Nieuws

Je kan binnenkort makkelijker huishoudhulp, plaatlasser of houtbewerker worden als je niet het vereiste diploma op zak hebt,…

Lees meer

In 2019 verlieten 65.311 jongeren in Vlaanderen de school. Eén jaar later, in 2020, was 10% of 6.600 van deze schoolverlaters…

Lees meer

Het voorbije jaar hebben corona en de Brexit de Vlaamse voedingsbedrijven op het vlak van export parten gespeeld. Beurzen waren…

Lees meer

Wie in het volwassenenonderwijs in duaal leren start, zal een leervergoeding ontvangen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op…

Lees meer

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits stelt vandaag de oproep open waarop lokale besturen zich kunnen inschrijven om een…

Lees meer

De Limburgse Reconversiemaatschappij, het Agentschap Innoveren en Ondernemen en de Universiteit Hasselt lanceren de…

Lees meer

Vlaams minister voor Visserij Hilde Crevits, de Rederscentrale, Natuurpunt, het ILVO, het Departement Landbouw en Visserij en de…

Lees meer

Het Vlaams opleidingsverlof wordt volgend schooljaar eenmalig verdubbeld van 125u tot 250u als de werkgever in overleg met de…

Lees meer

Vlaams minister van Innovatie Hilde Crevits laat onderzoeken of Vlaanderen een strategische partner kan zijn in de uitrol van…

Lees meer

Na 232 dagen sluiting mogen horeca uitbaters vanaf vandaag opnieuw klanten binnen ontvangen. Om de sector te beschermen en…

Lees meer

 Op voorstel van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits heeft de Vlaamse regering beslist om te investeren in…

Lees meer

De Vlaamse industrie doet volop inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hiervoor zijn niet alleen innovatieve…

Lees meer