Nieuws

Jaarrapport Bevolkingsonderzoeken naar kanker 2023: Minister Crevits blijft oproepen om deel te nemen

Vandaag heeft Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits de nieuwe cijfers uit het jaarrapport Bevolkingsonderzoeken 2023 van het Centrum voor Kankeropsporing bekend gemaakt. Dat gebeurde in de mammografische eenheid van het AZ Sint Lukas in Brugge. Vorig jaar ontvingen 1,6 miljoen Vlamingen een uitnodiging. Toch gaat een deel van de doelgroep nog altijd niet in op dit gratis aanbod: 11,8% heeft nog nooit een uitstrijkje laten nemen, 14,4% is nog nooit gescreend op borstkanker, en een kwart liet zich nog nooit screenen op dikkedarmkanker. Vlaams minister Hilde Crevits roept op om toch deel te nemen. Want dankzij de bevolkingsonderzoeken worden meer kankers in een vroegtijdig stadium gevonden.

Minister Crevits investeert 3 miljoen euro in strijd tegen dak- en thuisloosheid bij jongeren

Veel jongeren op de scharnierleeftijd tussen 18 en 25 jaar bevinden zich in kwetsbare situaties en dreigen daardoor vaker dak- en thuisloos te worden. 24,2% van de jongvolwassenen die dak-of thuisloos zijn of dreigen te worden, komt uit de jeugdhulp. Jeugdhulporganisaties hebben de voorbije jaren al veel inspanningen geleverd om die jongeren goed op te volgen. Met resultaat. Zo blijkt uit een inspectierapport van Zorginspectie. Maar extra aandacht blijft nodig. Om jongeren nog beter op weg te helpen, investeert Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  3 miljoen euro in een nieuwe, interdisciplinaire aanpak om hen opnieuw aansluiting te helpen vinden bij de samenleving.

2.000 extra kinderopvangplaatsen voor meer dan 100 steden en gemeenten in Vlaanderen

Vlaams minister van Welzijn en Gezin Hilde Crevits maakt vandaag samen met agentschap Opgroeien bekend dat er meer dan 2.000 plaatsen bijkomen in de kinderopvang in 106 steden en gemeenten. Het gaat om plaatsen met de hoogste subsidie waar ouders volgens hun inkomen kunnen betalen. De extra investeringen in nieuwe plaatsen en de omschakeling van bestaande plaatsen zal het aandeel inkomensgerelateerde plaatsen in Vlaanderen naar 80% brengen.

Akkoord over visquota: vooral minder tong, wel meer pladijs, roggen en kabeljauw in de Noordzee volgend jaar

De Vlaamse vissers zullen volgend jaar meer pladijs, roggen en kabeljauw in de Noordzee kunnen vissen, maar veel minder tong. Tong is evenwel voor de vissers belangrijk als inkomensbron. Dat is het resultaat van de jaarlijkse Europese besprekingen over hoeveel vis de verschillende lidstaten in de verschillende zeegebieden mogen opvissen. Vlaams minister van Visserij Hilde Crevits heeft de onderhandelingen geleid voor België, er werd dinsdagmiddag een akkoord bereikt.

Minister Crevits kent investeringssteun toe voor de verbouwing en de uitbreiding spoedgevallendienst Sint-Trudo Ziekenhuis

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een jaarlijks strategisch forfait van 298.000 euro toe op lange termijn voor de verbouwing en de uitbreiding voor het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. In het project wordt de huisartsenwachtpost geïntegreerd in een volledig vernieuwde spoed. Dit is een belangrijke realisatie voor patiënten en medewerkers.

Vlaams minister Hilde Crevits versterkt het Berrefonds voor uitbouw van 3 inloophuizen in Kortrijk, Antwerpen en Hasselt

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trekt jaarlijks 200.000 euro uit voor de versterking van de vzw Berrefonds. Het Berrefonds ondersteunt iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een kind: een baby tijdens de zwangerschap of net na de geboorte, maar ook een opgroeiend kind tot 12 jaar. Met de investering zal het Berrefonds 3 inloophuizen in Vlaanderen kunnen verankeren en uitbreiden. Het Koesterhuis in Antwerpen en Kortrijk zal met de middelen een doorstart kunnen maken én uitgebreid worden. In Hasselt komt er een volledig nieuw Koesterhuis. Op die manier is er ook een betere regionale spreiding om meer ouders en gezinnen dichtbij huis bij te staan.

Minister Hilde Crevits kent investeringssteun toe voor lokaal dienstencentrum in Zonnebeke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van 756.000 euro voor de verbouwing van Villa Zonnedaele tot een lokaal dienstencentrum in Zonnebeke. Dat landhuis dateert van 1933 en ligt in het mooie kasteelpark. Na de verbouwing zal iedereen er welkom zijn en kan er meer buurgericht gewerkt worden.

Minister Crevits investeert verder in preventie rond cocaïne

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bindt de strijd tegen cocaïne verder aan op het vlak van preventief gezondheidsbeleid. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en Drugs krijgt middelen om op maat gerichte acties te lanceren en zo risicogroepen beter te informeren en te sensibiliseren over de effecten van cocaïnegebruik op korte en lange termijn.

Vlaanderen maakt prioriteit van een gezonder milieu en leefomgeving

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits lanceert vandaag een nieuwe gezondheidsdoelstelling rond milieugezondheidszorg. Het doel is om tegen 2030 de gevolgen van een aantal omgevingsfactoren op onze gezondheid terug te dringen. Tegelijk lanceert de minister samen met het Departement Zorg een eerste Klimaatgezondheidsplan. Het plan is een antwoord op de internationale vraag van de Wereldgezondheidsorganisatie om meer aandacht te hebben voor de gevolgen van het klimaat op de gezondheid. Het plan brengt een boodschap van hoop. We bereiden ons voor op de uitdagingen door samen te werken aan een klimaatgezonde toekomst.

 

Minister Crevits kent ruim 900.000 euro investeringssteun toe voor bouw lokaal dienstencentrum in Kalmthout

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits kent een investeringssteun toe van ruim 900 000 euro voor de bouw van het lokaal dienstencentrum De Groten Uitleg in Kalmthout. Het gaat om een nieuwbouw die geïntegreerd wordt in het nieuwe gemeentehuis.