Nieuws

Vlaanderen investeert in centra voor herstelverblijf

Op voorstel van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor investeringen in 15 centra voor herstelverblijf. Centra voor herstelverblijf vormen een belangrijke schakel voor patiënten in hun genezingsproces tussen het ziekenhuis en thuis waar zowel de federale als de Vlaamse regering in investeren.   

Vlaams minister Crevits wil dagprijzen aanpassen voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld die terecht moeten in een vluchthuis

 Vrouwen of mannen die door intrafamiliaal geweld niet langer thuis kunnen wonen, kunnen tijdelijk een onderkomen vinden in een vluchthuis of beveiligde opvang. De begeleiding in deze opvang gebeurt door het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW). Voor een verblijf in een vluchthuis wordt momenteel een dagprijs aangerekend. Afhankelijk van het inkomen van het slachtoffer komt het OCMW daar wel of niet in tussen. Minister Crevits wil dit nu aanpassen om de financiële drempels voor slachtoffers weg te nemen. De eerste drie maanden zal geen dagprijs meer aangerekend worden voor slachtoffers die omwille van onveiligheid hun normale leven niet kunnen verder zetten. Eind 2025 wordt geëvalueerd of dit voldoende is.

Subsidies voor nieuwe inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen en dringende opvangplaatsen beschikbaar voor Gent, Antwerpen en Brussel

Kinderopvanginitiatieven in Gent, Brussel en Antwerpen kunnen vanaf vandaag een aanvraag indienen voor nieuwe inkomensgerelateerde plaatsen. Er wordt ook nog een mogelijkheid geboden om plaatsen met alleen de basissubsidie over te schakelen naar de ‘subsidie inkomenstarief’, de hoogste subsidie in de sector. In totaal gaat het om 983 plaatsen. Het gaat om één van de maatregelen uit het pakket van 270 miljoen dat de Vlaamse Regering vrijmaakte bij de Septemberverklaring vorig jaar om de kinderopvang te versterken. Daarnaast komen er ook bijkomende subsidies om dringende opvangplaatsen te voorzien.

Geen algemeen verhoogd kankerrisico gevonden in stationsbuurt van Antwerpen

In de buurt van het station Antwerpen-Centraal komen kankers algemeen niet meer voor dan in Vlaanderen of de binnenstad van Antwerpen. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits op basis van onderzoek van het Departement Zorg en Stichting Kankerregister. Het onderzoek werd uitgevoerd nadat er al enige tijd ongerustheid was bij omwonenden over een edelmetaalsmelterij in de buurt.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen. Om sneller en beter tegemoet te komen aan de mentale noden van aanstaande en jonge ouders, versterkt Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits het zorgaanbod dat hierin gespecialiseerd is. Zo wordt er geïnvesteerd in bijkomende specifieke capaciteit in de Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), wordt intensieve thuisbehandeling versterkt en komt er een nieuw aanbod voor daghospitalisatie in het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven (UPC KU Leuven).

Minder sterftes in tweede jaar van de covid-pandemie & herstel levensverwachting

In 2021, het tweede jaar van de covid-pandemie zijn er minder mensen gestorven dan in 2020. Dat maakt minister Crevits bekend, op basis van de officiële cijfers van het Departement Zorg. COVID-19 bleef in het tweede jaar van de covid-pandemie één van de belangrijkste doodsoorzaken. Maar de sterfte door covid daalde al sterk ten opzichte van 2020. De gemiddelde levensverwachting klom in 2021 opnieuw naar het peil van voor de pandemie.

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

5 partnerschappen voor meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceerden daartoe in november vorig jaar een projectoproep. Ondertussen werden 5 projecten geselecteerd. De projecten zijn partnerschappen van enerzijds organisaties die bedrijven kunnen bereiken en anderzijds organisatoren van vergunde kinderopvanginitiatieven. Met dit proefproject willen ministers Crevits en Brouns meer opvangplaatsen realiseren, ouders meer flexibiliteit bieden, en hen meer kansen bieden om aan de slag te gaan (of te blijven). De projecten beogen in een eerste fase een 200-tal kinderopvangplaatsen via deze weg te creëren en lopen tot en met medio 2025.

Minister Crevits beslist over verdere concretisering van het arrest Raad van State rond personen met een handicap

De Raad van State besliste begin januari dat de laatste correctiefase om alle gebruikers met een gelijke zorgnood een gelijk budget te geven gedeeltelijk niet correct was. In navolging hiervan besliste de Vlaamse Regering om de nodige budgetten vrij te maken. De voorbije weken is er gewerkt aan de praktische regelingen om de betrokken personen de nodige budgetten te bezorgen. Iedereen zal persoonlijk op de hoogte gebracht worden door het VAPH in de loop van februari en maart

Vlaams minister Hilde Crevits, Vlaamse zorgambassadeur en sociale partners lanceren gratis online carrière- en opleidingswijzer voor job in de zorg

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits, de Vlaamse zorgambassadeur en de sociale partners zetten vandaag gezamenlijk een volgende stap in de Careēr-campagne om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om te kiezen voor een job in zorg en welzijn. Met meer dan 6000 openstaande vacatures blijven die gezamenlijke inspanningen nodig. Met meerdere campagnegolven verspreid over het jaar wil Careēr alle Vlamingen bereiken: van scholieren en studenten tot mensen die op latere leeftijd beslissen hun carrière om te gooien. Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag ook gratis de nieuwe online carrière- en opleidingswijzer invullen op de Careēr-website die aan de hand van vragen rond interesses, studies en/of huidige werksituaties mensen oriënteert naar een opleiding of job in zorg en welzijn. Ook informatie over financiële stimuli voor wie kiest voor een knelpuntberoep wordt overzichtelijk aangeboden. De eerste campagnegolf mikt niet toevallig op scholieren en studenten die in deze periode hun studiekeuze maken.