met de aankoop van het gebouw gaat een investering van 2,5 miljoen euro gepaard.